Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna

Historia OSP Międzyrzecze Górne
data dodania: Piątek 23 lutego 2007

Straż pożarna w Międzyrzeczu Górnym założona została w dniu 5 czerwca 1892 roku i pierwotnie nazywała się Ochotnicza Straż Ogniowa. Było to po klęsce pożarów, jaka nawiedziła Międzyrzecze Górne w 1892 roku. Założona została z inicjatywy Andrzeja Solicha.

Straż Międzyrzecza w roku jej powstania


Datę założenia straży ustalono na podstawie zapisu w księdze kościelnej oraz zapisów w Gwiazdce Cieszyńskiej znajdującej się w Muzeum w Cieszynie.
Przez rok była to wspólna jednostka dla całego Międzyrzecza. W jednostce tej podobnie jak w okolicznych wioskach na terenie Śląska Cieszyńskiego, które przez długi czas były pod wpływami niemieckimi, wydawanie komend w straży z małymi wyjątkami odbywało się w języku niemieckim. Język ten był obowiązujący nawet na zebraniach członków straży. Było to jednym z powodów, dla którego strażacy z Międzyrzecza Dolnego postanowili założyć u siebie własną jednostkę. Powstała ona w roku 1893. 

Na temat działalności OSP w Międzyrzeczu Górnym aż do zakończenia II wojny światowej brak jest dostępnych materiałów, umożliwiających na odtworzenie jej działalności. Brak zarówno danych źródłowych jak i przekazów ustnych.

Wiadomo, że pierwsza remiza strażacka powstała w roku 1908. Remiza ta do tej pory istnieje, na jej wieży bociany uwiły sobie gniazdo. W późniejszym okresie w Międzyrzeczu Górnym powstały jeszcze dwie remizy, zwane „DEPO”. Jedna z nich, w przysiółku Rudawka jeszcze istnieje, druga, zlokalizowana obok gospodarstwa Eligiusza Czulaka została rozebrana po wojnie.
Po II wojnie światowej straż wznowiła normalną działalność statutową w 1945 roku, rozpoczynając ją od kompletowania zdewastowanego sprzętu pożarniczego.
W dniu 18. czerwca 1950 roku społeczeństwo sołectwa ufundowało straży sztandar z wizerunkiem  św. Floriana na prawym płacie oraz wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i Polskim Orłem bez korony na lewym płacie.
Od roku 1982 przez 13 lat trwała budowa nowej remizy strażackiej. Powstała ona na miejscu dawnego Domu Ludowego.
Obecnie nasza Straż posiada piękny piętrowy dom strażaka z dwoma boksami garażowymi na samochody pożarnicze. Organizowanych jest tu wiele imprez, takich jak dożynki gminne i sołeckie, festyny, bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe.
 
W 1992 roku straż w Międzyrzeczu Górnym świętowała jubileusz 100-lecia OSP. Podczas tej uroczystości jednostka odznaczona została Złotym Znakiem Związku OSP RP.

W roku 2006 jednostka ta otrzymała samochód pożarniczy Mercedes GBA.


W roku 2007 mija 115 lat od utworzenia naszej jednostki.

 
Prezesi i naczelnicy OSP w Międzyrzeczu Górnym
Nie udało się do tej pory ustalić kto pełnił funkcję prezesów lub naczelników względnie komendantów przed rokiem 1945. Po tym okresie prezesami i naczelnikami byli kolejno:
Prezesi OSP Międzyrzecze Górne

Imię i Nazwisko

Okres

Franciszek Wieczerzak

1945 -1948

Jerzy Urbaniec

1949 - 1952

Jan Mola

1952 - 1958 *)

Mieczysław Czulak

1958 - 1960

Jan Mola

1960 -1965

Eligiusz Czulak

1965 - 1967

Józef Jęczko

1967 -1978

Rudolf Paszek

1972 - 1981

Jan Ryszka

1981 -1982

Otton Wiśniański

1982 -1992

Roman Bartoszek

1992 -1996

Otton Wiśniański

1996 - 2009

Krzysztof Wieczerzak

2009 - nadal

 *)w tym okresie funkcję Prezesa pełnił Komendant Straży

Naczelnicy OSP Międzyrzecze Górne

Imię i Nazwisko

Okres

Karol Niemczyk

1945 -1947

Jan Mola

1947 -1952

Jerzy Urbaniec

1952 -1955

Gustaw Wiencek

1955 -1958

Ignacy Zielazko

1958 -1965

Gustaw Wiencek

1965 -1967

Jan Bebek

1967 -1970

Tadeusz Podstawny

1970 -1991

Bronisław Wydra

1991 -1993

Jan Polak

1993 -2004

Krzysztof Ryszka

2004 -nadal

Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015