Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dzi¶
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

Ogłoszenia Parafialne 02.09.2018
data dodania: Niedziela 2 wrze¶nia 2018

 14 Niedziela po Trójcy ĹšwiÄ™tej 02.09.2018


Tekst: I Tesaloniczan 1,2-10     ks. Andrzej Dyczek
 
„BĹ‚ogosĹ‚aw, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!” Psalm 103,2
 
1.Porządek nabożeństw:
    
03.09.2018- Rozpoczęcie Roku Szkolnego
  MiÄ™dzyrzecze 17:00
Słowem Bożym służył będzie ks. Karol Długosz
       09.09.2018 – 15 Niedziela po Trójcy ĹšwiÄ™tej – 
                MazaĹ„cowice 8:30
               MiÄ™dzyrzecze 10:00

2. Zgodnie z ZPW KoĹ›cioĹ‚a Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwoĹ‚uje siÄ™ na dzieĹ„ 30.09.2018 po naboĹĽeĹ„stwie w MiÄ™dzyrzeczu Zgromadzenie Parafialne, na którym ma zostać wybrana Rada Parafialna oraz Komisja Rewizyjna W zwiÄ…zku z tym pragnÄ™ przypomnieć Regulamin Parafialny
Paragraf 24
1 Kandydatów do wĹ‚adz parafialnych zgĹ‚aszajÄ… parafianie posiadajÄ…cy czynne prawo wyborcze, najpóĹşniej na dwa tygodnie przed wyborami w kancelarii parafialnej lub na rÄ™ce Proboszcza
2 Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata
3 Rada Parafialna listÄ™ zgĹ‚oszonych kandydatów weryfikuje, uzupeĹ‚nia, ukĹ‚ada w porzÄ…dku alfabetycznym i ogĹ‚asza sposób przyjÄ™ty w danej Parafii w niedzielÄ™ na tydzieĹ„ przed wyborami.
 
3. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza na PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a w BaĹĽanowicach. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚a niedzielÄ™ (09.09) o g. 10:00. SĹ‚owem BoĹĽym sĹ‚uĹĽyć bÄ™dÄ… ks. Vladyslav Volny z Hawirzowa oraz ks. Grzegorz Brudny z Lublina.

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w BiaĹ‚ej zaprasza na PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a w Szczyrku Salmopolu. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚a niedzielÄ™ (09.09) o g. 11:00. Kazanie wygĹ‚osi ks. Adam Glajcar ze CzÄ™stochowy.

5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w DrogomyĹ›lu zaprasza na PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a w Pruchnej. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚a niedzielÄ™ (09.09) o g. 10:00. Kazanie wygĹ‚osi ks. BogusĹ‚aw Juroszek z MikoĹ‚ajek.
 
6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w WieszczÄ™ta- Kowale zaprasza na  PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚a niedzielÄ™ (09.09) o g. 10:00. Kazanie wygĹ‚osi ks. prof. dr hab. Marek Uglorz.
 
7. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Czechowicach Dziedzicach zaprasza na Pamiątkę Założenia i Poświęcenia Kościoła. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się w przyszła niedzielę (09.09) o g. 10:00. Kazanie wygłosi ks. bp Paweł Anweiler.

8. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Goleszowie zaprasza na PamiÄ…tkÄ™ ZaĹ‚oĹĽenia i PoĹ›wiÄ™cenia KoĹ›cioĹ‚a w Lesznej Górnej. Uroczyste naboĹĽeĹ„stwo odbÄ™dzie siÄ™ w przyszĹ‚a niedzielÄ™ (09.09) o g. 10:30. Kazanie wygĹ‚osi ks. Kornel Undas z MikoĹ‚owa.

9. W zwiÄ…zku z przygotowaniami do wydania albumu pod tytuĹ‚em- „ Ewangelików portret wĹ‚asny 1914-1939 redakcja prosi o udostÄ™pnienie zdjęć z wyĹĽej wymienionych lat. W albumie przewidziano nastÄ™pujÄ…ce dziaĹ‚y: Z wojennych dni, dom, rodzina, wychowanie; praca i dziaĹ‚alność gospodarcza; kultura, sztuka, czas wolny; ĹĽycie religijne, zaangaĹĽowanie spoĹ‚eczno- polityczne. Potrzebne sÄ… zdjÄ™cia z okresu I wojny Ĺ›wiatowej i pierwszych dni niepodlegĹ‚oĹ›ci.

10.  W kancelarii parafialnej moĹĽna nabyć zdjÄ™cia z PamiÄ…tki ZaĹ‚oĹĽenia w MazaĹ„cowicach w cenie 10 zĹ‚.

11. 28 października w Cieszynie zostanie zorganizowane uroczyste nabożeństwo z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości. Chcemy zorganizować wyjazd autobusem. Proszę o zapisy w kancelarii.

12. Nasz oĹ‚tarz, chrzcielnica, obraz i figury sÄ… w renowacji u pani konserwator zabytków w Brennej. Zbieramy Ĺ›rodki na ten cel. Jest lista wyĹ‚oĹĽona w kancelarii. Bardzo prosiĹ‚bym, o wpĹ‚acanie skĹ‚adek koĹ›cielnych na ten rok, dziÄ™kujÄ™ juĹĽ tym, którzy wczeĹ›niej to uczynili.
13.
 
 
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015