Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Kazanie wygoszone podczas Pamitki Zaoenia i Powicenia Kocioa w Midzyrzeczu - 20 lipca 2008 r.
data dodania: Niedziela 20 lipca 2008

Przyszed bowiem Syn Czowieczy, aby szuka i zbawi to, co zgino - Ew. uk. 19,10

Kochany Panie Boe!
 
Pewnie dziwisz si, dlaczego zasiadajc do pisania kazania, pisz go, jak do Ciebie list. Pisz do Ciebie, bo mnie przypad zaszczyt wygoszenia kazania, wanie w t uroczysto Zboru w Midzyrzeczu i jako nie bardzo wiem, co mam dzisiaj powiedzie. Pisz do Ciebie, bo tak si zastanawiam, ile tu na tej ambonie powiedziano ju kaza. Ilu rónych, wielkich, znanych kaznodziei o ni si opierao, goszc kazania. Dzi ja. Mog w zdenerwowaniu si pomyli, przejzyczy, uy zej skadni.

Mam gosi Twoje Sowo. Tak Twoje Sowo, bo w Akademii uczyli nas, e przepowiadanie Ewangelii, goszenie kaza to jeden z podstawowych obowizków ksidza i e to Ty Boe wtedy tak naprawd przemawiasz, e to s Twoje Sowa.

Tym bardziej wic lkam si, co mam powiedzie. Boj si, bo tak si zastanawiam, czy te wszystkie wypowiedziane tu sowa co zmieniy. Czy, kto je przyj, czy kto si nimi przej. Co wic ja mam powiedzie, co nowego? Jak mam to powiedzie?

Wiesz Panie Boe, to dziwne? Troch to dziwne, moe taki zbieg okolicznoci, e zamyliem si nad sowami; „Pan przemówi do Jonasza po raz drugi tymi sowami: Wsta, id do Niniwy, wielkiego miasta i go jej upomnienie, które Ja ci zlecam””. Po raz drugi.

No wanie. Ale dlaczego Jonasz usysza te sowa po raz drugi? Dlaczego dwa razy Pan Bóg mu co mówi? Czy to takie wane, e po raz drugi je usysza? Tak bardzo wane, bo za pierwszym razem, gdy Ty Boe mu kazae i gosi potrzeb nawrócenia - Jonasz nie speni Twego polecenia, nie poszed. I wcale mu si nie dziwi!

„Wsta, id do Niniwy, wielkiego miasta, i go jej upomnienie, które ja Ci zlecam”. Dlaczego Panie wanie jemu kazae i, dlaczego wanie do Niniwy? Niniwa w V wieku, a wic wtedy, gdy to si dziao, bya stolic Asyrii, najwikszego wroga Izraelitów. Jonasz wraz ze swymi rodakami podziela nienawi do ciemiycieli, dlatego wzbrania si przed wypenieniem tego polecenia. Do wrogów ma i, przecie go wymiej, a moe nawet wyrzuc, albo i zabij. Co wic robi Jonasz? Ucieka! Odpywa na statku w przeciwnym kierunku ni Niniwa, w ten sposób chcc uwolni si od Twego Boe polecenia. Ale Ty jeste wszechmocny, zesae wielk burz, eglarze dowiedziawszy si o przyczynie Twego gniewu i pod wpywem rady samego Jonasza, wrzucaj go do morza. Potem ogromna ryba, która pokna Jonasza, wyrzucia go caego na ld. I tak oto ocalony Jonasz na nowo, drugi raz stan wobec Twego Panie posania.

Tym razem Prorok speni Twe polecenie, gosi wezwanie do nawrócenia, Niniwitom, ale cige ywi do nich niech. On nawet chcia by przykadnie ukara mieszkaców Niniwy i zniszczy ich miasto. Tak, on tego chcia. A tymczasem Niniwici, jakby jemu na zo nawróciwszy si szczliwie uniknli Twej Boe kary.

Panie, pisz do Ciebie, bo wiem, e Ty kaesz nam, wspóczesnym Jonaszom, take i do Niniwy. Bo tamta Niniwa wcale nie znikna z historii, z mapy wiata. Ona cigle jest. Dzi tylko zmienia sw nazw, dla nas nazywa si ona Ziemia Cieszyska. Teraz rozumiem dlaczego Ewangelia mówi, e Pan Jezus przywoa do siebie apostoów i zacz ich rozsya. Tak! Wtedy Pan Jezus zacz i kontynuuje to rozsyanie do dzi. Bo jest te ta nasza Cieszyska Niniwa, i ona potrzebuje dzisiaj, teraz, nawrócenia, potrzebuje takich wspóczesnych Jonaszów.

Dlatego pisz do Ciebie ten list, bo nie bardzo mam ochot gosi to wezwanie do nawrócenia. Wolabym gosi tylko radosne wieci, pochway. Wolabym mówi, jak ci w rzdzie - jak to jest dobrze, cudownie i e ju jutro bdzie jeszcze lepiej - a Ty kaesz gosi nawrócenie, pokut. „Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli”. A ja ju nie wiem jak, nie wiem czy przyjm, czy posuchaj jak Jonasza, jak w Ewangelii?

Jonasz jednak poszed, cho za drugim razem, to jednak poszed. Poszed i gosi upomnienie, wzywa do nawrócenia. I to jest ciekawe i dziwne zarazem - jak on to robi? On to swoje ordzie, to swoje kazanie gosi idc przez miasto, gosi je na ulicy.

Panie Boe, ja chyba te powinienem tak samo.

Bo ludzie dzi si przyzwyczaili do goszenia Ewangelii w wityni. Kazanie stao si wana czci naboestwa. Taki zwyczaj zosta wypracowany przez Koció. I to dobrze, e tak jest. Ale w tym ograniczeniu kaza tylko do Kocioa jest pewne niebezpieczestwo.

Jonasz gosi swe ordzie na ulicach Niniwy, gosi idc przez miasto. Jan Chrzciciel gosi na pustyni, potem nad brzegami Jordanu. Pan Jezus gosi wszdzie, gdziekolwiek przebywa, w odzi miotanej falami jeziora, gdy by na górze, gdy zasiada przy stole, gosi w domu Zacheusza, w krugankach wityni, w synagodze, nawet na krzyu. Sowem wszdzie, gdzie byli ludzie.

Panie! Oj mi, nam wszystkim trzeba tak samo. Trzeba wyj na ulice, do parków, na stadiony, pój do domów, trzeba, bo s tacy i to jest ich nie mao, którzy tu do Kocioa nie przyjd, których, znów - mog si o to zaoy - dzi w Kociele nie bdzie. Nie, nie dlatego, e nie mog, e musz pracowa, e peni jak tam sub, e s chorzy, czy jeszcze zbyt mali. Nie, nie dlatego. Ci by chcieli, ale nie mog.

Trzeba i, bo s tacy, którym si nie chce tu przyj, bo tak ju zgunieli, e stali si obojtni na Ciebie Boe, Ty ich nic nie obchodzisz. S tacy, których to szklane pudo z napisem Sony, czy Philips tak zahipnotyzowao, e nie mog si w niedziel na t godzin oderwa, bo s tacy, co si tak zagubili w tym wielkim wiecie, e nie mog tu trafi, e dla nich nawet ta cieka z betonowej kostki traw zarosa. S tacy, którzy zawsze gdy id do Kocioa, jaka za sia, jaki zy czowiek kae im skrci z tej drogi, i na rynek, po prostu pcha ich w stron Hypernowej, do kawiarni.

Musz do nich i, bo Ty chcesz si nad nimi ulitowa, bo chcesz ich sprowadzi do siebie. Niniwa. Ale to jest ciekawe - „Niniwa bya miastem rozlegym, na trzy dni drogi” - jak mówi Biblia, a zaraz potem jest napisane, e Jonasz pocz i przez miasto jeden dzie i woa i gosi, eby si opamitali, nawrócili. I co? I uwierzyli Jonaszowi, nie, nie Jonaszowi, uwierzyli Bogu!

Uwierzyli, i to wszyscy uwierzyli. Uwierzyli „od najmniejszego do najwikszego,” jak powie Biblia. Ale zaraz, zaraz, jak to uwierzyli? On, Jonasz szed jeden dzie, a „Niniwa bya miastem rozlegym, na trzy dni drogi, skd wic syszaa reszta, skoro Jonasz do nich nie dotar, skd inni si dowiedzieli. Pewnie kto im przekaza. Wiem, inni im powiedzieli, roznieli ordzie Jonasza. Cho raz plotkarki zrobiy dobry uytek z jzyka. Ci co syszeli Jonasza pomogli mu, rozgosili po caym miecie Jego ordzie.

I to jest sposób. Przecie ksidz nie dojdzie wszdzie. Przecie nawet wtedy-, gdy przychodzi do domu, i gdy byaby okazja by dotrze do tych, co ich tu zwykle nie ma, a którzy przede wszystkim powinni to usysze, to oni wanie musieli pilnie wyjecha, wyj do kolegi, no ewentualnie jeszcze nie wrócili z pracy, chocia od roku ju nie pracuj. I to ju pewnie kolejny raz. Tobie Panie przecie zaley na kadym, tych te chcesz zbawi.

Tak, Panie Boe, to jest myl. Powiedz Panie tym, co tu dzi s w Kociele, otwórz ich uszy, eby usyszeli, e Ty nie tylko do tych 12 uczniów, ale do wszystkich powiedziae - „Idcie i gocie”. e kady chrzecijanin ma pomaga wspóczesnym Jonaszom, ma roznosi, gosi Ewangeli na wiecie, w swoim kraju, miecie czy wiosce, w ssiedztwie, ale przede wszystkim najpierw w swoim domu. Ma najpierw swojej córce, synowi, wnuczce, a moe Ojcu powiedzie - opamitaj si, modlie si dzisiaj? To niby niewiele, ale jak trudne czasami. A przecie prawdziwa pobono jest pobonoci ywego serca. Prawdziwa religia jest religi ycia. Gdzie wargi sercu kami, tam rodz si bdy religijne, tam niebezpieczestwa i manowce. Myl biegnie szybko i rodzi si pytanie: z czego wyrosy nasze ewangelickie Kocioy? nasze otarze?, jak jest z naszymi sercami? To wane pytania, na które mona odpowiedzie, e z serc ludu. Nie z tych letnich, obojtnych dla Boga, przemdrzaych i zarozumiaych, lecz z serc Jezusowi oddanych. Kocioy rodziy si z tych serc, dla których Bóg nie by poetyck przenoni, filozoficznym pojciem, tematem do spekulacji, lub wrcz pustym dwikiem, lecz z serc, które owiecone zostay wiatem Ewangelii.

Panie, ale dalej mi nie daje spokoju ten Jonasz. Dlaczego mu uwierzyli. Co on takiego im gosi. „Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona.” Acha! On im powiedzia dokadnie: 40 dni, ani dnia duej. A ja, przecie nie mog powiedzie tak dokadnie. A moe jednak mog?. A jakby powiedzie tak: nawrócie si, bo zostao wam niewiele czasu, dokadnie tylko to jedno, wasze ycie tu na ziemi. Przecie ono ucieka jak wczorajszy dzie. Czas nam tak szybko ucieka. Mamy tylko to jedno, jedyne ycie.

Czy my uwierzymy? Pokae ycie. „Zobaczy Bóg czyny ich, e odwrócili si od swego zego postpowania. I ulitowa si Bóg nad niedol, któr postanowi na nich sprowadzi, i nie zesa jej.” A wic nie sowa, nie zapewnienia, przyjd, ureguluj to swoje ycie, nie sowa, ale czyny. Ty chcesz zobaczy nasze konkretne czyny. I jeste gotów si ulitowa. Twoja dobro nie zna granic. Dobrze wiem, e nie nasyc tsknoty wewntrznej, duchowej, bdc tylko gociem Twego przybytku. Go bawi tylko na chwil, potem musi odej. Nie jest wic dane gociowi cieszy si domem przyjació, on tylko moe si przypatrywa jak domownicy nim si ciesz. Kto si Boe z Twoim domem zy, czyje serce w nim si naprawd pokrzepia, kto w nim pokoju dostpuje, kto si w nim czuje bezpieczny, ten sobie ten przybytek ceni i otacza go z nalen czci i ten te wie z Tob swoje ycie tu na ziemi, a zwie je na zawsze w wiecznoci.

Ty jeste wieczny, niemiertelny, Ty nie umierasz.

Pora koczy Panie!

Ja Twoje dziecko! Amen.

Ks Dr Piotr Sitek

Kazanie wygoszone podczas Pamitki Zaoenia i Powicenia Kocioa w Midzyrzeczu- 20 lipca 2008 r.
powrt
Komentarze
  • Niedziela 11 listopada 2012,18:03:16
    ~ janek
    jezeli chcesz wiedziec wiecej , nie sluchaj klechy tylko poczytaj- yutube billi meyer pl... jest rozmowa o zyciu twojego ducha i reinkarnacji

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021