Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt
W dniach 18-25 stycznia obchodzony by 45 Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan. Hasem przewodnim Tygodnia byy sowa z Listu w. Pawa do Koryntian: "Przemienieni przez zwycistwo Jezusa Chrystusa".
W niedziel 22 stycznia w kociele pw. w. Marcina odbyo si naboestwo ekumeniczne, w którym uczestniczyli ksia i parafianie parafii katolickiej i parafii ewangelicko-augsburskiej. Naboestwu przewodniczy ks. Witold Grzomba a sowo do zgromadzonych wygosi ks. Andrzej Dyczek. Modlitw prowadzili równie ks. Jan Lech Klima, ks. ukasz Zych oraz czonkowie Akcji Katolickiej.
Spotkanie modlitewne ubogaci Chór przy parafii ewangelickiej oraz Grupa modlitewna w duchu wspólnoty z Taize.

LeM


Kazanie ekumeniczne- 22 stycznia 2012 r


„Gdy nasta wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi byy zamknite z powodu strachu przed ydami tam, gdzie przebywali uczniowie, przyszed Jezus, stan porodku i powiedzia : Pokój wam! Kiedy to powiedzia, pokaza im rce i bok. Uczniowie uradowali si, e zobaczyli Pana. Wtedy Jezus znowu im powiedzia: Pokój wam!” Ewangelia Jana 20, 19-21

Chciabym wyrazi wielk rado e moemy si spotka po raz kolejny na tygodniowym naboestwie ekumenicznym w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedno Chrzecijan. Dzikuje za zaproszenie. Ciesz si e ksia, ale te wyznawcy obu Kocioów mog dzisiaj si spotka i odkrywa Tego, który winien sta w centrum naszego ycia- Jezusa Chrystusa.
Haso tegorocznego tygodnia brzmi: Przemienieni przez Jezusa Chrystusa. Patrzc na Sowo Boe, na biblijne historie, na swoje osobiste ycie, mog stanowczo odpowiedzie: tak Pan Jezus potrafi przemienia nasze ycie w szczególny i wyjtkowy sposób.
Aposto Pawe, tego dowiadczy i chcia dzieli si t radosn nowin o Zbawicielu, który odmieni Jego ycie z gorliwego, fanatycznego, przeladujcego chrzecijan faryzeusza, w oddanego ambasadora Jezusa w rónych miejscach i zaktkach wiata. I nie tylko sowa wiadczyy e ta przemiana si dokonuje, ale te konkretna postawa widoczna w jego yciu.
Jest taki pikny obraz w ksidze Objawienia witego Jana, kiedy Jezus puka do naszego ycia i jeli otworzymy Mu i zaprosimy Go do swego ycia, to On bdzie przemienia nas.
Syszaem w moim dziecistwie wiele piknych sów zachcajcych do Jezusa. Pamitam nauczajce, wierzce osoby, które w prosty sposób trafiay z tym przesaniem do naszych serc. Pamitam swoich duszpasterzy którzy w przekonywujcy sposób mówili nam o Jezusie w ich yciu i do niego nas zachcali. Swoj babci, która posiadaa szczególn charyzm i w cudowny sposób zachcaa do Jezusa.
To wszystko w mniejszy lub wikszy sposób oddziaywao na moj duchowo i jestem wdziczny e Bóg postawi tych wszystkich ludzi na mojej drodze. Ale takim najbardziej przekonywujcym wiadectwem w mojej drodze do Jezusa by mój kolega z podstawowej szkoy i nauki konfirmacyjnej. Mia trudne i twarde dziecistwo. Jego ojciec boryka si z problemami alkoholowymi, bdc przez to porywczym i agresywnym czowiekiem, a w kocu zostawi rodzin i przesta si ni interesowa. To zapewne wycisno bolesne pitno na moim koledze, który mia natur buntownika, niepokornego i nie ufajcemu innym, ale te Bogu. Jakie byo moje zaskoczenie, kiedy obserwujc go zauwayem w nim due, powiedziabym gbokie zmiany. Sta si spokojniejszy, bardziej opanowany, w jego sercu zapanowa wielki pokój, emanowaa z niego rado, optymizm, serdeczno, jakie szczególne ciepo. Jego porywczo i butno ustpiy. Dokonujca przemiana bya bardzo namacalna.. Przyzna musz dzisiaj e zazdrociem mu troch takiego stanu ducha. Zapytaem go co jest ródem jego przemiany, a On odpowiedzia mi krótko- Jezus. A potem z wielk radoci opowiada mi co przeywa. Nie byo to udawane, jakie na pokaz, nie byo to na chwile, na tydzie, miesic. Dzisiaj upyno ju tyle lat, a On z dum moe zawiadczy- To Chrystus odmieni moje ycie. To byo dla mnie najbardziej przekonywujce wiadectwo wiary, które skonio mnie do tego, by z radoci otworzy si na Jezusowe dziaanie by odkrywa e w kocu jestem gotów , by Chrystus przemienia ycie, czyni je wartociowym i uytecznym.
Zapewne gdyby nie Chrystus, nie byo by mnie tutaj, nie bybym tym kim jestem i nie wypowiadabym tutaj tych sów. Ale z radoci mog mówi o Jezusie, bo przeywam Jego mio i dobro i mog dzieli si z innymi w odkrywaniu czym jest Jego aska i jak bardzo jest potrzebna w naszym yciu.
Ta przemiana, któr On moe w nas dokonywa nie oznacza e jestemy idealni i doskonali, e nie popeniamy bdów, e nie przychodz chwile saboci. Za apostoem Pawem moemy przyzna- czyni nie to co chc, ale czyni to czego nie chc. Ale wiemy kto w tych naszych sabociach jest nasz moc i wsparciem. Przemiana w yciu czowieka jest moliwa, dziki Jezusowi Chrystusowi.
Jaki niezwyky jest ten obraz, kiedy Zmartwychwstay Pan przychodzi do swoich uczniów, którzy przeywaj wielki smutek, nie mog sobie poradzi z zaistnia sytuacj. Ich duchowe ycie zostao powanie naruszone. S rozbicie wewntrznie, zagubieni, bezradni, nie bardzo wiedz co dalej. I oto do nich zalknionych, zaamanych przychodzi Zwyciski, Zmartwychwstay Chrystus by odbudowa ich wiar, by dotkn ich swoj moc, by utwierdzi w nadziei, by wszystko w nich uporzdkowa, by przygotowa do wanych zada. To jest dla nich tak bardzo wane.
I my tego bardzo potrzebujemy, bo ycie le róne wyzwania, dowiadczenia yciowe bardzo doskwieraj, a pokusy oddalaj od wanych Boych kierunkowskazów. Czasami naszym drzewem ycia bardzo mocno potrzsaj dowiadczenia, nieszczcia, niepowodzenia. I my czsto w swoim zagubieniu, a nawet bezsilnoci pytamy jak uczniowie co teraz? Stawiamy pytania, które budz lk i wydaj si by bez odpowiedzi. wic drczy nas niepewno i rozpacz. Potrzebujemy Jezusa, który dla nas przyszed na ten wiat, za nas cierpia i umar i w kocu zwyciy w zmartwychwstaniu, nie po to tylko bymy mogli podziwia Go, uwielbia, ale te mogli y. Pokój Wam. Zwyciski, Zmartwychwstay Pan przychodzi nie tylko do uczniów, przychodzi do nas. Potrzebujemy Go bardzo. W codziennych bojach, walkach, zmaganiach, w niepewnociach i rozterkach, w tsknotach i pragnieniach. Zmartwychwstay Pan staje przed nami, i chce nas obdarzy pokojem i tylko On taki pokój moe da. wiat nam nie jest w stanie zapewni taki pokój. Czy chcemy przyj?
Drodzy zebrani ycz nam wszystkim- abymy na pytanie kto jest naszym sensem ycia, moc, si, zbawieniem mogli wszyscy z radoci woa- Jezus.
On bardzo cieszy si kiedy zapraszamy Go do swego ycia i pozwalamy Mu by tej przemiany dokonywa. On cieszy si, kiedy ju go przyjlimy i chcemy by dalej nam bogosawi. A my z perspektywy czasu moemy Mu odpowiedzie- Panie Jezu warto byo, nie auj tego.
ycz bymy byli zacht dla innych i wiadectwem e Pan Jezus moe do kadego czowieka dociera.

Amen

ks. Andrzej Dyczek


Foto: Mariusz Fender, Leszek Mroczko
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021