Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
  • 7 października  Vlado

    https://www.youtube.com/watch?v=irb1-HcpNuw&feature=share Pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia relacji video z uroczystośći 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Międzyrzecza:heej: :heej: :heej:
Temat miesišca
Strona główna
powrót

W dniu 1 lipca 2017 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym.
Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Marcina w intencji wszystkich strażaków, oraz ich rodzin. Po mszy św. strażacy jednostki macierzystej, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gmin Jasienica, oraz  Jaworza i Ligoty, a także zaproszeni goście przemaszerowali pod strażnicę OSP, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in. poseł Jerzy Jachnik Sejm RP, Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Jan Borowski Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Batelt Przewodniczący Rady Gminy Jasienica, oraz radni - Stanisław Cebulak, Mirosława Hawełek, Franciszek Handzel, Genowefa Kopeć, Tadeusz Kuś, Tomasz Osuch, Andrzej Szimke i Bogdan Mańdok, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera, Zastępca Komendanta bryg. Grzegorz Piestrak, mł. bryg. Radosław Radkowski – Zastępca Komendanta PSP w Pszczynie a zarazem członek naszej jednostki, członkowie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jasienicy, Komendant gminny ZG ZOSP RP Roman Marekwica, Aleksander Lorenz, Krzysztof Kuś, Otton Wiśniański – honorowy prezes naszej jednostki, księża - Witold Grzomba, Jan Waluś, Marcin Kulig, Andrzej Dyczek, Jan Lech Klima, poczty sztandarowe, prezesi i delegacje, OSP Jaworze, OSP Ligota oraz wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Jasienica; Grzegorza Henek Prezesa  Koło Łowieckie „Hubertus” z Międzyrzecza z delegacją i pocztem sztandarowy, członkowie honorowi, czynni i wspierający oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP MG; sołtysi Maria Głuc-Mrzyk oraz Marian Szczyrbowski oraz delegacje rad Sołeckich MG i MD; wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Kozik; delegacje Zarządów Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza oraz Koła Gospodyń Wiejskich z MG i MD; dr Jerzy Polak, Krzysztof Czader i Daria Kułak - Filia GOK w Międzyrzeczu; Krystyna Biernatek przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu.
Sponsorzy - Stanisława Cypcera właściciela firmy CKZ – Cypcer,
Jolanta Polak prezes Banku Spółdzielczego w Jasienicy
Wiesław Kowol - właściciel firmy CARGO-SERWIS,
Józef Łopacki, Barbara Mroczko, Krzysztof Wydra, Dariusz Ryrych,
Edyta i Arkadiusz Konopka, Beata i Andrzej Zmełty; zespoły artystyczne - Orkiestra Dęta przy OSP Międzyrzecze Dolne, Damian Holecki; przedstawiciele mediów lokalnych: Radia Bielsko, "Kronika Beskidzka" oraz Beskid News"; mieszkańcy Międzyrzecza i regionu.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez komendanta gminnego Romana Marekwicę meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Meldunek przyjął dh Janusza Pierzynę - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarządu Powiatowego, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP . Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę. Przywitania gości dokonał prezes OSP Międzyrzecze Górne dh Krzysztof Wieczerzak, który przedstawił również krótki rys historyczny oraz działalność jednostki-jubilatki.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla strażaków:

1. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
Złoty Medal:
dh Bogdan Kucza
dh Arkadiusz Niemczyk
dh Józef Lis
Srebrny Medal:
dh Paweł Czader
dh Edward Zipser
Brązowy Medal:
dh Mirosław Krutnik
dh Rafał Ryszka
dh Andrzej Zmełty
2. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego przyznano odznakę "Strażak Wzorowy" dla:
dh Mirosław Sebastian Folek
dh Rafał Pomper


3. Decyzją Kapituły Medal "Za zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego" otrzymali:
         dh Ryszard Bebek

4. Prezydium Zarządu Gminnego w Jasienicy uchwałą nr 1/2017 z dnia 1.02.2017 przyznało odznakę "Za wysługę lat" następującym członkom OSP Międzyrzecze Górne:
- Władysław Golicz - 65 lat
- Augustyn Bartoszek - 55 lat
- Otton Wiśnianski - 55 lat
- Tadeusz Podstawny - 55 lat
- Michał Kulpa -50 lat
- Józef Wiśniański - 50 lat
- Bronisław Wydra – 45 lat
- Ryszard Bebek – 45 lat
- Józef Wieczerzak – 45 lat
- Piotr Sztojc – 5 lat
5. Prezydium Zarządu Gminnego w Jasienicy przyznało odznaki następującym członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Międzyrzecze Górne:
- Rafał Ryszka – złota
- Krzysztof Gola- złota
- Wiktoria Caputa- złota
- Kacper Hyrnik - złota
- Kacper Kubas- złota
- Kamil Banasz - srebrna
- Kamil Głowiak -  srebrna
- Michał Kubas – srebrna
- Jakub Pomper- srebrna
- Kacper Sękowski - srebrna
- Andrzej Zmełty- srebrna
- Piotr Zmełty – srebrna
- Natalia Mroczko - brązowa

Odznaczenia wręczyli: Janusza Pierzyna - Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarządu Powiatowego, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
- bryg. Zbigniew Mizera Komendant  Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku- Białej oraz Krzysztof Wieczerzak Prezes naszej jednostki.
Po wręczeniu odznaczeń odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Swoje ślubowanie młodzi druhowie złożyli na sztandar jednostki, powtarzając za spikerem słowa ślubowania:
"ŚLUBUJĘ ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej …
Po ślubowaniu przedstawicielki drużyny MDP dh Oliwia Bęczkowska i Patrycja Hyrnik wyrecytowali Wiersze o strażaku-ochotniku –„Przepis na strażaka” oraz „Modlitwa strażaka”
W kolejnym punkcie obchodów głos zabrali zaproszeni goście: Wójt Gminy Jasienica a jednocześnie Prezes ZG ZOSP RP, v-ce Prezes Zarządu Powiatowego, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Janusz Pierzyna, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej bryg. Zbigniew Mizera, Poseł RP Jerzy Jachnik, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, w imieniu Stanisława Szwed - posła na Sejm RP wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej  oraz  europoseł Jadwigi Wiśniewskiej- Damian Kowalewski, Przewodniczący Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, v-ce przewodniczący Zarządu Okręgu dh Henryk Kozik przedstawiciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Krystyna Biernatek, sołtys dh Maria Głuc-Mrzyk oraz Grzegorza Henek Prezesa  Koło Łowieckie „Hubertus” z Międzyrzecza. We wszystkich wystąpieniach przewijały się gratulacje dla strażaków z okazji jubileuszu, a także życzenia dalszej spokojnej i owocnej pracy na rzecz jednostki, sołectwa, gminy i regionu.
Odczytano również listy gratulacyjne, nadesłane przez Prezydent RP Andrzeja Dudę,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka
- Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP -Waldemara Pawlaka
- Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługę
- St. bryg. w st. spocz. Aleksandra Radkowskiego
Po wystąpieniach gości i odczytaniu listów gratulacyjnych głos zabrał Prezes OSP MG dh Krzysztof Wieczerzak, który podziękował za wszystkie gratulacje i życzenia skierowane do jednostki i strażaków.
„125- lecie istnienia naszej jednostki to wspaniała okazja, aby na ręce druhen i druhów złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata służby, by życzyć wszelkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego, Święty Florian niech Was prowadzi w myśl hasła „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To hasło na sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie”.
Już 125 lat temu mieszkańcy Międzyrzecza wiedzieli, że taka zorganizowana grupa jest potrzebna po to, aby skutecznie pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wy dzisiaj kontynuujecie ich pracę i za to należą się Wam podziękowania. Druhny i druhowie! Już w starożytności jeden z mędrców, który zajmował się życiem społecznym twierdził, że można je przeżyć w różny sposób: spędzić go korzystając z jego uroków, na radościach i zabawie albo podejmować trudniejsze wyzwania- oddać siebie w służbie drugiemu człowiekowi. Wy tak uczyniliście. Służycie mieszkańcom naszej miejscowości, gminy Jasienica i całego regionu. Łączył i łączy nas sztandar, mundur, gotowość do pomocy ludziom i Ojczyźnie.
Niech ten mundur strażacki nie wiąże się z przynależnością
do jakiejkolwiek opcji politycznej, a wiąże się z przynależnością do rodziny strażackiej, i jest zewnętrzną oznaką poszanowania służby i jej wartości.
Mundur strażacki jest wielką dumą i sprawą honoru każdego strażaka,
poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP.
Z okazji Jubileuszu 125-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym, w imieniu Zarządu pragnę złożyć podziękowania wszystkim druhom, którzy przez te wszystkie lata pracowali na rzecz jednostki, mieszkańcom Międzyrzecza, gminy Jasienica i całego naszego regionu, Dziękuję również wszystkim, którzy przez cały ten okres nam pomagali- władzom samorządowym na czele z wójtem Gminy Jasienica Januszem Pierzyną, Radzie Gminy Jasienica, władzom związkowym, organizacjom społecznym- Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza, Kole Gospodyń Wiejskich z MG, Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Pani sołtys Mari Głuc – Mrzyk z Radą Sołecką MG,  Kołu Łowieckiemu „Hubertus” z Międzyrzecza oraz wszystkim mieszkańcom.
Dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli na ten jubileusz oraz za te ciepłe słowa wsparcia płynące pod naszym adresem, które są dla Nas najlepszą nagrodą i motywacją do działań”.
Na zakończenie wystąpienia Prezes OSP MG wręczył zaproszonym gościom, strażakom oraz delegacjom zaprzyjaźnionych jednostek okolicznościowe medale jubileuszowe.
Po wręczeniu medali jubileuszowych złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości zamknięta została jej część oficjalna.

Spikerem uroczystości był dh Arkadiusz Niemczyk.
W części artystycznej imprezy licznie zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała występujących artystów. A było na co popatrzeć. Serie koncertów rozpoczęła Orkiestra Dęta przy OSP Międzyrzecze Dolne. Kolejne koncerty to występ Damiana Holeckiego. Po koncertach organizatorzy zaprosili wszystkich na festyn strażacki, który poprowadził zespół muzyczny "Preludium". Dzięki dobrej pogodzie i wspaniale bawiącym się gościom impreza trwała do białego rana.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, którzy finansowo, rzeczowo oraz własna pracą pomogły w organizacji Jubileuszu 125- lecia naszej jednostki a także pomagają w prowadzeniu naszej działalności statutowej.
Osoby do których kierujemy szczególne podziękowania to:
- Zaproszeni goście oraz delegacji  i pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych
jednostek OSP za udział w uroczystości.
- Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna
- Rada Gminy Jasienica z przewodniczącym Janem Bateltem
- Starosty  Bielskiego –Andrzej Płonka
- Przewodniczącego Rady Powiatu Jan Borowski
Księżą parafii katolickiej:
- ks. Jan Waluś
- ks. Witold Grzomba
- ks. Marcin Kulig
- księżą parafii ewangelickiej:
- ks. Andrzej Dyczek
- ks. Jan Lech Klima
Firmom:
- Sanit Trans - Robert Dobrucki i Krzysztof Kłusak
- Forch Polska  - Wiesław Lukas
- Piotr Dudek -  Aqua SA Bielsko-Biała
- Jolanta Polak - BS Jasienica
- Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza
- Rada Sołecka MG z Panią sołtys Marią Głuc-Mrzyk
- Koło Gospodyń Wiejskich z MG
- Koło Łowieckie „Hubertus” z Międzyrzecza
- Edyta i Arkadiusz Konopka  właściciele Przedszkola „Marcinek”
- Stanisław Cypcer właściciela firmy CKZ – Cypcer
- jednostce OSP z Międzyrzecza Dolnego   
- Wiesław Kowol właściciela firmy CARGO-SERWIS
- Józef Łopacki
- Dariusz Krywult właściciela firmy Multiform
- Beata i Andrzej Zmełty
- Marek Seredyński właściciela Firmy EKOBAU
- Marek Nowak
- Dariusz Ryrych
- Aleksander Mendrek właściciela firmy ATIS
- Barbara Mroczko
- Łukasz Mroczko
- Artur Kalita
- Jarosław Klimaszewski Prezes firmy Bezalin
- Joanna i Andrzej Rosińscy firma Rosiński
- Ireneusz Wójcik, Peugeot-Magurka sp. z o.o.
- Janusz Pawłowski z małżonką, firma KABA Międzyrzecze Górne
- Marek Szczypka – OKMAR PLASTIK MG
- Orkiestra Dęta przy OSP MD
- Krzysztof Czader, Daria Kułak - Filia GOK w Międzyrzeczu
Dziękuję również:
- wszystkim strażakom i ich żonom oraz członkom MDP, w szczególny sposób gospodarzowi naszej jednostki Piotrowi Sztojc oraz mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizacji jubileuszu a także na co dzień pomagają nam w prowadzeniu aktywnej działalności bojowej oraz społeczno-kulturalnej.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, oraz relacji filmowej.


Relację przygotował:  Krzysztof Wieczerzak
Foto: Krzysztof Wydra, Danuta Polak, Krzysztof Wieczerzak
Relacja wideo: BeskidNewsTV

  

 

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015