Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Ogłoszenia Parafialne 19.05.2019
data dodania: Niedziela 19 maja 2019

 Cantate 19.05.2019


Tekst: Izajasz 12,1-6       ks. Andrzej Dyczek
 

„Ĺšpiewajcie Panu pieśń nowÄ…,
bo cuda uczyniĹ‚”.               
Psalm 98,1
1.Porządek nabożeństw:
  26.05.2019 – V Niedziela po Wielkanocy;
                  MazaĹ„cowice 8:30
                  MiÄ™dzyrzecze 10:00
 
 

2. ZajÄ™cia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00
- w czwartek próba chóru o 19:00
- w piÄ…tek Spotkanie MĹ‚odzieĹĽy o 18:30

 3. Od Ĺ›wiÄ…t Wielkanocy do Ĺ›wiÄ…t ZesĹ‚ania Ducha ĹšwiÄ™tego KoĹ›cióĹ‚ prowadzi zbiórkÄ™ ofiar na Fundusz Bratniej Pomocy imieniem Gustawa Adolfa.

 

 
4. Parafia w Cieszynie zaprasza na 310 PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiecenia KoĹ›cioĹ‚a Jezusowego w Cieszynie. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚Ä… niedzielÄ™ (26.05) o godz. 10:00. SĹ‚owo BoĹĽe wygĹ‚osi ks. bp. Adrian Korczago. Po naboĹĽeĹ„stwie piknik parafialny, a o godz. 17:00 koncert w wykonaniu Filharmonii ĹšlÄ…skiej.
 
 
5.Parafia Ewangelicko-Augsburska w DrogomyĹ›lu zaprasza na 231 PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚Ä… niedzielÄ™(26.05) o godz. 10:00. Kazanie wygĹ‚osi ks. bp Marian Niemiec z Katowic. NaboĹĽeĹ„stwo z udziaĹ‚em chóru z Katowic.
 
 
 

6. Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza mĹ‚odzieĹĽ na wolontariat podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w DziÄ™gielowie. Szczególnie potrzebna jest pomoc w opiece nad dziećmi podczas popoĹ‚udniowej ewangelizacji (grupy 3-6 lat i 7-11 lat).
 
7. DziÄ™kujÄ™ panom, którzy wczoraj kosili na cmentarzu.

8. Bardzo proszÄ™ rodziców tegorocznych konfirmantów o podpis na liĹ›cie, by zdjÄ™cie konfirmacyjne w Zwiastunie mogĹ‚o być opisane.

9. JuĹĽ od 15 lat uczniowie z ZespoĹ‚u Szkolno-Przedszkolnego z MiÄ™dzyrzecza wĹ‚Ä…czajÄ… siÄ™ w akcjÄ™ „Pola Nadziei”, której celem jest zbieranie funduszy na stacjonarne hospicjum w Bielsku-BiaĹ‚ej. DziÄ™ki zaangaĹĽowaniu ludzi dobrej woli, obiekt zostaĹ‚ wybudowany i oddany juĹĽ do uĹĽytku, dziaĹ‚ajÄ…c od dwóch lat. W hospicjum znajdÄ… pomoc wszyscy potrzebujÄ…cy mieszkaĹ„cy Bielska i okolic, niezaleĹĽnie od wyznawanego Ĺ›wiatopoglÄ…du, jednakĹĽe fundusze otrzymywane z NFZ na utrzymanie hospicjum, nie pokrywajÄ… wszystkich potrzeb. Dlatego teĹĽ w ramach akcji Pola Nadziei, jest nie tylko uwraĹĽliwianie mĹ‚odych ludzi na potrzeby starszych, chorych i cierpiÄ…cych osób, ale takĹĽe niesienie pomocy innym poprzez zbieranie funduszy na wspieranie ruchu hospicyjnego, a w tym wypadu na pomoc w utrzymaniu bielskiego hospicjum. Przez kilkanaĹ›cie lat szkoĹ‚a poprzez prowadzenie róĹĽnych akcji zarobkowych, przekazaĹ‚a na ten cel juĹĽ ponad 20.000 zĹ‚. JednÄ… z nich jest coroczne kwestowanie przez naszych uczniów pod opiekÄ… nauczycieli, przy koĹ›cioĹ‚ach parafii ewangelicko-augsburskiej i rzymsko-katolickiej w MiÄ™dzyrzeczu. Zwracamy siÄ™ z gorÄ…cÄ… proĹ›bÄ… o wsparcie tej akcji, a za wszelkÄ… pomoc z serca dziÄ™kujemy.
 KoĹ‚o wolontariatu przy ZSP w MiÄ™dzyrzeczu

 

 
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015