Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dzi¶
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót
90 Pamiątka położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła ewangelickiego w Mazańcowicach
 
 
Sierpniowy czas peĹ‚en sĹ‚oĹ„ca, wytchnienia, wakacji i wypoczynku jest takĹĽe czasem, kiedy Pan Bogu chcemy podziÄ™kować za nasz koĹ›cióĹ‚ i spoĹ‚eczność w MazaĹ„cowicach. Dlatego w drugÄ… niedzielÄ™ sierpnia spotykamy siÄ™ na uroczystym, dziÄ™kczynnym naboĹĽeĹ„stwie.
Przed tymi uroczystymi chwilami, wiele osób Ĺ›pieszy z pomocÄ…, by przygotować koĹ›cióĹ‚ i obejĹ›cie do tej waĹĽnej dla nas uroczystoĹ›ci. MyjÄ… okna w koĹ›ciele, Ĺ‚awki, schody, przygotowujÄ… oĹ‚tarz, koszÄ… cmentarz, porzÄ…dkujÄ… obejĹ›cie. Dla nas szczególnie miĹ‚e jest to, ĹĽe po 40 latach, mogliĹ›my w tym roku malować koĹ›cióĹ‚. I dlatego oko cieszy, kiedy na niego patrzymy i moĹĽemy cieszyć siÄ™ tym jak wyglÄ…da teraz. Przy okazji mogliĹ›my wykonać wiele prac elektrycznych, które poprawiÄ… bezpieczeĹ„stwo tego miejsca, mamy teĹĽ odrestaurowane kinkiety i ĹĽyrandole, które lĹ›niÄ… i wyglÄ…dajÄ… teraz okazale. To zasĹ‚uga naszych panów ( Mariusza Fender, BronisĹ‚awa Kowalczyk i Jana Zipser), którzy poĹ›wiÄ™cili swój czas i samochody aby pojechać do Chorzowa do firmy pana Andrzeja Maćkowiaka, który te prace wykonaĹ‚.
Niedzielny czas byĹ‚ bardzo piÄ™kny i zgromadziĹ‚ nas licznie. Przed dziÄ™kczynnym naboĹĽeĹ„stwem zaĹ›piewaĹ‚ nasz chór pod dyrekcjÄ… pani Agnieszki Brzezickiej, który w treĹ›ciwych pieĹ›niach przygotowywaĹ‚ nas do wspólnego przeĹĽywania tego czasu i Ĺ›wiÄ™towania, a podczas naboĹĽeĹ„stwach zaĹ›piewaĹ‚ kolejne pieĹ›ni.
Wszystkich przywitaĹ‚ proboszcz parafii cieszÄ…c siÄ™, ĹĽe w tym szczególnym czasie, moĹĽemy w caĹ‚ej peĹ‚ni uwielbiać Boga i doceniać Jego dobro.
Naszym goĹ›ciem byĹ‚ w tym roku ks. Jan Kurko, proboszcz Parafii w Bytomiu Miechowicach. Dla nas ewangelików miejsce szczególne, bo w tym miejscu przez wiele lat sĹ‚uĹĽyĹ‚a wiernie i oddanie ludziom chorym, potrzebujÄ…cym i sierotom matka Ewa, bo tak jÄ… nazywano.
Nasz gość skierowaĹ‚ do nas SĹ‚owo BoĹĽe przeznaczone na tÄ… niedzielÄ™ wyjÄ™te z Listu apostoĹ‚a PawĹ‚a do Galacjan. MówiĹ‚ nam o zĹ‚oĹ›ci, która pojawia siÄ™ w naszym ĹĽyciu i ma swoje skutki i nastÄ™pstwa. PrzypominaĹ‚ o nieudanych dla polskich piĹ‚karzy mistrzostwach Ĺ›wiata i o zĹ‚oĹ›ci, która pojawiĹ‚a siÄ™ w reakcjach polskich kibiców, którzy boleĹ›nie przeĹĽywali ten czas. MówiĹ‚ teĹĽ o zĹ‚oĹ›ci apostoĹ‚a PawĹ‚a wobec Galacjan, którzy sĹ‚yszeli wspaniaĹ‚e poselstwo o Chrystusie, w którego uwierzyli, a jednak po pewnym czasie zamiast na Nim, zaczÄ™li koncentrować na Zakonie ( przepisach i ustawach). To wywoĹ‚ywaĹ‚o zĹ‚ość apostoĹ‚a, który nazwaĹ‚ ich nierozumnymi i zachÄ™caĹ‚, aby koncentrowali siÄ™ nie na zakonie, tylko Chrystusie, który daje prawdziwÄ… wolność. Ĺ»yczyĹ‚ nam BoĹĽego bĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwa.
W zwiÄ…zku z zbliĹĽajÄ…cÄ… siÄ™ 50 rocznicÄ™ Ĺ›mierci jednego z miÄ™dzyrzeckich duszpasterzy ks. Jana Gajdzicy pragnÄ™liĹ›my go wraz z jego maĹ‚ĹĽonkÄ… MaĹ‚gorzatÄ… z d. Pustówka wspomnieć w modlitwie i podziÄ™kować za jego ĹĽycie i sĹ‚uĹĽbÄ™ w modlitwie. To wĹ‚aĹ›nie ks. Jan Gajdzica wraz ks. Hugo Bartling ze Starego Bielska i ks. Józefem Gabrysiem ze Skoczowa, 15 sierpnia 1928 roku poĹ‚oĹĽyli i poĹ›wiÄ™cili kamieĹ„ wÄ™gielny pod budowÄ™ koĹ›cioĹ‚a w MazaĹ„cowicach. BudowÄ™ ukoĹ„czono a uroczystego poĹ›wiÄ™cenia dokonaĹ‚ ks. senior Karol Kulisz w PoniedziaĹ‚ek Wielkanocny 21 kwietnia 1930 roku. Ks. Jan Gajdzica byĹ‚ proboszczem w MiÄ™dzyrzeczu w latach 1927-1940, nastÄ™pnie proboszczem w Ustroniu do 1945 r. W 1946 r. wyemigrowaĹ‚ do Niemiec gdzie sĹ‚uĹĽyĹ‚ w parafiach w Bad Aibling i Laufen nad rzekÄ… Salzach. ZmarĹ‚ 21 sierpnia 1968 roku w Bad Aibling gdzie zostaĹ‚ pochowany. Jego ĹĽyczeniem byĹ‚o by część jego prochów spoczęła w ziemi ojczystej do której bardzo tÄ™skniĹ‚. Delegacja Rady Parafialnej zĹ‚oĹĽyĹ‚a kwiaty na grobie ks. Jana Gajdzicy który znajduje siÄ™ na cmentarzu ewangelickim w Skoczowie.
 
Po naboĹĽeĹ„stwie zrobiliĹ›my sobie pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie. ByĹ‚ czas, by jeszcze porozmawiać, a wielu goĹ›ci, zostaĹ‚o zaproszonych na Ĺ›wiÄ…teczny, rodzinny obiad. A sĹ‚oĹ„ce i piÄ™kny czas, pozwalaĹ‚ nam cieszyć siÄ™ latem. DziÄ™kujÄ™ ksiÄ™dzu Janowi za przyjÄ™cie zaproszenia, a chórowi za pieĹ›ni.
 
ks. Andrzej Dyczek
Foto: Zuzanna Szarek
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015