Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Ogłoszenia Parafialne 04.11.2018
data dodania: Niedziela 4 listopada 2018

 

23 Niedziela po Trójcy ĹšwiÄ™tej 04.11.2018

Tekst: Ew. Mateusza 5,33-37 ks.bp Adrian Korczago

   
„Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieĹ›miertelność,
Jemu niech bÄ™dzie cześć i moc wieczna”. I Tymoteusz 6,15b.16
 
1. Porządek nabożeństw:
  11.11.2018 – NaboĹĽeĹ„stwo z okazji 100-lecia odzyskania niepodlegĹ‚oĹ›ci.
                   MiÄ™dzyrzecze 10.00;
 
2. Zajęcia w tygodniu:
- w czwartek próba chóru Allegro o 18:00,
- w czwartek próba chóru o 19:00,
- w piÄ…tek Spotkanie MĹ‚odzieĹĽy o 18:00,
- w sobotę zajęcia z konfirmantami o 9:00,
 
3. DziÄ™kujÄ™ wszystkim parafianom, którzy wziÄ™li udziaĹ‚ w ubiegĹ‚Ä… niedzielÄ™ w Cieszynie w uroczystoĹ›ciach zwiÄ…zanych z 100-leciem odzyskania niepodlegĹ‚oĹ›ci.
 
4. Dzisiaj koĹ„czymy akcjÄ™ Kromka chleba. DziÄ™kujemy wszystkim, którzy siÄ™ w niÄ… wĹ‚Ä…czyli
Serdecznie polecam akcje prezent pod choinkę dla najuboższych dzieci na Ukrainie, Białorusi Rumunii, Bułgarii.
 
5. W dniu 10 listopada w Hali MOSIR w Zabrzu odbÄ™dzie siÄ™ 20 Ewangelicki Turniej PiĹ‚ki NoĹĽnej Halowej im ks. Andrzeja Hauptmana. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem proszÄ™ o kontakt w kancelarii lub z panem Mariuszem Fender. ZnajÄ…c liczbÄ™ osób chÄ™tnych do gry lub kibicowania Ĺ‚atwiej bÄ™dzie zaplanować transport.
 
6. W dniach od 9-11 listopadzie- godz. 17:30 w Zespole SzkóĹ‚ Muzycznych przy ul. WyspiaĹ„skiego odbÄ™dzie siÄ™ ewangelizacja, ktorÄ… poprowadzi CzesĹ‚aw Bassara. W piÄ…tek- wystÄ…pi Beata Bednarz. Gospodarz, a szczególnoĹ›ci ks. Henryk Mach serdecznie zapraszajÄ….
 
7. Zbieramy ofiary na remont oĹ‚tarza. Jest lista wyĹ‚oĹĽona w kancelarii. DziÄ™kujemy wszystkim darczyĹ„com, którzy nas wsparli.
 
8. 11 listopada Stowarzyszenie PrzyjacióĹ‚ MiÄ™dzyrzecza zaprasza na uroczystoĹ›ci z okazji Stulecia odzyskania przez PolskÄ™ NiepodlegĹ‚oĹ›ci.
11:00- msza poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy pamiątkowej ks. Jana Budnego, a po mszy zasadzenie dębu z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.
17:00- Wieczór Patriotyczny w Chacie MiÄ™dzyrzecze
- występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Międzyrzeczu
- prelekcja pana dr Jerzego Polaka
- wspólnie Ĺ›piewanie pieĹ›ni patriotycznych
 
9. Koło Gospodyń Wiejskich Międzyrzecza Dolnego zapraszają na sprzedaż kołaczy 10 listopada od godz. 12:00 w obiekcie sportowym Międzyrzecza Dolnego.
 
10. Z Żałobnej Karty:
Pan Życia i Śmierci odwołał z ziemskiej pielgrzymki
śp. ks. Alfreda Staniek- proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.
 

 

Ks. Alfred Krystian Staniek urodziĹ‚ siÄ™ 29 lipca 1966 r. w WodzisĹ‚awiu ĹšlÄ…skim, jako syn Augustyna StaĹ„ka i Szarloty z d. Pilch. Konfirmowany zostaĹ‚ 11 maja 1980 r. w WodzisĹ‚awiu ĹšlÄ…skim przez ks. Marcina Lukasa. Po ukoĹ„czeniu szkoĹ‚y podstawowej uczÄ™szczaĹ‚ do Technikum Samochodowego w Pszczynie.
W latach 1986-1992 studiowaĹ‚ na Wydziale Teologii Ewangelickiej w ChrzeĹ›cijaĹ„skiej Akademii Teologicznej w Warszawie. PraktykÄ™ koĹ›cielnÄ… odbywaĹ‚ m.in. w parafiach ewangelickich w WodzisĹ‚awiu ĹšlÄ…skim, Bytomiu Miechowicach i Tarnowskich Górach. 25 czerwca 1992 r. zdaĹ‚ w Warszawie I egzamin koĹ›cielny „pro venia concionandi”.
O swojej decyzji pracy w KoĹ›ciele tak pisaĹ‚: „Wybór studiów teologicznych nie byĹ‚ przypadkowy. WychowaĹ‚em siÄ™ w rodzinie ewangelickiej. SĹ‚owo BoĹĽe poznawaĹ‚em od najmĹ‚odszych lat. Rodzice uczyli mnie modlić siÄ™, wspólnie czytaliĹ›my BibliÄ™, uczÄ™szczaliĹ›my na naboĹĽeĹ„stwa. Kiedy pierwszy raz pojechaĹ‚em na obóz mĹ‚odzieĹĽowy do Salmopola z uwagÄ… obserwowaĹ‚em pracÄ™ studentów teologii. Na nastÄ™pnych obozach staraĹ‚em siÄ™ brać czynny udziaĹ‚ (poranne rozwaĹĽania, prowadzenie grupy dyskusyjnych, Ĺ›piewu). Bardzo polubiĹ‚em pracÄ™ z mĹ‚odzieĹĽÄ…. Po wakacjach wĹ‚Ä…czyĹ‚em siÄ™ do pracy w naszej parafii i coraz powaĹĽniej zaczÄ…Ĺ‚em myĹ›leć o studiach teologicznych, a póĹşniej o pracy w KoĹ›ciele.”
Ks. Staniek zostaĹ‚ ordynowany 26 lipca 1992 r. w koĹ›ciele w MikoĹ‚owie przez ówczesnego Biskupa KoĹ›cioĹ‚a ks. Jana Szarka. W tym samym dniu ordynowani byli ks. Alfred Borski, ks. Tomasz Chudecki, ks. Adam Malina i ks. Henryk Reske.
Z dniem ordynacji ks. Staniek zostaĹ‚ mianowany wikariuszem diecezjalnym diecezji katowickiej. NastÄ™pnie od 1 maja 1993 r. sĹ‚uĹĽyĹ‚ jako wikariusz w parafii w ĹšwiÄ™tochĹ‚owicach, a w latach 1996-1998 byĹ‚ jej proboszczem administratorem. Od wrzeĹ›nia 1998 r. pracowaĹ‚ w parafii w WoĹ‚czynie, a w latach 2002-2006 byĹ‚ proboszczem w Bytomiu Miechowicach. 23 lipca 2006 r. zostaĹ‚ wybrany proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wprowadzenie w urzÄ…d proboszcza nastÄ…piĹ‚o 26 sierpnia 2006 r.
W swojej sĹ‚uĹĽbie ks. Staniek byĹ‚ zawsze oddany Bogu i ludziom. Jego wielkÄ… pasjÄ… byĹ‚a muzyka, angaĹĽowaĹ‚ siÄ™ w dziaĹ‚alność zespoĹ‚u muzycznego „Chrystus Daje NadziejÄ™”, który w swoim repertuarze miaĹ‚ piosenki jego autorstwa.
Ks. Alfred Staniek pozostawiĹ‚ ĹĽonÄ™ i córkÄ™.

NaboĹĽeĹ„stwo pogrzebowe Ĺ›p. ks. Alfreda StaĹ„ka odbÄ™dzie siÄ™ 7 listopada 2018 r., o godz. 13.00 w koĹ›ciele apostoĹ‚ów Piotra i PawĹ‚a w WiĹ›le Centrum. UroczystoĹ›ci pogrzebowe odbÄ™dÄ… siÄ™ 8 listopada, o godz. 11.00, na cmentarzu w GieraĹ‚cicach.
Rodzina zmarĹ‚ego prosi, aby zamiast wieĹ„ców i kwiatów skĹ‚adać ofiarÄ™ na ParafiÄ™ Ewangelicko-AugsburskÄ… w Istebnej.

Konto bankowe parafii:

Bank SpóĹ‚dzielczy 64 8129 1014 2002 0000 0475 0001

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015