Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dzi¶
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

XXVI niedziela zwyk�a
data dodania: Pi±tek 29 wrze¶nia 2017

 XXVI NIEDZIELA ZWYKďż˝A

 

 

 

 

1 pa�dziernika 2017

OG�OSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziďż˝ przypada 26 niedziela zwykďż˝a. Wezwani przez Pana Boga gromadzimy siďż˝ we wspólnocie eucharystycznej, by pozwoliďż˝ prowadziďż˝ siďż˝ Panu bogu po Jego drogach. Jest to wyraz naszego posďż˝uszeďż˝stwa w wierze. Udziaďż˝ w liturgii ma nasz umocniďż˝ w przekonaniu, ďż˝e zawsze jesteďż˝my gotowi i�� za gďż˝osem Mistrza. Postďż˝powaniem pragniemy dawaďż˝ ďż˝wiadectwo o miďż˝oďż˝ci, która jest dyspozycyjna wobec wypeďż˝niania woli Boďż˝ej. 

Sk�adka w dniu dzisiejszym przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.

 

  1. Liturgiczne obchody tygodnia:

a) w poniedziaďż˝ek, 2 paďż˝dziernika – wspomnienie ďż˝wiďż˝tych Anioďż˝ów Stróďż˝ów,

b)  w ďż˝rodďż˝, 4 paďż˝dziernika – wspomnienie ďż˝w. Franciszka z Asyďż˝u,

c) w czwartek, 5 paďż˝dziernika – wspomnienie ďż˝w. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,

d)  w sobotďż˝, 7 paďż˝dziernika – wspomnienie Najďż˝wiďż˝tszej Maryi Panny Róďż˝aďż˝cowej.

 

  1. Naboďż˝eďż˝stwa róďż˝aďż˝cowe w naszym koďż˝ciele odprawiane sďż˝ w dni powszednie (od poniedziaďż˝ku do piďż˝tku) po Mszy ďż˝wiďż˝tej wieczornej, w sobotďż˝ o godz.: 16:30, a w niedziele o godz.: 15:00.

 

  1. W tym tygodniu przypadajďż˝ pierwszy czwartek, pierwszy piďż˝tek i pierwsza sobota miesiďż˝ca. Modlimy siďż˝ w intencji Pasterzy Koďż˝cioďż˝a, prosimy Boga o nowe powoďż˝ania do sďż˝uďż˝by w Koďż˝ciele, czcimy Najďż˝wiďż˝tsze Serce Pana Jezusa i oddajemy cze�� Najďż˝wiďż˝tszej Maryi Pannie w znaku Jej Niepokalanego Serca.

Spowied� �wi�ta w pi�tek od godz.: 16:00.

W sobotďż˝ o godz.: 16:30 róďż˝aniec za zmarďż˝ych.

 

  1. W piďż˝tek, 6 paďż˝dziernika – zapraszamy na Mszďż˝ ďż˝w. rodziców z dzieďż˝mi przygotowujďż˝cymi siďż˝ do przyjďż˝cia I Komunii ďż˝w. W tym dniu odbďż˝dzie siďż˝ poďż˝wiďż˝cenie róďż˝aďż˝ców.

Równieďż˝ w piďż˝tek – zapraszamy mďż˝odzieďż˝ naszej parafii przygotowujďż˝cďż˝ siďż˝ do przyjďż˝cia sakramentu bierzmowania. Od godz.: 16:00 spowiedďż˝, nastďż˝pnie Msza ďż˝w., a bezpoďż˝rednio po niej spotkanie przygotowujďż˝ce do przyjďż˝cia bierzmowania.

 

6.  W sobotďż˝, 7 paďż˝dziernika – od godz.: 8:00 kapďż˝ani bďż˝dďż˝ odwiedzaďż˝ chorych.  

 

7. W przysz�� niedzielďż˝ bďż˝dziemy ďż˝wiďż˝towaďż˝ XVII Dzieďż˝ Papieski pt: „Idďż˝my naprzód z nadziejďż˝!”. Ofiarďż˝ do puszek bďż˝dziemy mogli wesprzeďż˝ uzdolnionďż˝ mďż˝odzieďż˝, której pomaga w nauce Fundacja: „Dzieďż˝o Nowego Tysiďż˝clecia”.

 

8.   Zachďż˝camy do czytania prasy katolickiej.

 

  1. Za zďż˝oďż˝one ofiary na potrzeby naszej parafii skďż˝adamy Bóg zapďż˝aďż˝
powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015