Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

XXII Niedziela zwyk�a
data dodania: Pi±tek 1 wrze¶nia 2017

 XXII NIEDZIELA ZWYKďż˝A

 

 

 

 

3 wrze�nia 2017

OG�OSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.     Dziďż˝ przypada 22 niedziela zwykďż˝a. Zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii, pragniemy boga uwielbiaďż˝ za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas nieustannie obdarza. Jako Jego uczniowie jesteďż˝my wezwani, aby gďż˝osiďż˝ Jego naukďż˝ i byďż˝ czytelnym obrazem Boga w ďż˝wiecie. Proďż˝my Boga, aby pouczajďż˝c nas swoim sďż˝owem oraz karmiďż˝c swoim Ciaďż˝em i Krwiďż˝, umacniaďż˝ to, co dobre i strzegďż˝ troskliwie tego, co zostaďż˝o umocnione.

Dziďż˝ takďż˝e coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci ďż˝w. Melchiora, prezbitera i mďż˝czennika.

 

2.     Liturgiczne obchody tygodnia:

a)     w czwartek, 7 wrzeďż˝nia – wspomnienie ďż˝w. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i mďż˝czennika. W tym dniu przypada pierwszy czwartek miesiďż˝ca. Modlimy siďż˝ za pracujďż˝cych na niwie Paďż˝skiej i prosimy o dar nowych powoďż˝aďż˝ do sďż˝uďż˝by w Chrystusowym Koďż˝ciele,

b)    w piďż˝tek, 8 wrzeďż˝nia – ďż˝wiďż˝to Narodzenia Najďż˝wiďż˝tszej Maryi Panny.

 

3.     W sobotďż˝, 9 wrzeďż˝nia, odbďż˝dzie siďż˝ Rozpoczďż˝cie Roku Formacyjnego Wspólnot Dzieciďż˝cych i Mďż˝odzieďż˝owych w ďż˝ywcu.

 

4.     W przysz�� niedzielďż˝, 10 wrzeďż˝nia, w kďż˝ckiej parafii Najďż˝wiďż˝tszego Serca Pana Jezusa odbďż˝dďż˝ siďż˝ doďż˝ynki diecezjalne.

W tym miejscu sk�adamy serdeczne podzi�kowania osobom zaanga�owanym w przygotowanie i przebieg naszych do�ynek parafialnych.

 

5.     W trzeciďż˝ sobotďż˝ miesiďż˝ca, 16 wrzeďż˝nia, odbďż˝dzie siďż˝ X Pielgrzymka Ma��eďż˝stw i Rodzin Diecezji Bielsko-ďż˝ywieckiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie, o godz.:         

10:00 - Rozpoczďż˝cie Drogi Krzyďż˝owej (stacja u Piďż˝ata),                         

12:00 - Akatyst ku czci Bogurodzicy,                                          

12:30 - Rozpoczďż˝cie Mszy ďż˝wiďż˝tej, nastďż˝pnie Piknik,                            

15:00 - Nabo�e�stwo zawierzenia rodzin.

Na tďż˝ pielgrzymkďż˝ planujemy wyjazd autokarowy. Zapisy w zakrystii.

 

6.     Uroczyste rozpoczďż˝cie roku szkolnego w Szkole Podstawowej odbďż˝dzie siďż˝ 4 wrzeďż˝nia 2017 r. o godz. 10.00. Msza ďż˝wiďż˝ta o godz. 9.00.

 

7.     Zachďż˝camy do czytania prasy katolickiej.

 

8.     Za zďż˝oďż˝one ofiary skďż˝adamy serdeczne podziďż˝kowania. 

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015