Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Uroczystość wręczenia nagrody im. Ks Londzina
data dodania: Niedziela 8 listopada 2015

W dniu 6 listopada 2015 roku w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość wręczania XVII Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina. Jest to nagroda, którą honoruje się ludzi zaangażowanych w działalność społeczną, artystyczną, kulturalną i samorządową; wnoszących tym samym trwałe wartości humanistyczne w życie powiatu bielskiego. Honoruje się nią ludzi nietuzinkowych, propagatorów umiłowania Ojczyzny i wartości patriotycznych; tymi bowiem cechami odznaczał się patron nagrody - ksiądz prałat Józef Londzin. Kandydatów do Nagrody nominują samorządy 10 gmin powiatu bielskiego.

londzin

Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli Władz powiatu bielskiego z Panem Starostą Andrzejem Płonką i Prezydentem Miasta- Panem Jackiem Krywultem na czele. Na widowni zasiedli m.in. bp Roman Pindel, bp Paweł Anweiler, posłowie na Sejm RP, wójtowie gmin oraz inni przedstawiciele władz, ludzi kultury i społeczników. Trzykrotnie laureatami Nagrody zostali mieszkańcy naszej gminy Jasienica : w 2003 roku ksiądz Jan Lech Klima, w 2004 roku poeta Juliusz Wątroba, w 2008 roku Henryk Francuz.

londzin

W roku bieżącym Kapituła Nagrody I miejsce przyznała aktywnemu działaczowi społecznemu z gminy Wilkowice - Panu Zbigniewowi Benet. Już sama nominacja do nagrody stanowi duże wyróżnienie i jak to wyraził w ubiegłorocznej edycji ksiądz bp ordynariusz Roman Pindel-"ta nagroda, co roku przyznawana, jest bardzo godna i potrzebna. I w tej naszej małej ojczyźnie wciąż będziemy znajdować ludzi, których warto wydobyć, odznaczyć, pokazać i zachwycić się nimi".

londzin

Miło nam przedstawić sylwetkę tegorocznego Nominowanego z gminy Jasienica- Proboszcza Parafii Katolickiej w Międzyrzeczu- księdza Kan. Witolda Grzomby. Przewodniczaca Kapituły Nagrody, zarazem krewna księdza Londzina- pani Alina Świeży-Sobel wyraziła uznanie dla postawy i działalności proboszcza Witolda z Międzyrzecza, któremu - jak wyznała - "ksiądz Londzin byłby dzisiaj wdzięczny".

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

londzin

Tekst: Barbara Mroczko, Krzysztof Wieczerzak
Foto: Danuta Polak, Mirosław Łukaszuk

 

Ksiądz Kanonik Witold Grzomba, notariusz dekanatu jasienickiego diecezji bielsko-żywieckiej, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza.

Urodził się 28 lutego 1961 w Bytomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katowicach, w dniu 31 stycznia 1987 r. Do końca sierpnia 1987 pracował jako wikariusz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach. Od 1 września 1987 do 31 sierpnia 1990 był wikariuszem parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. W latach 1 września 1990 do 1 lipca 1996 przebywał w parafii św. Pawła i Piotra w Skoczowie. Od sierpnia 1996 do października 1998 był administratorem a następnie proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Simoradzu. Od 28 sierpnia 2005 do teraz jest proboszczem parafii św. Marcina w Międzyrzeczu.

Ksiądz Witold Grzomba od początku swojego proboszczowania dał się poznać jako bardzo dobry gospodarz. W parafii w Simoradzu poczynił generalny remont kościoła (dach, okna, tynki, ogrzewanie, obejście, cmentarz, probostwo), współpracował z konserwatorem zabytków, dzięki badaniom stratygraficznym w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła odkryto freski i płyty nagrobne książąt skoczowskich. „To był ksiądz pasjonat, który
z tego małego kościoła zrobił prawdziwą perełkę” (wieloletnia dyrektor muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, magister Halina Szotek).

Objęcie parafii w Międzyrzeczu rozpoczął od uporządkowania terenu wokół nowo wybudowanego kościoła. Zmobilizował swoich parafian do wielu prac społecznych, dzięki którym został odnowiony mur cmentarny, powstała ciekawie wykonana z kamienia droga krzyżowa wraz z godnymi uwagi płaskorzeźbami, oraz nowa architektura zieleni wokół kościoła. Została również wyremontowana plebania.

Swoim staraniem złożył wniosek unijny do Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Programu Rozwoju i Odnowy Wsi” i uzyskał dofinansowanie na remont alejek oraz konserwację i restaurację zabytkowej figury NMP oraz grobowca proboszczów na zabytkowym cmentarzu przy kościele św. Marcina. Całość zrealizowanego projektu to kwota 212 995 zł, z czego dofinansowanie wynosi 188 527 zł. Dzięki zabiegom księdza Witolda został wytynkowany i pomalowany kościół, a jego wnętrze wzbogacone o pięknie rzeźbione tabernakulum oraz figury ukrzyżowanego Chrystusa, a także Matki Bożej i Świętego Jana Apostoła. Dzięki księdzu proboszczowi został również odnowiony cenny obraz Miłosierdzia Bożego, pędzla Adolfa Hyły, i znalazł godne miejsce w jednej z kaplic nowego kościoła. Ukończone prace pozwalają na konsekrację kościoła, która nastąpi 11 listopada 2015 r.

Od początku pobytu w Międzyrzeczu, ksiądz Witold włączył się w życie i działalność miejscowej społeczności. Od roku 2006 w ramach Lokalnej Grupy Działania, skupiającej wszystkie organizacje społeczne Międzyrzecza, w tym również parafie, realizował projekt „Popularyzacja wartości regionalnych i kulturowych oraz tradycji i gwary Śląska Cieszyńskiego, z wykorzystaniem zbiorów Izby Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym”. Grupa ta została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Rzeczpospolita Internetowa” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 tyś. zł. Do osiągnięć Lokalnej Grupy Działania zalicza się powstanie Izby Regionalnej w Chacie Międzyrzecze, publikacja „Międzyrzecze”, oraz powstanie serwisu internetowego sołectwa, a przede wszystkim silna integracja społeczności międzyrzeckiej.

Efektem działalności Lokalnej Grupy Działania było powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, którego ksiądz Witold był jednym z założycieli i do dzisiaj pełni w nim funkcję wiceprezesa zarządu. Kieruje również grupą tematyczną związaną z kulturą i tradycją naszego regionu. W ramach działalności stowarzyszenia, zrealizowano ponad 30 projektów z zakresu kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa, a także zorganizowano wiele imprez dofinansowanych ze środków unijnych, samorządu terytorialnego gminy i powiatu, na łączną wartość ponad 300 tyś. zł. Z środków tych powstał szereg publikacji w redakcji których uczestniczył ksiądz Witold:
- „Księga Życia. Dzieła Wybrane Walentego Krząszcza”, Tom I
- „Dzieła Wybrane Walentego Krząszcza”, Tom II
- album „Międzyrzecze w obiektywie”,
- folder „Izby Regionalne”,
- „Inwentarz oraz kroniki parafii i kościoła pw. św. Marcina w Międzyrzeczu 1522-1939””,
- album „Cztery pory roku w Międzyrzeczu i Międzyrzecze na starej fotografii”.

Zrealizowano również dwa projekty z „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz dwa kursy komputerowe ze środków własnych Stowarzyszenia. Dzięki temu społeczność Międzyrzecza mogła skorzystać z bezpłatnych kursów obsługi komputera i Internetu. Kursy te cieszyły się wśród mieszkańców dużym powodzeniem, a ksiądz Witold był ich koordynatorem i jednym z prowadzących.

Ksiądz Witold poczynił ogromne starania by odzyskać i odnowić cenne pamiątki po spalonym 26 stycznia 1993 r. zabytkowym, drewnianym kościele św. Marcina. Pierwszym efektem tych starań była wystawa fotografii i pamiątek po spalonym kościele w 15-stą rocznicę tego tragicznego wydarzenia, a następnie wydanie przez parafię publikacji „Zabytki Międzyrzecza i Ligoty”. „W tej książce (jak ujął sam ks. Witold w „Słowie od Wydawcy”) zawarte jest wiele godzin pracy, w które wpisana była nadzieja, że wniesie ona do serc i umysłów czytelników szacunek do minionych czasów, do pokoleń tworzących je ludzi. Będzie może kolejnym krokiem do ukochania tej pięknej ziemi i zachętą do włączenia się w sztafetę ludzi niosących dobro.” Książka została wydana ze środków unijnych, z dotacją na kwotę 35 tyś. zł, i obejmuje historię nie tylko kościoła katolickiego w Międzyrzeczu, lecz również historię parafii w Ligocie oraz parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu, które ksiądz Witold zaprosił do wspólnej redakcji tego przedsięwzięcia. Jest to przykładem dobrych stosunków ekumenicznych w Międzyrzeczu, które ksiądz Witold kontynuuje, obchodząc wspólnie z parafią ewangelicką uroczystości dożynkowe, strażackie i coroczne spotkania ekumeniczne.

Ksiądz Witold zaszczepia wśród międzyrzeczan uczucia patriotyczne. Corocznie w dniu Święta Niepodległości organizuje w Chacie Międzyrzecze, wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Międzyrzecza, wieczory patriotyczne, połączone z odczytami oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Doprowadził również do odtworzenia tablic upamiętniających poległych międzyrzeczan w czasie I Wojny Światowej. Tablice te zostały poświęcone i wprowadzone do nowego kościoła w 100-tną rocznicę wybuchu I Wojny Światowej.

Ksiądz Witold Grzomba należy również do Ochotniczej Straży Pożarnej. Został uhonorowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej brązowym i srebrnym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Przekazał na rzecz OSP nagłośnienie do sali widowiskowej. Włączył się czynnie w realizowany przez OSP Międzyrzecze Górne na 120-lecie istnienia jednostki projekt „Historia haftem malowana”, którego głównym akcentem była połączona z prelekcjami ekspozycja haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” o wymiarach oryginału 9,87 x 4,26 m. Wystawę zwiedziło ponad 15 tyś. widzów z terenu całego województwa śląskiego, a także województw ościennych.

Ksiądz proboszcz włącza się w działalność charytatywną dla społeczeństwa (np. dofinansowuje posiłki dla dzieci w szkole, organizuje pomoc dla poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach losowych, zbiórkę żywności dla biednych oraz uczestniczy w niesieniu pomocy na Ukrainie). Za tę działalność oraz na rzecz społeczności emeryckiej Międzyrzecza Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał mu Złotą Odznakę Honorową związku.

Ksiądz proboszcz jest pełen dobrych pomysłów, uczestniczy w każdym ważnym międzyrzeckim wydarzeniu. Z jego udziałem Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza zrealizowało wiele ciekawych projektów m.in. konkursy fotograficzne (sam ksiądz proboszcz jest pasjonatem fotografii i autorem pięknych zdjęć z Międzyrzecza), „Powrót do przeszłości” (wspólnie z Lokalną Grupą działania Ziemia Bielska), rajdy rowerowe, dwie parady motocyklowe, monitoring gniazd bociana białego. Stowarzyszenie zgłosiło Międzyrzecze do konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. W konkursie tym sołectwo Międzyrzecze Górne otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”, a prowadzony przez stowarzyszenie serwis internetowy został uznany jako „Najlepszy Serwis Internetowy Sołectwa”. W przygotowaniach do konkursu uczestniczyła też parafia katolicka z księdzem proboszczem na czele. Ksiądz proboszcz jest miłośnikiem śpiewu i dobrej muzyki, corocznie zaprasza do parafii na
noworoczne koncerty ciekawych wykonawców.

Ksiądz Witold Grzomba jest lubiany przez starszych i młodszych mieszkańców Międzyrzecza. W drugim człowieku zawsze szuka dobrych stron, poprzez swoją postawę i działania integruje lokalną społeczność stanowiąc dla niej autorytet moralny. Zaszczepiając patriotyzm i umiłowanie do Małej Ojczyzny, a także Polski, i wartości chrześcijańskich nawiązuje do idei księdza Londzina; służy tym samym wartościom, którym on służył, a zatem naszym zdaniem w pełni zasługuje na uhonorowanie go Nagrodą Księdza Józefa Londzina.

Tekst: Barbara Mroczko, Krzysztof Wieczerzak
Foto Archiwum: Krzysztof Wydra, Leszek Mroczko, Danuta Polak, Łukasz Zych, Witold Grzomba, Jacek Paździor
, Roman Niemczyk.


 

powrót
Komentarze
 • Czwartek 12 listopada 2015,22:34:01
  ~ Jan
  [Wpis usunięty jako zupełnie mijający się z tematem.]
 • Wtorek 10 listopada 2015,18:13:10
  ~ Przyjaciele z Koszaline
  Podziwiamy, że w ogromie zajęc codziennych ks Witold znajduje jeszcze czas i serce na taką wspaniałą działalnośc! Gratulujemy i pozdrawiamy serdecznie z Pomorza Koszalińskiego W. R. Z.
 • Wtorek 10 listopada 2015,06:37:26
  ~ Przyjaciel
  Dziękujemy księże proboszczu za piękny kościół, za to że ksiądz jest z nami i dla nas. Bóg zapłać!
 • Poniedziałek 9 listopada 2015,14:15:31
  ~ Vlado
  Gratulululacje !!!
 • Poniedziałek 9 listopada 2015,08:33:10
  ~ Katolik
  jass a kto wisiał na krzyżu koło Jezusa to to zdjęcie przedstawia co jest u nas
 • Poniedziałek 9 listopada 2015,06:39:56
  ~ Parafianin
  Zasłużona nominacja naszego proboszcza. Teraz jednak obawiam się, że po ukończeniu Kościoła biskup może nam go zabrać powierzając inne zadanie w innej parafii.
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:58:02
  ~ jass
  Po co to ostatnie [część wpisu usunięta jako naruszająca Regulamin]
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:53:00
  ~
  Gratulujemy ks. Proboszczowi nominacji! Jak najbardziej zasłużona. Pozdrawiamy.
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:29:30
  ~ dziwne
  przed chwilą wpisów nie było?
 • Niedziela 8 listopada 2015,20:13:07
  ~
  baju baju baju

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015