Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
  • 16 stycznia  Andrzeja

    pozdrawiuam butik k&w:tiaaa: :zakochany:
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W sobotę 6 października obchodziliśmy Jubileusz 10-Lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza. Rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej w katolickim Kościele świętego Marcina. Do koncelebry stanęli nasi obecni duszpasterze ksiądz Proboszcz Jan Waluś i ksiądz wikary Marcin Kulig a także pracujący już poza parafią ksiądz prałat Stanisław Śmietana, ksiądz kanonik Witold Grzomba oraz księża Łukasz Zych oraz Józef Bryzik. Przybył również Pastor Senior Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ksiądz Jan Lech Klima. Cieszyliśmy się, że razem z nami świętują Kapłani, którzy uczestniczyli w początkach tworzenia naszego Stowarzyszenia. Homilię do wiernych skierował ksiądz Witold Grzomba, który szczególnie jest związany ze Stowarzyszeniem jako jeden z członków założycieli i wieloletni wiceprezes Zarządu, uczestniczący czynnie w pracy i różnych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.
W niezwykle ciepły i wnikliwy sposób naświetlił profil SPM podkreślając zasadnicze wartości kierujące naszym działaniem, mówił między innymi:
– że bazą powstania i podstawą działania jest MIĘDZYRZECZE i każdy, kto chce pracować społecznie dla jego dobra, ma drzwi do Stowarzyszenia otwarte, niezależnie od przynależności czy gorliwości wyznaniowej
– że uniwersalizm tej wspólnoty polega na tym, że można w szerokim spektrum pracować razem w różnych dziedzinach życia dla dobra Międzyrzecza
– że Stowarzyszenie wskazuje na odpowiedzialność za wspólnotę i miejsce w którym żyjemy, że tej odpowiedzialności nie da się oddzielić od siebie i winni jesteśmy dbać o nie wszyscy, którzy tę wspólnotę tworzymy.
Ksiądz Witold podkreślił także, że wartością przyciągającą do Stowarzyszenia jest radość spotkań i radość ze wspólnego działania, ze wspólnej pracy społecznej. Pielęgnowania tej radości życzył nam wszystkim na dalsze lata.

W czasie Mszy świętej został uroczyście wprowadzony i poświęcony Sztandar Stowarzyszenia, na którym obok pięknie wyhaftowanych atrybutów rozpoznawczych – herbów Międzyrzecza Górnego i Dolnego, międzyrzeckiej Chaty oraz bocianiego gniazda - umieszczone zostało hasło ”Wiara, Tradycja, Patriotyzm”. Nasz Sztandar został poświęcony 
w asyście pocztów Sztandarowych OSP Międzyrzecza Górnego i Dolnego i odtąd obok nich będzie mógł zajmować honorowe miejsce w czasie ważnych uroczystości. Fundatorami Sztandaru, oprócz SPM byli Stanisław Cypcer oraz Józef Łopacki, projektowanie sztandaru wspomagał artysta Krzysztof Czader. Już na sali Ochotniczej Straży Pożarnej Międzyrzecze Górne, gdzie miała miejsce dalsza część naszego Jubileuszu,w imieniu sponsorów Wójt Janusz Pierzyna przekazał sztandar na ręce Prezesa SPM Krzysztofa Wieczerzaka. Prezes oddał cześć dla sztandaru i przekazał go w ręce Pocztu Sztandarowego. Honor ten będą pełnić członkowie Stowarzyszenia Zbigniew Polak, Dariusz Karolewicz i Radomir Rykała. Po ceremonii przekazania Sztandaru wspólnie odśpiewaliśmy tradycyjną pieśń Śląska Cieszyńskiego” Ojcowski Dom”.

Na samym początku przybywających na salę OSP witała skoczną góralską muzyką Kapela Dudoski a zebranych gości przywitał Prezes Krzysztof Wieczerzak. Odpowiedzieli na nasze zaproszenie mieszkańcy Międzyrzecza, delegacje zaprzyjaźnionych organizacji społecznych i Stowarzyszeń oraz przedstawiciele władz samorządowych. Cieszyliśmy się między innymi z obecności Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Posła na Sejm RP Stanisława Szweda z Małżonką, Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny, Przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Jana Borowskiego z Radnymi Powiatowymi oraz Radnych Gminy Jasienica: Genowefy Kopeć, Tomasza Osucha, Bogdana Mańdoka. Świętował z nami doktor Jerzy Polak, od którego otrzymujemy bardzo dużą pomoc w historycznym opracowaniu naszych wydawnictw książkowych; wielokrotnie wygłaszał on również w Chacie Międzyrzecze ciekawe prelekcje historyczne; świętowali z nami również: emerytowana Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Władysława Fedyczkowska, Sołtys Maria Głuc-Mrzyk oraz inni zaprzyjaźnieni goście Stowarzyszenia, min Juliusz Wątroba z Małżonką, Józef Łopacki z Małżonką, Maria Jędrysik z Małżonkiem ( pięknym śpiewem ubogacająca wraz z Henryką Pałus nasze 11-Listopadowe Wieczory Patriotyczne),Ala i Wiesław Paciorkowie z Biura Pielgrzymkowego, pani Jolanta Duda, Krzysztof Czader i Ewa Ficoń z międzyrzeckiej filii GOK, Krzysztof Wydra z Małżonką ( dzięki pięknym zdjęciom Krzysztofa możemy zamieszczać na naszej stronie internetowej różne relacje fotograficzne, a także Władysław Kocurek( Vlado),dzięki któremu mamy nagrania video i relacje na You Tube z naszych wydarzeń;

Na tle prezentacji fotograficznej Prezes SPM Krzysztof Wieczerzak przedstawił historię i 10-letni dorobek Stowarzyszenia. Przybliżył zebranym wiedzę o różnych projektach i grantach unijnych, gminnych czy powiatowych realizowanych przez Stowarzyszenie, dzięki którym udało się zgromadzić znaczne środki finansowe na łączną kwotę 514231,50 złotych, co w połączeniu z pracą społeczną członków Stowarzyszenia pozwoliło na prowadzenie wszechstronnej działalności i włączenie się w życie kulturalne i społeczne Międzyrzecza, Gminy Jasienica i Powiatu Bielskiego ( jest to działalność w zakresie wydawniczym, informacyjnym, edukacyjnym, poszanowania i zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i tradycji regionalnych, w zakresie ekologii i ochrony środowiska, organizacji ciekawych spotkań, konkursów i innych wydarzeń dla mieszkańców, zaszczepiających w nich miłość do Ojczyzny, patriotyzm, ekumenizm i najważniejsze wartości religijne i moralne). Prezes krótko wspomniał o ciekawych wydarzeniach, które wspólnymi siłami z innymi organizacjami udało nam się zrealizować w Międzyrzeczu, między innymi były to: -trzy edycje Przystanku Prochoffnia (połączone z paradą motocyklową oraz koncertami zespołów rockowych- wystąpiły u nas m.in. .grupy TSA, DŻEM, PIERSI, KSU, Nocna Zmiana Bluesa), -wystawa naturalnej wielkości haftowanej repliki obrazu Jana Matejki” Bitwa pod Grunwaldem” którą zwiedziło ponad 15000 osób i odbiła się szerokim echem w regionie; -impreza plenerowa „Powrót do Przeszłości”- zaproponowaliśmy wtedy przybyłej publiczności przeniesienie w dawne czasy i zapoznanie się z życiem na naszym terenie w przeszłości. Były więc walki rycerskie, zabawy plebejskie oraz średniowieczne tańce. Była sztuka rzemiosła garncarskiego, łuczniczego i kowalskiego a nawet walka zbójnicka. Były zawody OSP w stylu retro, konkurs klepania kosy i młócenia zboża cepami, konkurs na najsmaczniejszą dawną potrawę, była wystawa starych narzędzi rolniczych. Będzińscy kuglarze zachwycili na koniec publiczność pięknym tańcem ognia. A wszystko to okraszone pięknymi strojami, obrazami malarskimi, przyśpiewkami zespołu regionalnego Międzyrzeczanie oraz inscenizacją młodych aktorów z GOK. -pięć edycji Rodzinnych Rajdów Rowerowych urokliwymi trasami Międzyrzecza, w których uczestniczą całe rodziny- dziadkowie, rodzice i dzieci; -tradycyjne Biesiady Regionalne, festyny rodzinne; -Wieczory Patriotyczne w Chacie Międzyrzecze, połączone ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Na ręce Prezesa złożyli gratulacje zaproszeni goście. Dla Stowarzyszenia padło wiele słów uznania, serdecznych pozdrowień i życzeń oraz zapału do pracy na dalsze lata.

Pan Wójt Janusz Pierzyna dziękował zwłaszcza za szeroką działalność wydawniczą, dzięki której dla mieszkańców pozostaną publikacje książkowe, będące źródłem wiedzy historycznej i obecnej o miejscu w którym żyjemy(Efektem 10 lat pracy Stowarzyszenia jest wydanie 9 publikacji książkowych, w tym książka „ Międzyrzecze”, dwa albumy o Międzyrzeczu będące zwieńczeniem przeprowadzonych przez SPM konkursów fotograficznych, dwa tomy literatury poety ludowego, pełniącego przez szereg lat funkcję organisty i kierownika szkoły w Międzyrzeczu-Walentego Krząszcza; folder „Izby Regionalne w powiecie bielskim”, „Inwentarz oraz Kronika Parafii i Kościoła św. Marcina w Międzyrzeczu 1522-1939” oraz uczestniczyliśmy w opracowaniu i wydaniu książki „Zabytki Międzyrzecza i Ligoty” Weryfikowany jest obecnie projekt wniosku do LGD "Międzyrzecze- dzieje miejscowości od założenia do czasów współczesnych").

Pan Wójt dziękował nam również za to, iż młodszemu pokoleniu dajemy dobry przykład nie tylko słowem lecz przede wszystkim naszym działaniem i osobistą pracą.

W podziękowaniu za inicjatywę i trud pracy społecznej otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP Stanisława Szweda oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego. Wiele ciepłych życzeń odebraliśmy od przybyłych delegacji zaproszonych gości, m.in. Stowarzyszeń: Miłośników Rudzicy z panią Prezes Teresą Marekwica, Miłośników Jaworza z Prezesem Ryszardem Stanclik, Miłośników Wapienicy z v-ce prezesem Danutą Wrona, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Międzyrzeczanie z Prezesem Marią Urbaniec, Prezesa Okręgowej Ligi Morskiej Edwarda Szpoczka z Małżonką. Serdeczne życzenia złożyli również członkowie delegacji: Strażaków OSP Międzyrzecze Górne z wiceprezesem Bronisławem Wydrą i OSP Międzyrzecze Dolne z Prezesem Stanisławem Cypcerem, Koła Gospodyń Wiejskich Miedzyrzecze Górne z Przewodniczącą Beatą Zmełty, Koła Gospodyń Wiejskich Miedzyrzecza Dolnego z Przewodniczacą Gminnej Rady Kobiet Genowefą Kopeć oraz Rad Sołeckich Międzyrzecza Górnego i Dolnego, Koła Emerytów i Rencistów z Przewodniczącym Franciszkiem Dzidą. Na ręce Prezesa gratulacje złożyli również państwo Barbara i Benedykt Danelowie, Beata i Andrzej Zmełty oraz państwo Edyta i Arkadiusz Konopka.

Wiceprezes Okręgowego Zarządu Koła Emerytów i Rencistów pan Henryk Kozik, po życzeniach dla Stowarzyszenia odznaczył Złotą Odznaką Honorową Związku panią doktor Iwonę Ornowską-Osuch z wszelką pomoc, którą niesie Ona dla potrzebujących seniorów.

Prezes Krzysztof Wieczerzak podziękował Gościom za przybycie i życzenia- przede wszystkim panu Wójtowi Januszowi Pierzyna za wspieranie naszych działań oraz za pomoc finansową ze strony Gminy przy wydawaniu publikacji i innych projektów. Wspomniał również wiceprezesa SPM śp. Leszka Mroczko , który był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia, autorem grantów, pomysłodawcą i wykonawcą wielu projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz administratorem strony internetowej www.miedzyrzecze.org.pl (funkcję tę przejął od grudnia 2014 roku członek Zarzadu SPM Jacek Paździor). Prezes dziękował także sponsorom i dobrodziejom a także sympatykom czynnie wspierającym Stowarzyszenie – Józefowi Łopackiemu, Stanisławowi Cypcer - właścicielowi firmy CKZ, Beacie i Andrzejowi Zmełtym, Arkadiuszowi i Edycie Konopka-właścicielom Przedszkola „Marcinek”. Prezes podziękował również Zarządowi SPM i wszystkim członkom za wszelką pracę społeczną na rzecz Międzyrzecza oraz za przygotowanie naszego Jubileuszu. Dziękował za to również Druhom Strażakom a także Arkadiuszowi Niemczykowi za nagłośnienie i realizację dźwięku, Krzysztofowi Wydra za relacje fotograficzną, Władysławowi Kocurkowi za relację video, Jackowi Paździor za przygotowanie prezentacji zdjęciowej.

Dla gości wystawiona została pięknie prowadzona przez Danutę Polak a wcześniej przez Małgorzatę Drzewicką Kronika Stowarzyszenia. Mogli się też wpisać w naszą Jubileuszową Księgę Pamiątkową.

W części artystycznej w rewelacyjnym koncercie wystąpiła Kapela Folkowa „Cuda Wianki” działająca pod przewodnictwem pani Małgorzaty Gembali i patronatem Domu Kultury w Wapienicy. Fantastyczna muzyka i śpiew, cieszące oko piękne stroje artystów, były ucztą duchową dla oka i ucha. Następnie rozbawił gości swoim programem satyrycznym mieszkający w Rudzicy lecz mający swe korzenie w Międzyrzeczu, genialny poeta Juliusz Wątroba. W zestawieniu z ujmującym prowadzeniem całości spotkania przez księdza Witolda Grzombę i pozytywną energią płynącą z sali, atmosfera naszego Jubileuszu była serdeczna i radosna. Oddawała ona to wszystko co czuliśmy w swoich sercach po 10 latach wspólnej pracy społecznej dla naszego pięknego Międzyrzecza.

Na koniec wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz zaproszono na poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia i sympatyków. Wszyscy obecni otrzymali pamiątkowy jubileuszowy folder oraz kubek z logo SPM i międzyrzecką „Chatką”.

tekst: Barbara Mroczko
zdjęcia: Krzysztof Wydra, Danuta Polak.

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021