Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

 UroczystoĹ›ci w MiÄ™dzyrzeczu

 
     4 listopada w MiÄ™dzyrzeczu przeĹĽywaliĹ›my niezwykĹ‚y czas w naszej Parafii. UpĹ‚ynęła kadencja Rady Parafialnej i 30 wrzeĹ›nia dokonaliĹ›my wyboru nowych radnych.
W pierwszych okrÄ™gu: MiÄ™dzyrzecze Górne, MiÄ™dzyrzecze Dolne, Ligota, Bronów i Rudzica wybraliĹ›my 10 osób, a w okrÄ™gu MazaĹ„cowice 2 osoby.
    4 listopada zwierzchnik naszej Diecezji ks. bp Adrian Korczago podczas naboĹĽeĹ„stwa wprowadziĹ‚ nowo wybranÄ… RadÄ™ ParafialnÄ…, zwracajÄ…c uwagÄ™ na zadania i sĹ‚uĹĽbÄ™, przed którymi stojÄ… i ĹĽyczyĹ‚ BoĹĽego bĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwa.
    Podczas tego naboĹĽeĹ„stwa goĹ›ciliĹ›my Wójta Gminy Jasienicy pana Janusza PierzynÄ™, który zostaĹ‚ wybrany na kolejnÄ… kadencjÄ™. ByĹ‚ z nami pan dr Jerzy Polak, który w swoim ciekawym wykĹ‚adzie mówiĹ‚ o ewangelikach walczÄ…cych podczas I wojny Ĺ›wiatowej. W naszych uroczystoĹ›ciach wzięły udziaĹ‚ osoby z ZarzÄ…du Stowarzyszenia PrzyjacióĹ‚ MiÄ™dzyrzecza z prezesem Panem Krzysztofem Wieczerzakiem oraz Radny Gminy Jasienica Pan Tomasz Osuch.
 OkazjÄ… do spotkania, byĹ‚o odsĹ‚oniÄ™cie pamiÄ…tkowych tablic ofiar I wojny Ĺ›wiatowej. Dwie tablice upamiÄ™tniajÄ…ce ofiary wojny, zarówno Niemców, jak i Polaków. OdsĹ‚oniÄ™cia dokonaĹ‚ ks. biskup Adrian Korczago i pan dr Jerzy Polak. Przy tablicach goĹ›cie zĹ‚oĹĽyli kwiaty. Nasze naboĹĽeĹ„stwo uĹ›wietniĹ‚ pieĹ›niami miejscowy chór.
 Po naboĹĽeĹ„stwie zrobiliĹ›my sobie pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie, a potem spotkaliĹ›my siÄ™ w salce parafialnej przy kawie i cieĹ›cie. Ks. Biskup zachÄ™ciĹ‚ nas do przedstawienia i podzielenia siÄ™ swoimi pasjami, zainteresowaniami i tym, co lubimy.. KaĹĽdy z nas w bardzo interesujÄ…cy sposób mówiĹ‚ o sobie, swoich najbliĹĽszych, i o tym co sprawia przyjemność
 . Na zakoĹ„czenie proboszcz parafii podziÄ™kowaĹ‚ radnym, którzy peĹ‚nili swojÄ… sĹ‚uĹĽbÄ™ w ostatnich 5 latach, za wielki trud, zaangaĹĽowanie i pracÄ™ obdarowujÄ…c ich skromnymi prezentami. CieszyliĹ›my siÄ™ ze ks. biskup przyjechaĹ‚ ze swojÄ… maĹ‚ĹĽonkÄ…, która z nami spÄ™dziĹ‚a ten miĹ‚y czas. 
 
ks. Andrzej Dyczek
foto: Zuzanna Szarek
 
                
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015