Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

 


 

Ekumeniczne Naboestwo aobne w intencji ofiar katastrofy lotniczej.
Midzyrzecze, Niedziela, 18 kwietnia 2010
W niedziel 18 kwietnia 2010 w parafii w. Marcina zostao odprawione Ekumeniczne Naboestwo aobne, a nastpnie Msza w. w intencji ofiar katastrofy lotniczej.

 

 


 

 Pobierz zdjcia w wysokiej rozdzielczoci


Bya to wspólna modlitwa pod przewodnictwem ksiy obu midzyrzeczkich parafii:
Parafii ewangelickiej: ks. Andrzej Dyczek, ks. Jan Lech Klima, ks. dr Marek Uglorz 
Parafii katolickiej: ks. Witold Grzomba, ks. ukasz Zych, ks. Tomasz Michniok
 

Naboestwo (wersja audio):

 


 

 

Sowo na Naboestwie Ekumenicznym ku czci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleskiem.
 
„ Bo jeli yjemy dla Pana yjemy, jeli umieramy dla Pana umieramy przeto czy yjemy, czy umieramy Pascy jestemy”- List w.  Pawa do Rzymian 14,8
 
 Cho upyno ju troch czasu to cigle jeszcze jestemy poruszeni i wstrznici tym ogromem nieszczcia jakie spado na nas i na Polsk. Bolenie to przeywamy, kady na swój sposób. Wspominamy tak wielu zacnych i czcigodnych osób. Na pokadzie samolotu razem z Panem Prezydentem Lechem Kaczyskim i Jego Maonk, znajdowao si wiele znamienitych osób, reprezentujcych róne dziedziny naszego ycia. Lecieli by odda hod tym, którzy dla Polski zapacili najwysz cen – cen ycia . Sami ponieli najwysz ofiar. Zapewne kady z nich mia swoje plany, zamierzenia, chcia jeszcze cieszy si mioci, bliskoci swoich  najbliszych, angaowa w to do czego zosta powoany.  mier ich zaskoczya.
 Od tej strasznej katastrofy sowa- „ Jeli Bóg chce, jeli Bóg da i Bóg pozwoli” rozumiemy lepiej ni kiedykolwiek. Takie chwile smutne, trudne i bolesne mówi o tym e nasz los jest zwizany z Bogiem. On o naszym yciu decyduje. 
  W obliczu ich nagego odejcia, my yjcy chcemy w peni pokory, uciszy nasze serca, a jako ludzie wiary szuka pocieszenia i nadziei w naszym Zmartwychwstaym Panu- Jezusie Chrystusie- który by, jest i bdzie z nami.
 W nasz egzystencj wpisana jest mier. Lecz przez wiar wielkanocn, przez zmartwychwstaego Pana Jezusa Chrystusa nie naleymy do mierci, lecz do ycia. Aposto Pawe mówi- „czy yjemy, czy umieramy naleymy do Pana”. On zmartwychwsta i jest naszym zmartwychwstaniem i yciem wiecznym. Nie tamujmy naszych ez, nie ukrywajmy naszego bólu, ale z tym bólem zbliajmy si do Jezusa Chrystusa, który nas rozumie, miuje i prowadzi do ycia wiecznego. Niech ten smutny czas zblia nas do miosiernego Boga i do naszych blinich, do budowania ycia w mioci, pojednaniu i wspólnym dobru. A Wy, Czcigodni Obywatele Polski, Ty Drogi Panie Prezydencie i wy wszyscy, którzy kochalicie Polsk i suylicie jej, dzikujemy Wam za to, i w zadumie woamy- „ odpoczywajcie w Boym pokoju”.
 
          ks. Andrzej Dyczek
 
 
            Tragiczna katastrofa pod Smoleskiem wyzwolia lawin sów – bezradnych, serdecznych, szczerych. Przypomniaa nam sowa Chrystusa o Dniu Paskim, który przychodzi niepostrzeenie jak zodziej w nocy (1 Tes 5, 2). Staa si dobitnym woaniem memento mori – pamitaj o mierci. Wierzymy, e Ci ludzie lecieli w jednym kierunku pragnc zapali znicze na grobach ofiar. Wczoraj w Warszawie na Placu Pisudskiego stan otarz. Jego tem byo 96 portretów ofiar katastrofy. Pomidzy nimi by krzy. Krzy, który jest take znakiem dodawania. W ten sobotni poranek losy tych ludzi si zsumoway. To dziaanie arytmetyczne powoduje, e poszczególne jednostki staj si caoci, czym nowym. Ta tragedia pokazuje jak wspólny jest nasz los, poprzez krucho ycia jestemy sobie tak bliscy. Wszyscy – wierzcy i niewierzcy, przynalecy to takiej czy innej partii politycznej, chodzcy do takiego czy innego kocioa. Wszystkie spory przestay by wane w obliczu mierci i Boga. Jak mocno brzmia sowa Pisma w.: „a ja gdy nad ziemi zostan wywyszony. Pocign wszystkich do siebie.”(J12, 32). Do domu Ojca moemy przej tylko poprzez oczyszczajcy ogie, który wypali w nas wszystko to co nie jest mioci. Ogie oczyszczajcy ze za, a nie niszczcy czowieka. Jakim absurdem w obliczu mierci okazuj si nasze wczorajsze spory. Widzimy ich maostkowo. Wstydzimy si za nie i moe aujemy wypowiedzianych sdów. Moi drodzy Polska w tych dniach staa si inna. Te modlitwy, tum czekajce prze Belwederem pokazuj, e nie zgaso w nas dobro. Ono w nas jest i pokazuje nam, e potrafi si przebi przez krzyk codziennych sporów, uprzedze. Polska to nie „dziki kraj”. Tyle dobra. Bylebymy go nie zmarnowali jak w „Weselu” St. Wyspiaskiego w chocholim tacu, z którego zostalimy bezlitonie obudzeni. Na tym samy Placu ponad 30 lat temu Jan Pawe woa: Niech zstpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. To woanie zabrzmiao inaczej. Tak mocno by wstrzsn ju nie tylko Polsk, ale wiatem.
            Nie wiem jakimi tak do koca byli Ci ludzie. Bóg to wie. Zginli w przeddzie Niedzieli, która w kociele katolickim obchodzona jest jako Niedziela Boego Miosierdzia. Chciabym na kocu przeczyta fragment Ksigi Mdroci:
A dusze sprawiedliwych s w rku Boga  i nie dosignie ich mka. Zdao si oczom gupich, e pomarli, zejcie ich poczytano za nieszczcie i odejcie od nas za unicestwienie,  a oni trwaj w pokoju.  Cho nawet w ludzkim rozumieniu doznali kani,   nadzieja ich pena jest niemiertelnoci.  Po nieznacznym skarceniu dostpi dóbr wielkich,    Bóg ich bowiem dowiadczy    i znalaz ich godnymi siebie.  Dowiadczy ich jak zoto w tyglu    i przyj ich jak caopaln ofiar.  W dzie nawiedzenia swego zajaniej   i rozbiegn si jak iskry po ciernisku.  Bd sdzi ludy, zapanuj nad narodami,     a Pan królowa bdzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumiej prawd,     wierni w mioci bd przy Nim trwali:    aska bowiem i miosierdzie dla Jego wybranych. (Mdr 3, 1 –9).
 
Wieczne odpoczywanie racz da im Panie. A wiato wiekuista niech im wieci. Niech odpoczywaj w pokoju.
 
Ks. Witold Grzomba

Kwiaty i znicze na cze ofiar katastrofy lotniczej zoyy delegacje:
 • Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza
 • Rady Soeckiej Midzyrzecza Górnego
 • Rady Soeckiej Midzyrzecza Dolnego
 • Rady Parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej w Midzyrzeczu
 • Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Midzyrzeczu
 • Harcerzy, Zuchów oraz Samorzdu Uczniowskiego Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu
 • Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Dolnym
 • Ochotniczej Stray Poarnej w Midzyrzeczu Górnym
 • Modzieowej Druyny Poarniczej w Midzyrzeczu Górnym
 • Koa Gospody Wiejskich w Midzyrzeczu Górnym
 • Koa Gospody Wiejskich w Midzyrzeczu Dolnym
 • Zespou Regionalnego "Midzyrzeczanie"
 • Akcji Katolickiej w Midzyrzeczu
 • Koa Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Midzyrzeczu
 • Orodka Zdrowia w Midzyrzeczu
 • Gminnego Koa Polskiego Czerwonego Krzya w Jasienicy
 • Klubu Sportowego "Midzyrzecze"
 • Jedzieckiego Klubu Sportowego "Czanki"
 • Koa owieckiego "Hubertus" 

 


 Foto: Marta Pasierbek, Witold Grzomba, Barbara, ukasz, Leszek Mroczko

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021