Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 

 KONFIRMACJA 2019

   Czas konfirmacji jest czasem niezwykĹ‚ym. Starsi wracajÄ… do niego z wielkim sentymentem, przyjmujÄ…c z wielkÄ… radoĹ›ciÄ… zaproszenie na organizowane jubileusze. Ci, którzy przeĹĽywali ten czas trochÄ™ póĹşniej majÄ… okazjÄ™ przeĹĽywać je ze swoimi dziećmi, które po 2 latach nauki konfirmacyjnej mogli stanąć przed miĹ‚osiernym Panem i wyznawać swojÄ… wierność i Ĺ›lubujÄ…c miĹ‚ość i wierność.

   My duszpasterze czÄ™sto stawiamy sobie wiele pytaĹ„, co zrobić, by w dobie niesamowitej laicyzacji mĹ‚odych ludzi zachÄ™cać ich do duchowej aktywnoĹ›ci i zaangaĹĽowania w parafialnÄ… spoĹ‚eczność. Co zrobić by mĹ‚ody czĹ‚owiek chÄ™tnie przyszedĹ‚ na spotkanie mĹ‚odzieĹĽowe, niedzielne naboĹĽeĹ„stwo, czy chciaĹ‚ w jakiĹ› sposób pomóc w parafialnych pracach.
   Zapewne zaangaĹĽowani w dobro parafii rodzice, czy rodzina, moĹĽe być wielkÄ… zachÄ™tÄ….
 Podczas naszych przygotowaĹ„ nie chcieliĹ›my siÄ™ skoncentrować tylko na wiedzy, ale próbowaliĹ›my budować wzorce przyjaĹşni, i odkrywać, ĹĽe jeszcze wspanialsze od naszych, mogÄ… być wiÄ™zi na linii- czĹ‚owiek- Jezus.
    Marcowy egzamin zachÄ™caĹ‚ konfirmantów do stawiania pytaĹ„- kim dla ciebie jest Jezus? Jaka rolÄ™ w twoim ĹĽyciu odgrywa modlitwa, SĹ‚owo BoĹĽe, przykazania, spoĹ‚eczność, co znaczÄ… sakramenty. Te pytania mamy stawiać sobie przez caĹ‚e ĹĽycie, a nie tylko podczas nauki konfirmacyjnej.
 W pierwszÄ… niedzielÄ™ maja cieszyliĹ›my siÄ™ w naszej parafii z konfirmacji tym bardziej, ĹĽe w ubiegĹ‚ym roku jej nie mieliĹ›my. Do konfirmacji przystÄ…piĹ‚o 10 osób: 5 dziewczÄ…t i 5 chĹ‚opców. Wraz z nimi i ich rodzicami spotkaliĹ›my siÄ™ przed uroczystoĹ›ciÄ… w salce rozpoczynajÄ…c modlitwÄ… i proszÄ…c o BoĹĽe bĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwo. Oprócz proboszcza parafii, w naszym gronie byĹ‚a pani diakon Barbara Adamus i ks. Karol DĹ‚ugosz, który uczy nasze dzieci i mĹ‚odzieĹĽ w Ligocie i w Bronowie. Wraz z radnymi, uroczyĹ›cie weszliĹ›my do koĹ›cioĹ‚a. A potem byĹ‚ czas uwielbiania, czas dziÄ™kowania, czas wyznawania i czas przystÄ™powania. SĹ‚owo BoĹĽe skierowane do konfirmantów wyjÄ™te zostaĹ‚o z 10 rozdziaĹ‚u Jana wiersze 14 Ja jestem dobry pasterz, w którym zwiastujÄ…cy zachÄ™caĹ‚ mĹ‚odych wyznawców do takiej szczególnej wiÄ™zi przez caĹ‚e ĹĽycie z dobrym pasterzem.
   Konfirmanci po raz pierwszy przystÄ…pili do Komunii ĹšwiÄ™tej. WczeĹ›niej podziÄ™kowali rodzicom, zborowi i ksiÄ™dzu za duchowe rozwijanie ich ĹĽycia.
 Po pamiÄ…tkowym zdjÄ™ciu po naboĹĽeĹ„stwie byĹ‚y ĹĽyczenia i prezenty od najbliĹĽszych, a potem wspólne rodzinne przyjÄ™cia.
   Tegorocznymi konfirmantami byli:
 
- Bathelt Damian
- Bathelt Justyna
- Bathelt Mateusz
- Bathelt Monika
- Kukla Piotr
- Macura Paulina
- Szafarz Mikołaj
- Szarek Dawid
- Szarek Joanna
- Twardzik Patrycja
 
 ks. Andrzej Dyczek
 
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015