Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Niedzielne Sowo Boe- 3 czerwca
data dodania: Sobota 2 czerwca 2007

 

    Kazanie- wito Trójcy witej- 3 czerwca 2007 r

.

     „ I przemówi Pan do Mojesza tymi sowy: Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak bdziecie bogosawi synów izraelskich, mówic do nich:

      Niech ci bogosawi Pan i niechaj ci strzee niech rozjani Pan oblicze swoje nad tob i niech ci miociw bdzie; niech obróci Pan twarz swoj ku tobie i niech ci da pokój.   Tak bd wzywa imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja bd im bogosawi”.-            IV Mojeszowa 6,22-27

    S sowa, o których pamitamy przez cae ycie. One mocno potrafi utkwi w naszej pamici i by dla nas wane. Do nich wracamy z niezwykym szacunkiem i czci, cenic sobie je i realizujc ich wymow. Pamitamy np. cenne wskazówki naszych najbliszych, którzy pragnli podzieli si z nami dowiadczeniami i mdroci ycia. A z perspektywy czasu uwiadamiamy sobie e mieli racj i chcieli naszego dobra.  Kultywujemy w swoich sercach ich sowa,  zastosowujc je w swoim yciu. I to jest pikne i szlachetne.

Czasami  pamitamy sowa, które dotkliwie nas zraniy, skrzywdziy, wycisny jakie bolesne brzemi. I nie potrafimy sobie z tym wszystkim jako poradzi pomimo i upyno ju tyle lat. Cigle nosimy je w swoim sercu i jest nam ciko. One wracaj do naszej wiadomoci jak bumerang.

  Potrafimy równie pamita sowa, które sami wypowiadamy. Z doz zadowolenia i satysfakcji np. wtedy kiedy sowa, które wypowiedzielimy komu przyniosy otuch, wsparcie czy nadziej. Innym razem wstydzimy si sów, które wypowiedzielimy i one ci nam bolenie i przypominaj o naszych bdach   Ale jest co wyjtkowego i niezwykego. To Boe Sowo kierowane do nas. Róne Sowo. W czasie naszego ycia stykamy si z nim. Syszymy go wicej lub mniej w zalenoci od tego czy jest wane dla nas czy nie. Czasami jest to Sowo ostre, stanowcze i nieprzyjemne pragnce nas pozytywnie dotkn, zmobilizowa, zmieni. I nie jest to sowo zwiastujcego, który chce wykorzysta ambon do swoich celów, ale po prostu twarde Boe Sowo napomnie. Napomnienia mog sta si dla czowieka wielkim bogosawiestwem.  Innym razem jest to sowo pociechy, wsparcia, zachty, albo te sowo poznania i mdroci. Czy nie pikne jest dzisiejsze Sowo Boe. Ono stao si sowem, które pojawiao si od bardzo dawnych czasów w relacji Bóg czowiek i odwrotnie. Ono i dla nas jest niezwykle wane, dlatego to cenne bogosawiestwo jest czci naszego naboestwa. Kiedy Bóg nam bogosawi jestemy bardzo szczliwi. To mona w nas wtedy dostrzec i zauway. Potrafimy z tego cieszy si i autentycznie przeywa. To emanuje z nas i nie jest sztuczne, czy na pokaz. To pozwala nam y i znosi nawet najtrudniejsze sytuacje. Kiedy Bóg bogosawi nasze domy, a my chcemy by nasz Pan je budowa jestemy wspólnie szczliwi i niezwykle wdziczni. Takim bogosawiestwem od Boga bdzie nasz wspómaonek, dzieci, babcia, dziadek itd. Takim bogosawiestwem moe by praca, któr kochamy i która sprawia nam wiele zadowolenia; suba, któr wykonujemy dla Boga i bliniego w rónych miejscach, nie tylko w kociele. Takim bogosawiestwem moe by wolontariat, kiedy bezinteresownie chcemy co zrobi dla innych. Bogosawiestwem mog by nasze rce, które potrafi dziki Bogu podzieli si z innymi, w mdry sposób wykorzystujc swe zdolnoci. Drodzy Jubilaci-  czy takim bogosawiestwem Boym nie jest wasze wito, które moglicie dzisiaj doy? To te wspaniay prezent od waszego Pana, który daje wam ten niepowtarzalny czas. Od najmodszych lat moemy liczy na Bo opiek, wsparcie, pomocn do, mio która w róny sposób si przejawia. To jest bogosawiestwo dla nas. Jest to dla nas cenne, e w naszym yciu strzee nas nasz Stwórca, Pan, a w kocu Ojciec. Jego or jest wyjtkowy, jego moc niezwyka, jego moliwoci niewyobraalne- „Gdy Pan jest ze mn nie lkam si wcale, có moe uczyni mi czowiek”. Modlimy si, mylimy o Nim, czytamy Jego Sowo, a w tym wszystkim zawiera si Jego obietnica bogosawiestwa- e bdzie nas strzec, pilnowa, troszczy si, przynosi swoj opiek. To   dla nas bardzo posilajce i pokrzepiajce.

   On chce rozjania  nasze ycie. Abymy je dobrze widzieli. Naprawd takie jakie jest. Aby biae byo biae, a czarne byo czarne. Czyli by dobro byo dobrem, a zo zem. Tak czsto w yciu czowieka tak nie jest. Czowiek usprawiedliwia si, próbuje czarne gdzie ukry, a biae bardzo eksponowa i wystawia na widok publiczny by inni mogli zauway i doceni. Ale nasz ukochany Bóg pozwala nam widzie waciwie, uczy szczeroci, krytycyzmu, uwalniania si od kamuflau, retuszów. To jest bogosawione dla nas kiedy chcemy by nas rozjania i pozwala odkrywa takimi jakimi jestemy. A kiedy tak si staje, potrzebujemy jego wielkiego zmiowania, dobra, przebaczania czyli po prostu aski. My niedoskonali, sabi, obcieni, skaeni potrzebujemy jego zmiowania.  To stao si moliwe dziki Jezusowi Chrystusowi i temu co dla nas uczyni. Jego przyjcie na ten wiat nie byo daremne i przypadkowe, ale dla nas zbawienne. Tu najpeniej uwidocznio si Ojcowskie zmiowanie.

  To staje si moliwe dziki Duchowi witemu, który dla nas wierzcych nie jest jak abstrakcj, ale Bogiem, Osob przychodzc od Ojca i Syna by czyni w nas bogosawione dzieo, poczwszy od poznawania przez nas grzechu, a skoczywszy na wierze w Jezusa Chrystusa.

   Boe bogosawiestwo przynosi nam najwspanialsze dary: opiek, owiecenie, poznanie, mio przebaczenia i w kocu pokój, który potrzebujemy w naszym sercu i yciu. W tym niespokojnym wiecie, gdzie tyle jest lku, niepewnoci, zagubienia. Pokój Boy w nas jest namacalnym  dowodem e Jego bogosawiestwo  w nas si urzeczywistnia i wypenia. Przynosi co  trwaego, spójnego i waciwego. Co co staje si sensem ycia.

Cemy sobie obecno Boga w naszym yciu, w kady czas. Odkrywajmy zawsze z wielk radoci e to  najpikniejsze i najbardziej znane bogosawiestwo na kartach Biblii dociera równie do nas, bardzo osobicie i wyjtkowo, niosc nam si, mdro, nadziej i sens, wytyczajc waciwe cieki, dajc poczucie bezpieczestwa i przynoszc gbie ycia i drog zbawienia.Cieszmy si moc tego niesamowitego bogosawiestwa, i przeywamy obecno naszego Trójjedynego Boga, który by, jest i bdzie z nami.

 

        Amen       ks. Andrzej Dyczek  

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021