Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dzi¶
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrót

XXI Niedziela Zwyk�a
data dodania: Pi±tek 23 czerwca 2017

27 sierpnia 2017

OG�OSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Dziďż˝ przypada 21 niedziela zwykďż˝a. Kaďż˝da Msza ďż˝wiďż˝ta jest pamiďż˝tkďż˝ i uobecnieniem wydarzeďż˝ zbawczych Jezusa Chrystusa. Dokonuje siďż˝ to mocďż˝ Ducha ďż˝wiďż˝tego przez posďż˝ugďż˝ kapďż˝aďż˝skďż˝. Tďż˝ rzeczywistďż˝ obecno�� Chrystusa ukrytďż˝ pod osďż˝onďż˝ znaków liturgicznych, moďż˝emy dostrzec jedynie w ďż˝wietle wiary otrzymanej jako dar Boga. Taki dar otrzymaďż˝ pod Cezareďż˝ Filipowďż˝ Szymon Piotr, który wyznaďż˝ wiarďż˝ w Mesjasza Boďż˝ego.

 

2.    Liturgiczne obchody tygodnia:

a)    w poniedziaďż˝ek, 28 sierpnia – wspomnienie ďż˝w. Augustyna, biskupa i doktora Koďż˝cioďż˝a,

b)    we wtorek 29 sierpnia – wspomnienie mďż˝czeďż˝stwa ďż˝w. Jana Chrzciciela.

 

3. W tym tygodniu przypadajďż˝ pierwszy piďż˝tek i pierwsza sobota miesiďż˝ca. Oddajemy cze�� Najďż˝wiďż˝tszemu Sercu Pana Jezusa oraz czcimy Niepokalane Serce Najďż˝wiďż˝tszej Maryi Panny.

W sobotďż˝ od godz. 8:00 odwiedzamy chorych. O godz. 16:00 wystawienie Najďż˝wiďż˝tszego Sakramentu, a o godz. 16:30 róďż˝aniec wypominkowy za zmarďż˝ych.

 

4.  W przysz�� niedzielďż˝, 3 wrzeďż˝nia, odbďż˝dzie siďż˝ coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci ďż˝w. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i mďż˝czennika.

 

5.     Zachďż˝camy do czytania prasy katolickiej.

 

6.    Za zďż˝oďż˝one ofiary skďż˝adamy serdeczne Bóg zapďż˝aďż˝.

powrót
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015