Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
  • 16 stycznia  Andrzeja

    pozdrawiuam butik k&w:tiaaa: :zakochany:
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W sobot 25.06.2016 r  odby si trzeci z kolei a drugi jako memoria im.Leszka Mroczko Rodzinny rajd rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza oraz Ochotnicz Stra Poarn w Midzyrzeczu Górnym. Projekt ten udao si zrealizowa dziki znacznemu dofinansowaniu  ze strony Gminy Jasienica, rodków wasnych Stowarzyszenia oraz pomocy sponsorów, m.in. firmy SANIT-TRANS  Beaty i Andrzeja Zmetych oraz rodziny p.Leszka Mroczko.
Chtni do uczestnictwa w rajdzie rowerzyci przybywali od godz. 13.00 na parking przy kociele w.Marcina w Miedzyrzeczu, gdzie dokonywano rejestracji , wydawano pamitkowe koszulki oraz napoje. Prezes SPM Krzysztof Wieczerzak nawietli uczestnikom program i zasady przejazdu. Przed wyruszeniem w tras wykonano wspólne pamitkowe zdjcie (doczy do nas proboszcz parafii ks.Jan Walu) a organizatorzy zoyli wizank kwiatów na grobie p.Leszka Mroczko.

Po godz. czternastej rowerzyci wyruszyli w tras : Midzyrzecze Górne-Mazacowice-Midzyrzecze Dolne- Stara Prochownia. Rytm przejazdu nadawali przedstawiciele Wydziau Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biaej z Naczelnikiem Ruchu Drogowego podinsp.Wiesawem Czarnieckim na czele, oraz czonkowie Stowarzyszenia.
Druhowie Straacy zabezpieczali „chodzenie” uczestników w postaci wody mineralnej oraz oywczego parawanu wodnego wprost ze straackiego wa. Czciej ni w poprzednich latach musiano te odpoczywa po drodze ze wzgldu na upaln pogod i - cho niewtpliwie pikn- to jednak mczc pagórkowat tras. Jak komentowali póniej uczestnicy - „nie byo atwo, byo gorco, ale za to przeycia niezapomniane...”
Niezmiernie cieszyo nas, e zaproszenie do rajdu przyjy cae rodziny ( od seniora w wieku 82 lat do picioletniego samodzielnie jadcego dziecka), cho decyzj o starcie utrudnia dotkliwy upa i popoudniowy mecz reprezentacji Polski piki nonej  w ramach rozgrywek  EURO 2016. Tym wiksze kierujemy do uczestników podzikowania i wyrazy uznania. To budujce, e tak wiele osób preferuje zdrowy styl ycia, czc go ze wspólnym spdzaniem czasu z dziemi na wieym powietrzu. Wielu z nas ucieszya obecno ksidza Witolda Grzomby, który razem z uczestnikami wyruszy na tras rajdu.
Po dotarciu na met na Starej Prochowni, gdzie zawodników dopingowa druh Arek Niemczyk, czekaa na wszystkich pyszna grochówka i co sodkiego.
Nastpnie  wiceprezes OSP Bronisaw Wydra wraz z innymi druhami jednostki oraz wiceprezes SPM Janusz Kdziora przeprowadzili zawody rowerowe na torze crossowym oraz pumtracku. Bardzo dobrym zawodnikiem okaza si Szymon Gowiak, który wygra zawody w obu konkurencjach. Drugi czas na torze crossowym uzyska Sawomir Kdziora a trzeci Mateusz Hyrnik. Na torze pumtrack drugie miejsce zaj Pawe Szumiski przed Mateuszem Cyroniem.
Zwycizcy rowerzyci otrzymali dyplomy, statuetki, pamiatkowe medale oraz dodatkowo albumy z naszego piknego Midzyrzecza.
Organizatorzy wrczyli równie startujcym puchary i medale w nastpujacych kategoriach :
najliczniejsza Rodzina – zwyciya rodzina Biernatek z Midzyrzecza ( 7 osób )
najstarszy uczestnik rajdu – po raz drugi zwyciy pan Wiktor Pudeko z Ligoty ( 82 lata)
najmodszy uczestnik samodzielnie jadcy w rajdzie – nagrodzona zostaa Maja Biernatek (5lat)
na najstarsze startujce w rajdzie maestwo czekaa nagroda ufundowana przez Prezesa SPM  Krzysztofa Wieczerzaka – statuetk t otrzymali Teresa i Bronisaw Wojtu.
Na koniec odbya si loteria fantowa, ufundowana przez Stowarzyszenie,w której mona byo wylosowa gadety rowerowe i turystyczne, piki dla dzieci, a gówn atrakcj by pikny pomaraczowy rower górski.
Oprócz przejazdu malownicz tras Midzyrzecza, hartowaniu si i ducha w pokonywaniu trudnoci
i zmaganiu si z gorc aur, niewtpliwym atutem rajdu bya moliwo spotkania si ze znajomymi,
z rodzin, wspólnie przeywana rado i rozmowy. Jest to warto niewymierna ale jake wana w yciu czowieka.
Jeszcze raz Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza oraz Ochotnicza Straz Poarna MG serdecznie dzikuj wszystkim uczestnikom rajdu, Gminie Jasienica , sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si do zorganizowania naszej imprezy rowerowej.

Tekst: Barbara Mroczko

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021