Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

XXXII niedziela zwyk�a
data dodania: Pi±tek 10 listopada 2017

XXXII NIEDZIELA ZWYKďż˝A 

 

 

 

 

12 listopada 2017

OG�OSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziďż˝ 32 niedziela zwykďż˝a. Jako ďż˝ywe kamienie duchowej ďż˝wiďż˝tyni, przychodzimy do Chrystusa, który za nas umarďż˝ i zmartwychwstaďż˝, byďż˝my jako lud odkupiony mogli siďż˝ z Nim spotkaďż˝ w sprawowaniu sakramentalnej Ofiary. To On oddala od nas wszelkie przeciwnoďż˝ci i leczy nasze choroby, byďż˝my mogli peďż˝niďż˝ Jego wolďż˝. Proďż˝my o dar czystego serca, aby nasz udziaďż˝ w Eucharystii zaowocowaďż˝ ďż˝wiadectwem chrzeďż˝cijaďż˝skiego ďż˝ycia.

Dzi� obchodzimy tak�e Dzie� solidarno�ci z Ko�cio�em prze�ladowanym.

 

  1. Liturgiczne obchody tygodnia:

 

a)    w poniedziaďż˝ek, 13 listopada – wspomnienie ďż˝wiďż˝tych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mďż˝czenników Polski,

b)   w piďż˝tek, 17 listopada – wspomnienie ďż˝w. Elďż˝biety Wďż˝gierskiej. W tym dniu oddajemy cze�� Boďż˝emu Miďż˝osierdziu z racji trzeciego piďż˝tku miesiďż˝ca,

c)    w sobotďż˝,  18 listopada – wspomnienie Bďż˝. Karoliny Kózkówny, dziewicy mďż˝czennicy. Jest to takďż˝e dzieďż˝ imienin Ksiďż˝dza Biskupa Romana Pindla. Pamiďż˝tamy o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-ďż˝ywieckiego i caďż˝ej diecezji.

 

  1. Filia GOT – Chata Miďż˝dzyrzecze, zaprasza we wtorek – 14 listopada na godz.: 18:00 na kolejne spotkanie z cyklu: Akademia Zdrowego ďż˝ywica.

 

  1. Soďż˝tys Miďż˝dzyrzecza Dolnego ogďż˝asza, ďż˝e IV rata podatku rolnego od nieruchomoďż˝ci bďż˝dzie pobierana w najbliďż˝szy wtorek i ďż˝rodďż˝ – 14 i 15 listopada w Soďż˝tysówce w Miďż˝dzyrzeczu Dolnym od godz.: 16:00 do 18:00.

 

  1. Za tydzieďż˝ - w niedzielďż˝, jak w kaďż˝dďż˝ trzeciďż˝ [niedzielďż˝] miesiďż˝ca, skďż˝adka przeznaczona bďż˝dzie na potrzeby parafii. W dalszym ciďż˝gu zbieramy fundusze na pokrycie kosztów budowy schodów. Za kaďż˝dďż˝ zďż˝oďż˝onďż˝ ofiarďż˝ skďż˝adamy serdeczne Bóg zapďż˝aďż˝.

 

  1. W przysz�� niedziel� o godz. 14.00 dzie� skupienia dla narzeczonych.

 

  1. Serdeczne podziďż˝kowania kierujemy w stronďż˝ kaďż˝dej i kaďż˝dego kto zaangaďż˝owaďż˝ siďż˝ do przygotowania i piďż˝knego przeďż˝ycia parafialnego odpustu. Niech ďż˝w. Marcin – patron naszej parafii, hojnie Wam bďż˝ogosďż˝awi!

 

  1. Zach�camy do czytania prasy katolickiej.

 

  1. Wszystkim dobroczyďż˝com skďż˝adamy Bóg zapďż˝aďż˝ za zďż˝oďż˝one ofiary na tacďż˝, jak równieďż˝ te przekazywane na konto parafii.

 

 

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015