Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 TworzyMy Pokój

 
Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie!
 
Przyjmijcie proszÄ™ najserdeczniejsze ĹĽyczenia z okazji ĹšwiÄ…t Zmartwychwstania PaĹ„skiego. Niech nasze koĹ›cioĹ‚y i domy wypeĹ‚ni radość, nadzieja i Dobra Nowina o Zbawicielu, który daje czĹ‚owiekowi ĹĽycie. 
 
W czasie tych szczególnych ĹšwiÄ…t proszÄ™ Was o zastanowienie siÄ™ nad wersetem przeznaczonym w przewodniku „Z BibliÄ… na co dzieĹ„” na PoniedziaĹ‚ek Wielkanocny: „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posĹ‚aĹ‚, tak i Ja was posyĹ‚am.” (J 20,21) Koresponduje on z biblijnym hasĹ‚em bieĹĽÄ…cego roku: „Szukaj pokoju i dÄ…ĹĽ do niego” (Ps 34,15). 

Banalne wydaje siÄ™ stwierdzenie, ĹĽe wszyscy potrzebujemy pokoju wewnÄ™trznego, pokoju rodzinnego i wreszcie pokoju w spoĹ‚eczeĹ„stwie, którego jesteĹ›my częściÄ…. To co wydaje siÄ™ oczywiste i proste czÄ™sto jednak nam umyka. Szukamy, pragniemy i zabiegamy o tak wiele, siejÄ…c czÄ™sto niepokój wokoĹ‚o. Bóg przypomina nam dziĹ›, ĹĽe powoĹ‚ani jesteĹ›my do tego, by tworzyć pokój. Nasz Zbawiciel wysyĹ‚a nas w Ĺ›wiat bliski i daleki, ĹĽebyĹ›my po chrzeĹ›cijaĹ„sku nieĹ›li bezinteresownÄ… miĹ‚ość, zamieniali zĹ‚o w dobro i wskazywali na prawdziwy pokój darowany przez Boga. 

ZdajÄ™ sobie sprawÄ™, ĹĽe ten pokój nie jest czymĹ› Ĺ‚atwym do osiÄ…gniÄ™cia, ale bardzo czÄ™sto wymaga od nas wyrzeczeĹ„, zaparcia siÄ™ samego siebie i naprawdÄ™ wiele cierpliwoĹ›ci w relacjach miÄ™dzyludzkich. Potrzebujemy otwartoĹ›ci i poczucia odpowiedzialnoĹ›ci za siebie nawzajem - w rodzinach, parafiach, miejscach pracy. Bóg jednak nie tylko powoĹ‚uje, ale takĹĽe daje siĹ‚Ä™ i wskazuje narzÄ™dzia, z których moĹĽemy skorzystać. 

Jednym z tych narzÄ™dzi jest modlitwa, w której widzimy lepiej siebie i innych, mierzymy siÄ™ z wĹ‚asnymi potrzebami, trudnoĹ›ciami i grzechami. Nie znam osobiĹ›cie Was wszystkich, kaĹĽdej i kaĹĽdego z osobna. Nie wiem wiÄ™c, w jakiej jesteĹ›cie teraz sytuacji ĹĽyciowej i duchowej. Nie zaglÄ…dam w zakamarki duszy i nie próbujÄ™ zgadywać, z czym przychodzicie do koĹ›cioĹ‚a w Wielkanoc, co przynosicie pod krzyĹĽ Jezusa i do pustego grobu. Zapewniam jednak, ĹĽe caĹ‚y KoĹ›cióĹ‚ otaczam modlitwÄ… i proszÄ™, by peĹ‚en miĹ‚oĹ›ci Bóg uczyĹ‚ nas troski o pokój. JednoczeĹ›nie proszÄ™ Was o modlitwÄ™ za siebie nawzajem - Wasze rodziny, parafie, nasz KoĹ›cióĹ‚, przyjacióĹ‚ i nieprzyjacióĹ‚, znanych i obcych, ludzi róĹĽnych wyznaĹ„ i poglÄ…dów. Niech dobry Bóg poprzez Jezusa Chrystusa otwiera ludzkie serca i wprowadza wszÄ™dzie pokój, a szczególnie tam, gdzie jest on potrzebny najbardziej. 

Z radosnym wielkanocnym pozdrowieniem, 

bp Jerzy Samiec
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015