Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

WrÄ™czenie medali osobom zasĹ‚uĹĽonym dla poĹĽarnictwa i przekazanie wozu bojowego towarzyszyĹ‚o gminnym obchodom Dnia StraĹĽaka w MiÄ™dzyrzeczu Górnym.

– Co roku w Dniu StraĹĽaka mamy okazjÄ™ podsumować ostatnie miesiÄ…ce naszej dziaĹ‚alnoĹ›ci. To byĹ‚ kolejny rok waszej wytężonej i peĹ‚nej poĹ›wiÄ™cenia sĹ‚uĹĽby. Bardzo wam dziÄ™kujÄ™ za ten wkĹ‚ad w nasze wspólne bezpieczeĹ„stwo – mówiĹ‚ do straĹĽaków z 12 jednostek OSP gminy Jasienica prezes ZarzÄ…du Gminnego OSP wójt Janusz Pierzyna.

PrzypomniaĹ‚ o wkĹ‚adzie finansowym, jaki samorzÄ…d przekazaĹ‚ na rozwój jednostek OSP, m.in. o podjÄ™tych rozbudowach straĹĽnic w MazaĹ„cowicach i GrodĹşcu, przygotowywanej w Jasienicy, zakupach i dofinansowaniu do pozyskania nowego sprzÄ™tu. PodziÄ™kowaĹ‚ radnym Rady Gminy Jasienica za to, ĹĽe zawsze ze zrozumieniem odpowiadajÄ… na skĹ‚adane wnioski o dofinansowanie dla jednostek OSP. – PamiÄ™tamy przecieĹĽ, ĹĽe w rzeczywistoĹ›ci to nie sÄ… wydatki na pomoc straĹĽakom, tylko pomoc spoĹ‚eczeĹ„stwu. To z myĹ›lÄ… o naszym bezpieczeĹ„stwie dokĹ‚adamy staraĹ„, aby jednostki straĹĽy sprawnie dziaĹ‚aĹ‚y, miaĹ‚y dobry sprzÄ™t i wyszkolonych druhów – wyjaĹ›niaĹ‚ Janusz Pierzyna.

Wraz z RafaĹ‚em Glajcarem, czĹ‚onkiem ZarzÄ…du GĹ‚ównego ZwiÄ…zku OSP, st. bryg. Bogdanem JÄ™drochÄ…, zastÄ™pcÄ… ĹšlÄ…skiego Komendanta PSP w Katowicach, a takĹĽe StanisĹ‚awem Nyczem, prezesem ZarzÄ…du Powiatowego ZwiÄ…zku OSP, dokonaĹ‚ odznaczeĹ„ dla zasĹ‚uĹĽonych straĹĽaków oraz osób, które przysĹ‚uĹĽyĹ‚y siÄ™ rozwojowi poĹĽarnictwa w gminie Jasienica.

WĹ›ród gĹ‚ównych punktów Dnia StraĹĽaka w MiÄ™dzyrzeczu Górnym byĹ‚o równieĹĽ poĹ›wiÄ™cenie i uroczyste przekazanie do podziaĹ‚u bojowego nowego wozu straĹĽackiego marki Man TGM z silnikiem o mocy 290 KM. Nowy samochód dotarĹ‚ juĹĽ pod koniec ub.roku, ma napÄ™d na wszystkie koĹ‚a, mieĹ›ci sześć osób i zostaĹ‚ wyposaĹĽony w zbiornik na wodÄ™ o pojemnoĹ›ci 3,5 tys. l, dysponuje takĹĽe zbiornikiem na Ĺ›rodek pianotwórczy o pojemnoĹ›ci 350 l. Posiada dwuzakresowÄ… bardzo wydajnÄ… autopompÄ™ i tzw. szybkie natarcie. Auto kosztowaĹ‚o 800 tys. zĹ‚, z czego 450 tys. zĹ‚ pochodzi z budĹĽetu Gminy, zaĹ› 350 tys. zĹ‚ wójt Janusz Pierzyna pozyskaĹ‚ z puli Ministerstwa Spraw WewnÄ™trznych i Administracji.

Prezes OSP MiÄ™dzyrzecze Górne Krzysztof Wieczerzak podziÄ™kowaĹ‚ wszystkim, którzy przyczynili siÄ™ do przekazania samochodu dla jednostki, wójtowi Januszowi Pierzynie, radnym Rady Gminy, Komendzie GĹ‚ównej i Wojewódzkiej PaĹ„stwowej StraĹĽy PoĹĽarnej oraz Ministerstwu Spraw WewnÄ™trznych i Administracji. NastÄ™pnie wrÄ™czyĹ‚ goĹ›ciom pamiÄ…tkowe puchary. StraĹĽakom z jednostek OSP gminy Jasienica dziÄ™kowali równieĹĽ goĹ›cie uroczystoĹ›ci. W imieniu swoim i wiceministra StanisĹ‚awa Szweda gratulowaĹ‚ I wicewojewoda Ĺ›lÄ…ski Jan ChrzÄ…szcz, RafaĹ‚ Glajcar z ZarzÄ…du GĹ‚ównego ZwiÄ…zku OSP, a takĹĽe przedstawiciel europoseĹ‚ Jadwigi WiĹ›niewskiej. Gratulacje i ĹĽyczenia zĹ‚oĹĽyĹ‚ równieĹĽ Jan Borowski, przewodniczÄ…cy Rady Powiatu Bielskiego.

Lista odznaczonych druhów dostÄ™pna tutaj .

ĹşródĹ‚o: www.jasienica.pl

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015