Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

ByĹ‚y fajerwerki, race, strzelajÄ…cy szampan, przy wĹ‚Ä…czonej syrenie straĹĽackiej druhowie zebrali siÄ™ w piÄ…tkowy wieczór by wspólnie przywitać nowy nabytek  straĹĽy. Przyjazd nowego samochodu byĹ‚ wielkim wydarzeniem, nie tylko dla druhów straĹĽaków ale caĹ‚ej spoĹ‚ecznoĹ›ci MiÄ™dzyrzecza i Gminy Jasienica.
Samochody z OSP MiÄ™dzyrzecze Dolne oraz OSP MiÄ™dzyrzecze Górne powitaĹ‚y nowy samochód juĹĽ na obrzeĹĽach gminy, przejeĹĽdĹĽajÄ…c na sygnaĹ‚ach w eskorcie przez caĹ‚Ä… wieĹ›. Nowy samochód zostaĹ‚ symbolicznie skropiony szampanem przez Wójta Gminy Jasienica Janusz PierzynÄ™ oraz druhów straĹĽaków.
W piÄ…tkowy wieczór 29 grudnia 2017r straĹĽacy zaprezentowali nowy nabytek  licznie przybyĹ‚ym druhom i mieszkaĹ„com MiÄ™dzyrzecza, cieszymy siÄ™, ĹĽe udaĹ‚o siÄ™ pozyskać Ĺ›rodki na zakup nowego samochodu dla OSP MiÄ™dzyrzecze Górne Niedawno uroczyĹ›cie Ĺ›wiÄ™towaliĹ›my jubileusz 125-lecia jednostki, wiÄ™c dobrze siÄ™ zĹ‚oĹĽyĹ‚o, ĹĽe jeszcze w tym roku mieszkaĹ„cy otrzymali wyczekiwany prezent. Samochód prezentuje siÄ™ Ĺ›wietnie, z pewnoĹ›ciÄ… poprawi bezpieczeĹ„stwo mieszkaĹ„ców nie tylko MiÄ™dzyrzecza, ale caĹ‚ego regionu wszÄ™dzie, gdzie nasi straĹĽacy peĹ‚niÄ… sĹ‚uĹĽbÄ™ i niosÄ… pomoc potrzebujÄ…cym.
Jednostka Ochotniczej StraĹĽy PoĹĽarnej w MiÄ™dzyrzeczu Górnym otrzymaĹ‚a nowy wóz Ĺšredni Ratowniczo-GaĹ›niczy na podwoziu Man TGM 13.290 wraz z napÄ™dem 4×4, który jest wyposaĹĽony w silnik o mocy 290 km, samochód dostarczyĹ‚a firma Stolarczyk Technologia PoĹĽarnicza.
Zabudowa poĹĽarnicza samochodu zostaĹ‚a wykonana ze specjalnych materiaĹ‚ów, które sÄ… w peĹ‚ni odporne na korozjÄ™.
W zabudowie znajduje siÄ™ zbiornik wody o pojemnoĹ›ci 3500 litrów oraz zbiornik na Ĺ›rodek pianotwórczy o pojemnoĹ›ci 350 litrów.
Samochód Ratowniczo-GaĹ›niczy wyposaĹĽony jest w dwuzakresowÄ… autopompÄ™ o wydajnoĹ›ci 2500 l/min, przy ciĹ›nieniu 8 bar oraz wykonany jest w zabudowie metalowej.
Samochód Ratowniczo-GaĹ›niczy wyposaĹĽony jest w nowoczesnÄ…, szeĹ›cioosobowÄ… oraz zespolonÄ… kabinÄ™ w ukĹ‚adzie miejsc 1+1+4.
Auto posiada takĹĽe szybkie natarcie, czyli instalacjÄ™, która pozwala na bĹ‚yskawiczne rozpoczÄ™cie gaszenia poĹĽaru zaraz po przyjeĹşdzie na miejsce, co pozwala opanować potencjalny poĹĽar we wczesnym stadium.
Nowo zakupiony samochód kosztowaĹ‚ 800 tys. zĹ‚, gdzie 450 tys. zĹ‚ pochodzi z budĹĽetu  Gminy Jasienica i  350 tyĹ›. zĹ‚ to dotacja z Ministerstwa Spraw WewnÄ™trznych i Administracji.
W imieniu druhów straĹĽaków dziÄ™kujemy Wójtowi gminy Jasienica Januszowi Pierzynie , za koordynowanie caĹ‚oĹ›ci prac zwiÄ…zanych z decyzjÄ… przyznania oraz finansowania zakupu nowego samochodu poĹĽarniczego dla naszej jednostki, Radzie Gminy, Prezydium ZarzÄ…du Gminnego ZOSP RP, oraz Prezydium ZarzÄ…du Powiatowego.
DziÄ™kujemy za wsparcie finansowe Radzie Gminy Jasienica oraz MSWiA, Komendantowi GĹ‚ównemu PaĹ„stwowej StraĹĽy PoĹĽarnej gen. bryg. Leszkowi Suskiemu, ĹšlÄ…skiemu Komendantowi PSP bryg. Jackowi Kleszczewskiemu, Komendantowi Miejskiemu PaĹ„stwowej StraĹĽy PoĹĽarnej bryg. Zbigniewowi Mizerze.


Tekst: Krzysztof Wieczerzak
Zdjęcia: Aneta Tolasz, Krzysztof Wieczerzak
 

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015