Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Przygotowania do caĹ‚ej imprezy rozpoczęły siÄ™ juĹĽ na poczÄ…tku listopada. Uczniowie poszczególnych klas mieli za zadanie wykonać ozdoby oraz stroiki Ĺ›wiÄ…teczne. Praca ta byĹ‚a nadzorowana przez nauczyciela techniki, paniÄ… JaninÄ™ Gruchlik. Rodzice uczniów zaangaĹĽowali siÄ™ w pieczenie drobnych ciasteczek oraz ciast. CaĹ‚ymi tygodniami trwaĹ‚y intensywne próby jaseĹ‚ek, dzieci ćwiczyĹ‚y swoje role oraz doskonaliĹ‚y Ĺ›piew, aby jak najlepiej wystÄ…pić przed publicznoĹ›ciÄ…. PracÄ™ nad przygotowaniem jaseĹ‚ek nadzorowaĹ‚a pani Marta PoĹ›lednik, natomiast pani Barbara Frydel-Ociepka odpowiadaĹ‚a za przygotowanie wraz z zespoĹ‚em wokalnym oprawy muzycznej.

W niedzielÄ™, juĹĽ od samego poĹ‚udnia, rodzice przygotowali poczÄ™stunek – kanapki, koreczki oraz ciasta. O wyznaczonej godzinie – 16.30 sala zapeĹ‚niĹ‚a siÄ™ po brzegi, wiÄ™c trzeba byĹ‚o dostawić krzesĹ‚a dla oglÄ…dajÄ…cych.

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zebranych przez pana Wojciecha Berusia, przewodniczÄ…cego Rady Rodziców, rozpoczęła siÄ™ prezentacja jaseĹ‚ek. Wszyscy patrzyli na scenÄ™ z zachwytem. Od razu rzucaĹ‚a siÄ™ w oczy przepiÄ™kna dekoracja. Po prawej stronie sceny umieszczono szopkÄ™ ze ĹĽĹ‚óbkiem, Ĺ›rodek przeznaczony byĹ‚ dla pastuszków, natomiast po lewej stronie sceny widniaĹ‚ tron Heroda. Dodatkowo scenÄ™ zdobiĹ‚y piÄ™kne choinki przystrojone piernikami, przeznaczone do licytacji.

JaseĹ‚ka prowadziĹ‚a jedna uczennica, odpowiednio przenosiĹ‚a widowniÄ™ w kolejne akty widowiska. Dzieci byĹ‚y dobrze przygotowane do swoich ról, graĹ‚y jak prawdziwi aktorzy. Byli Ĺ›wiÄ™ty Józef, Maryja, król Herod i jego ĹĽona, AnioĹ‚y, które obwieĹ›ciĹ‚y pasterzom dobrÄ… nowinÄ™. O wyjÄ…tkowe stroje, specjalnie na ten wystÄ™p uszyte, zatroszczyli siÄ™ rodzice wystÄ™pujÄ…cych uczniów. CaĹ‚ość dopeĹ‚niaĹ‚y przepiÄ™knie zaĹ›piewane kolÄ™dy i pastoraĹ‚ki. Kiedy część artystyczna dobiegĹ‚a koĹ„ca, wystÄ™pujÄ…cy mĹ‚odzi aktorzy otrzymali gromkie brawa. WystÄ™p byĹ‚ niezwykĹ‚ym przeĹĽyciem dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych goĹ›ci. Po zakoĹ„czonym spektaklu na uczestników spotkania czekaĹ‚ poczÄ™stunek przygotowany przez rodziców oraz kiermasz z przepiÄ™knie wykonanymi przez dzieci ozdobami Ĺ›wiÄ…tecznymi.

CaĹ‚Ä… imprezÄ™ bardzo dobrze przygotowano. DziÄ™ki wielkiemu zaangaĹĽowaniu dzieci, nauczycieli oraz rodziców moĹĽna byĹ‚o przeĹĽyć niezwykĹ‚e popoĹ‚udnie, które wprowadziĹ‚o nas wszystkich w Ĺ›wiÄ…teczny nastrój. To spotkanie zapamiÄ™tamy wszyscy, a na kolejne czekamy z niecierpliwoĹ›ciÄ….

Tekst: Uczennica klasy VI A
Foto: Krzysztof Wydra

 

Rada Rodziców dziaĹ‚ajÄ…ca przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w MiÄ™dzyrzeczu

serdecznie dziękuje

Wszystkim Rodzicom, Sponsorom, Dyrekcji oraz całemu Gronu Pedagogicznemu

za zaangażowanie i wielki wkład w przygotowaniu Jasełek

wraz z kiermaszem ozdób boĹĽonarodzeniowych dla mieszkaĹ„ców MiÄ™dzyrzecza.

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015