Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Ogłoszenia Parafialne 06.01.2019
data dodania: Niedziela 6 stycznia 2019

 ĹšwiÄ™to Epifanii 06.01.2019


Tekst: Izajasz 60,1-6          ks. Andrzej Dyczek
„Ciemność ustÄ™puje,
a Ĺ›wiatĹ‚ość prawdziwa juĹĽ Ĺ›wieci”.
 I Jana 2,8
1. PorzÄ…dek naboĹĽeĹ„stw: 
                      13.01.2018 – 1 Niedziela po Epifanii – 
                                 MazaĹ„cowice 8:30 
                                 MiÄ™dzyrzecze 10:00; 
                                 

2. ZajÄ™cia w tygodniu:
- w piÄ…tek Spotkanie MĹ‚odzieĹĽy o 18:30,


3. Zgodnie z ZPW KoĹ›cioĹ‚a Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwoĹ‚ujÄ™ na dzieĹ„ 27 stycznia 2019 po naboĹĽeĹ„stwie w MiÄ™dzyrzeczu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2018 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2018 rok i przyjąć preliminarz na 2019 rok. Serdecznie zachÄ™camy do wziÄ™cia udziaĹ‚u w zgromadzeniu.

4.
 
W Parafii będzie wyłożona lista na te cele. Będziemy zbierać do końca stycznia.
 
5. Z Żałobnej Karty:
 
Pan ĹĽycia i Ĺ›mierci odwoĹ‚aĹ‚ z ziemskiej pielgrzymki Ĺ›p. AnielÄ™ Szarek. ZmarĹ‚a byĹ‚a ĹĽonÄ… biskupa Jana Szarka.
Ĺ›p. Aniela Szarek zmarĹ‚a 5 stycznia 2019 roku. ByĹ‚a emerytowanym naczelnikiem wydziaĹ‚u Narodowego Banku Polskiego oraz osobÄ… zaangaĹĽowanÄ… w ĹĽycie KoĹ›cioĹ‚a na wielu pĹ‚aszczyznach. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę, 12 stycznia 2019 roku, w kościele Zbawiciela przy pl. Marcina Lutra w Bielsku, po czym nastąpi przejazd na cmentarz parafialny przy ul. Listopadowej. Początek uroczystości o godzinie 13.00.
Zamiast kwiatów rodzina prosi o skĹ‚adanie ofiar na cel remontu zabytkowych organów w bielskim koĹ›ciele.
Numer konta: 72 1020 1390 0000 6302 0427 6614
Ĺ›p. Aniela Szarek z domu Bujak urodziĹ‚a siÄ™ 18 marca 1936 w Cisownicy na ĹšlÄ…sku CieszyĹ„skim jako córka Jana i Emilii z domu Olszar. Po zdaniu matury w Liceum Administracyjno-Handlowym w Bielsku-BiaĹ‚ej roku studiowaĹ‚a w WyĹĽszej Szkole Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Finansów i RachunkowoĹ›ci PrzemysĹ‚u, które ukoĹ„czyĹ‚a z tytuĹ‚em magistra ekonomii.
W 1960 roku zawarĹ‚a zwiÄ…zek maĹ‚ĹĽeĹ„ski z Janem Szarkiem, z którym przeĹĽyĹ‚a ponad 58 lat.
Jak wiele żon duchownych wraz z mężem zmieniała miejsca zamieszkania: Nawiady na Mazurach (1960-1962), Giżycko (1962-1970), Bielsko-Biała (1970-1991), Warszawa (1991-2001) i 2001 z powrotem w Bielsku-Białej.
Od 1970 roku zawodowo byĹ‚a zwiÄ…zana z pracÄ… w Narodowym Banku Polskim. W 1991 roku, ze wzglÄ™du na konieczność przeprowadzki do Warszawy, przeszĹ‚a na wczeĹ›niejszÄ… emeryturÄ™ bÄ™dÄ…c na stanowisku naczelnika wydziaĹ‚u ekonomicznego NBP w oddziale w Bielsku-BiaĹ‚ej. 
Oznaczona Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Oprócz pracy zawodowej byĹ‚a zaangaĹĽowana w sĹ‚uĹĽbÄ™ w KoĹ›ciele jako organizator i nauczyciel SzkóĹ‚ek Niedzielnych oraz spotkaĹ„ mĹ‚odzieĹĽowych. ByĹ‚a organistÄ… i dyrygentem chórów, zespoĹ‚ów muzycznych oraz teatralnych. OrganizowaĹ‚a pracÄ™ wĹ›ród kobiet w kraju i zagranicÄ…. ByĹ‚a jednÄ… z inicjatorek ogólnopolskich spotkaĹ„ kobiet, które sÄ… organizowane do tej pory pod nazwÄ… Forum Kobiet LuteraĹ„skich.
Była członkiem Synodalnej Komisji Kobiet w latach 1991-2001 oraz Komisji Kobiet przy Polskiej Radzie Ekumenicznej.
 PublikowaĹ‚a w Zwiastunie i Kalendarzu Ewangelickim artykuĹ‚y ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem tematyki kobiecej i rodzinnej.
PozostawiĹ‚a męża - bp Jana Szarka, syna - ks. Piotra Szarka i córkÄ™ EwÄ™ wraz z rodzinami.
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015