Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Operacja lub amputacja - Natalia prosi o ĹĽycie bez bólu, mamy niewiele czasu na ratunek!

Natalia prosi o ratunek

 

15 listopada mogÄ™ dostać szansÄ™, na którÄ… czekaĹ‚am caĹ‚e ĹĽycie. Tylko tego pragnÄ™ – zapomnieć o bólu, z którym ĹĽyjÄ™… Czasu jest tak maĹ‚o, a kwota do uzbierania ogromna. Tylko z TwojÄ… pomocÄ… moĹĽe mi siÄ™ udać…

 

Mam na imiÄ™ Natalia, chodzÄ™ do drugiej klasy technikum. Mam za sobÄ… 19 operacji i poruszam siÄ™ tylko o kulach. UrodziĹ‚am siÄ™ z niedorozwojem koĹ›ci udowej i zanikiem stawu biodrowego. Moja prawa noga byĹ‚a wtedy krótsza od drugiej o 10 centymetrów. Przez lata byĹ‚am Ĺşle leczona… Przez to róĹĽnica miÄ™dzy jednÄ… a drugÄ… nogÄ… wynosi teraz aĹĽ 18 centymetrów!

Gdybym zaraz po urodzeniu trafiĹ‚a na dobrego lekarza, pewnie byĹ‚oby inaczej. Pewnie dawno zakoĹ„czyĹ‚abym leczenie i teraz byĹ‚abym w pewni sprawna. Nie byĹ‚oby tej zbiórki i proĹ›by o pomoc… Niestety tak siÄ™ nie staĹ‚o. Mój pierwszy lekarz zapewniaĹ‚ mnie i moich rodziców, ĹĽe pójdÄ™ do szkoĹ‚y Ĺ›redniej z równymi nogami. Jest zupeĹ‚nie inaczej. Moja noga jest za krótka i zupeĹ‚nie niesprawna.

Ciężko znaleźć sĹ‚owa, by opisać to wszystko – lata przeraĹşliwego bólu, szpitalny koszmar, dĹ‚ugie i bardzo ciężkie operacje, które miaĹ‚y mi pomóc, sprawić, ĹĽe bÄ™dÄ™ chodzić… Niestety, zamiast być lepiej, byĹ‚o tylko gorzej. SpoĹ›ród wszystkich 19 operacji, które miaĹ‚y zrekonstruować mojÄ… prawÄ… nogÄ™, najgorzej wspominam wydĹ‚uĹĽanie koĹ›ci… Dwukrotnie wydĹ‚uĹĽano mi kość udowÄ… aparatem Ilizarowa. SÄ… to metalowe obrÄ™cze, które przymocowuje siÄ™ do koĹ›ci. Ból, który temu towarzyszy, jest nie do opisania… Aparat nosi siÄ™ caĹ‚y czas, ciężko w ten sposób w ogóle funkcjonować. W moim przypadku trwaĹ‚o to Ĺ‚Ä…cznie dwa lata. Dwa lata wyjÄ™te z ĹĽycia, dwa lata straconego dzieciĹ„stwa, spÄ™dzone w domu lub szpitalu. Dwa lata, które mi zmarnowano, bo nie przyniosĹ‚o to ĹĽadnych rezultatów… NogÄ™ udaĹ‚o siÄ™ wydĹ‚uĹĽyć zaledwie o kilka centymetrów. To za maĹ‚o… RosĹ‚am dalej, wkrótce róĹĽnica miÄ™dzy jednÄ… a drugÄ… nogÄ… staĹ‚a siÄ™ jeszcze wiÄ™ksza, jeszcze bardziej widoczna.

WydĹ‚uĹĽanie, zamiast mi pomóc, tylko zrujnowaĹ‚o moje zdrowie… Moja kość z prostej zrobiĹ‚a siÄ™ wygiÄ™ta, coraz ciężej byĹ‚o mi poruszać biodrem i kolanem. CzekaĹ‚y mnie kolejne operacje, które polegaĹ‚y jedynie na naprawie poprzednich bĹ‚Ä™dów lekarzy. Nic siÄ™ nie zmieniĹ‚o, noga nadal jest w okropnym stanie. Nie mogÄ™ jej wyprostować ani zgiąć. NajwiÄ™kszym problemem jest jednak ból kolana, które jest w tragicznym stanie. Ból od dwóch lat niszczy moje ĹĽycie.

Lekarze uznali, ĹĽe dalsze wydĹ‚uĹĽanie jest niemoĹĽliwe. Po ostatnim zabiegu zaproponowali mi usztywnienie niesprawnego kolana i… amputacjÄ™. To byĹ‚ szok. Nie wyobraĹĽam sobie takiej przyszĹ‚oĹ›ci, w której bez przerwy bÄ™dÄ™ siÄ™ martwić o schody, stan protezy. Po tym, co przeszĹ‚am, po tylu operacjach, teraz miaĹ‚abym tej nogi po prostu siÄ™ pozbyć? Wszystko miaĹ‚oby pójść na darmo?

Jest jednak sposób, by nie tylko zachować nogÄ™, ale teĹĽ by jÄ… wydĹ‚uĹĽyć, by obie moje nogi byĹ‚y równe i zdrowe… W listopadzie PolskÄ™ odwiedza Ĺ›wiatowej sĹ‚awy ortopeda – doktor Dror Paley, specjalista w leczeniu miÄ™dzy innymi takich wad jak moja, ekspert z zakresu rekonstrukcji i wydĹ‚uĹĽania koĹ„czyn… BÄ™dzie operowaĹ‚ kilka wybranych osób. MogÄ™ być wĹ›ród nich - udaĹ‚o mi siÄ™ zakwalifikować do operacji! Ma odbyć siÄ™ 15 listopada… Ze wzglÄ™du na to, ĹĽe przeprowadzi jÄ… amerykaĹ„ski lekarz w prywatnej klinice, muszÄ™ jednak za niÄ… zapĹ‚acić.

Ta operacja odmieniĹ‚aby moje ĹĽycie. InteresujÄ™ siÄ™ szyciem i rysunkiem, a w przyszĹ‚oĹ›ci planujÄ™ zdawać na architekturÄ™. ChciaĹ‚abym pójść na studia bez kul i nie musieć siÄ™ martwić tym, czy dam radÄ™ ponieść teczkÄ™ z rysunkami. Gdy ma siÄ™ bez przerwy obie rÄ™ce zajÄ™te, ĹĽycie jest bardzo trudne i nie chcÄ™ rezygnować przez to ze swoich planów.

Przez 17 lat byĹ‚am leczona w ramach NFZ, za wszystko, za co trzeba byĹ‚o pĹ‚acić, rodzice pĹ‚acili sami… Nigdy nie robiliĹ›my zbiórek, nie prosiliĹ›my nikogo o pomoc. Teraz nie mamy wyjĹ›cia. Mam jedynÄ… szansÄ™, by odstawić kule i chodzić. To nie tylko zbiórka na operacjÄ™, ale na normalne ĹĽycie, które w koĹ„cu mogÄ™ mieć… ProszÄ™, dopisz szczęśliwe zakoĹ„czenie do mojej historii. Bardzo proszÄ™ o pomoc.


Więcej: https://www.siepomaga.pl/operacja-natalii

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015