Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 Zgromadzenie Parafialne – MiÄ™dzyrzecze 27.01.2019

 
       W niedzielÄ™ 27 stycznia 2019 roku, po naboĹĽeĹ„stwie w MiÄ™dzyrzeczu, w Sali parafialnej odbyĹ‚o siÄ™ doroczne Zgromadzenie Parafialne.
       Zgromadzenie Parafialne jest najwyĹĽszÄ… wĹ‚adzÄ… w parafii, podejmuje uchwaĹ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoĹ›ciÄ… gĹ‚osów bez wzglÄ™du na liczbÄ™ uczestników ( nie jest wymagane kworum), zwoĹ‚ywane jest przez RadÄ™ ParafialnÄ… przynajmniej raz w roku. Zgromadzenie Parafialne tworzÄ… czĹ‚onkowie parafii majÄ…ce czynne prawo wyborcze.
       Podczas zgromadzenia proboszcz parafii ks. Andrzej Dyczek przedstawiĹ‚ uczestnikom sprawozdanie z dziaĹ‚alnoĹ›ci parafii oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Przedstawiony zostaĹ‚ takĹĽe preliminarz budĹĽetowy parafii na rok 2019. Wszystkie sprawozdania oraz preliminarz zostaĹ‚y przyjÄ™te przez Zgromadzenie Parafialne jednogĹ‚oĹ›nie.
       Podczas zebrania omówione zostaĹ‚y problemy z jakimi boryka siÄ™ nasza parafia oraz radoĹ›ci które przeĹĽywaliĹ›my w minionym roku. Omówiona zostaĹ‚a kwestia wymiany nawierzchni chodnika, likwidacji starego drzewostanu i nasadzeniu nowych drzew i krzewów oraz zmian uĹĽytkowania cmentarza po likwidacji kompostownika i segregowania odpadów w kontenerach a takĹĽe utylizacji betonowych pozostaĹ‚oĹ›ci po wymienianych nagrobkach na nowe. Poruszono szereg kwestii zwiÄ…zanych z codziennym ĹĽyciem parafialnym, Ĺ›piewem podczas naboĹĽeĹ„stw, organizacjÄ… naboĹĽeĹ„stw rodzinnych itp.
 
Mariusz Fender
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015