Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Powicenie Kocioa Ewangelickiego w Midzyrzeczu 01.11.1866 r.
data dodania: Poniedziałek 3 kwietnia 2017

 Powicenie Kocioa Ewangelickiego w Midzyrzeczu-

01 listopada 1866 roku.
 
Midzyrzecze na lsku, 1 listopada. (Oryginalna korespondencja) (Powicenie kocioa). W dniu 15 padziernika 1864 roku nowo ukonstytuowana gmina ewangelicka w Midzyrzeczu pooya uroczycie kamie wgielny pod swój nowy Dom Boy. Teraz stoi on ukoczony, jako z dala janiejcy pomnik niepokonanej potgi wiecznej prawdy, która objawia si w protestantyzmie. Bezlitosne przeprowadzenie edyktu restytucyjnego cesarza Ferdynanda II z 1629 roku zamao koron i pie modemu drzewu kocioa ewangelickiego w austriackich krajach dziedzicznych. Ma gazk, która take nie moga unikn swojego zgubnego losu, bya gmina ewangelicka w Midzyrzeczu – jej koció zamknity zosta przez cesarskich komisarzy w dniu 17 kwietnia 1654 roku, za czasów Ferdynanda III. Tene stoi jeszcze, obecnie penic funkcj katolickiego kocioa parafialnego, odwoujc si do czasów minionych swoj star drewnian wie z izbic, podczas gdy obok wysmuka, gotycka wiea nowego kocioa ewangelickiego prezentuje si jak drogowskaz do przyszoci.
Wczoraj dokonano powicenia kocioa przez superintendenta morawsko-lskiego C.S. Schneidera. Gmina zebraa si przed budynkiem szkolnym. Std ruszy uroczysty pochód: na przedzie dziatwa szkolna, chór muzyczny, który za pomoc instrumentów blaszanych akompaniowa piewanemu przez gmin choraowi „Zachowaj nam Twoj Nauk”, proboszczowie ewangeliccy ssiednich gmin w Bielsku, Jaworzu, Goleszowie, Skoczowie, Cieszynie i Wile, z bibli, krucyfiksami i naczyniami liturgicznymi[1], superintendent, przedstawiciele prezbiteriów, wielka gromada uczestników uroczystoci. Tak cignlimy do uroczycie ozdobionego placu kocielnego, gdzie z wielkiej bramy triumfalnej pozdrawia nas serdeczny [napis] „Willkommen!” (Witamy!). Pierwszy przeoony nowej gminy, burmistrz Mückler, przekaza klucz do kocioa superintendentowi, a tene z bogosawiestwem go otworzy. Zaczo si naboestwo. Proboszcz H. Kotschy sprawowa liturgi, superintendent wygosi od otarza mow powicajc po niemiecku i po polsku, po czym senior Haase wygosi kazanie niemieckie, a konsenior Terlitza polskie. Po zakoczeniu naboestwa przy drzwiach kocielnych zebrano ofiar na rzecz nadal wieloma dugami obcionej budowy kocioa oraz probostwa, które jeszcze dugo nie bdzie ukoczone; [ofiara] wykazaa znaczn sum 246 fl. Ale take na inny jeszcze sposób przydarzyo si w tym dniu gminie ewangelickiej w Midzyrzeczu wiele miego. Naczynia liturgiczne, które znalazy si na otarzu nowego kocioa, byy tymi samymi, które przynaleay niegdy do otarza starego midzyrzeckiego kocioa ewangelickiego – od 1654 do 1791 roku przedrzemay [ukryte] w ziemi, a w latach 1791-1866 byy w uyciu w kociele ewangelickim w Jaworzu. Wspominalimy ju o nich w naszej gazecie i cieszymy si, mogc dzi poinformowa, e proboszcz Herman Kotschy w imieniu ewangelickiej gminy w Jaworzu przekaza owe naczynia gminie midzyrzeckiej w dniu powicenia jej nowego kocioa jako najbardziej rozsdny podarunek.
Podczas uczty, która nastpia po uroczystoci kocielnej i w budynku szkolnym poczya wielk liczb [przybyych] z bliska i daleka goci, senior Haase odczyta [pewien] dokument [wielce] znaczcy dla dziejów starej gminy ewangelickiej w Midzyrzeczu, dostarczajcy dowodu, e Reformacja dotara do Midzyrzecza ju okoo poowy XVI stulecia. [Haase] objani, i [dokument] dotd pozostawa jego wasnoci, ale od tej chwili pragnie go uwaa za wasno midzyrzeckiej gminy ewangelickiej i chce jej go odda do zdeponowania w archiwum podczas wprowadzania pierwszego, majcego by wybranym proboszcza. Jest to wiadectwo, które „Jakob Klein tego czasu sotys w Midzyrzeczu“ wystawi w 1592 roku ówczesnemu [ewangelickiemu] proboszczowi Baltazarowi Mathiä, w którym podkrelone zostao, „e wielebny i wielce uczony pan proboszcz, nasz wierny duszpasterz ju 27 rok u nas szczerze i uczciwie przebywa, jak wiernemu proboszczowi i duchownemu naleycie przystoi“. Poniewa tene „swojego drogiego syna Szymona za dobr rad chce da wyuczy rzetelnego i prawego rzemiosa“, zostaje uczciwe urodzenie tego ostatniego powiadczone, a modzieniec Szymon kademu jak najbardziej jest polecany.
Oby udao si gminie midzyrzeckiej dla jej drogiego, piknego Domu Boego, który, na marginesie powiedziawszy, stawia w najlepszym wietle jego budowniczego, pana Gustawa Kunza z Bielska, pozyska take zacnego kaznodziej. Oby na temat jego ducha i charakteru jeszcze w najpóniejszych czasach przedkadane byy takie pene uznania wiadectwa jak to, [zapisane przez] uczciwego Jakuba Kleina na temat wiernego i wielce uczonego pana Baltazara Mathiä! -

 


[1] heilige Gefäße
powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015