Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Konferencja Dyrektorw Szk Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych
data dodania: Wtorek 29 wrze¶nia 2015

Rozwój uczniów kluczem do sukcesu.

Na ile gwiazdek mona oceni przygotowanie absolwentów szkó zawodowych do pracy w brany turystycznej? Pi gwiazdek, cztery gwiazdki a moe trzy? Wkrótce, bo 30 wrzenia 2015 roku w Bielsku-Biaej odbdzie si 3-dniowa Konferencja Dyrektorów Szkó Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych.

Tegoroczna konferencja organizowana przez Zespou Szkó im. Juliana Tuwima w Bielsku-Biaej bdzie powicona wspópracy z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi w obszarze wyposaania uczniów w kompetencje zawodowe potrzebne na rynku midzynarodowym. Na konferencji dyrektorzy m.in. wymieni si dowiadczeniami w zakresie wspópracy z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, by zagwarantowa modym adeptom brany dostp do rónorodnych praktyk i stay w caej Europie. 

 „Szybko zmieniajcy si rynek hotelarsko-gastronomiczno-turystyczny wymaga wprowadzenia zmian w systemie ksztacenia. Powstaj nowe zawody – m.in. animator czasu wolnego czy rezydent. Musimy by gotowi, by ksztaci modzie równie w tych dziedzinach. Potrzebna jest równie cilejsza wspópraca dyrektorów szkó z pracodawcami, by absolwenci szkó zawodowych prezentowali umiejtnoci i wiedz potrzebn aktualnie w brany” – mówi Klaudiusz Knyps, dyrektor ZS im. J. Tuwima, gówny organizator imprezy.

Konferencje Dyrektorów Szkó Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych organizowana jest cyklicznie. Ostatnia jej edycja odbya si w 2013 roku w Chorzowie. Tym razem dziki inicjatywie Klaudiusza Knypsa odbdzie si w Bielsku-Biaej. „Konferencja jest te wietn okazj, by przybliy dyrektorom szkó walory naszego miasta, umacniajc tym samym pozycje Bielska-Biaej na mapie turystycznej Polski. Dlatego wanie zaleao mi, by w tym roku impreza odbya si u nas” – mówi Knyps.

Gocie bd mieli okazj pozna histori naszego miasta podczas prelekcji Jacka Proszyka w Teatrze Polskim w Bielsku-Biaej. Stategi rozwoju stolicy Podbeskidzia zaprezentuje Zbigniew Michniowski, Penomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Biaej ds. Zrównowaonego Rozwoju w Bielsku-Biaej. Zaplanowano równie wystpienia dyrektorów hoteli w regionie. Nie zabraknie równie przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych (m.in. PEARSON i WSiP), którzy zaprezentuj nowoczesne metody i narzdzia do pracy z uczniami.

Trzydniowa konferencja poza du dawk wiedzy zapewni uczestnikom wiele atrakcji. Zobacz  efektowny pokaz technik barmaskich, animacj przygotowan przez uczniów ZS im. J. Tuwima a take wybior si na wycieczk krajoznawcz Ptl Beskidzk.

Informacje dodatkowe:

Kontakt:
Zespó Szkó im. Juliana Tuwima, Technikum nr 11, 43-300 Bielsko-Biaa, ul. Filarowa 52 www.tuwim.edu.pl, zstuwim@gmail.com, tel. 334968164. konferencjabielsko@gmail.com

Instytucje wspierajce konferencj: Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Ksztacenia Zawodowego I Ustawicznego MEN, Urzd Miasta Bielsko-Biaa, PTTK, Hotel Qubus, ibis Styles Bielsko-Biaa, Hotel President, Teatr Polski w Bielsku-Biaej, Wydawnictwo PEARSON, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Komitet Organizacyjny:
Klaudiusz Knyps - dyrektor Zespou Szkó  im. J. Tuwima w Bielsku-Biaej
Koordynatorzy konferencji: Barbara Sadek - kierownik szkolenia praktycznego, Joanna Nowak
Sekretariat Konferencji: Barbara Modawa, Maria Gb
Obsuga techniczno-informatyczna: Arkadiusz Mynarski.

Konferencja jest realizowana ze rodków budetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021