Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Kielich Parafii E-A w Midzyrzeczu
data dodania: Wtorek 21 kwietnia 2015

 Kielich parafii ewangelickiej w Midzyrzeczu
Rok 1654 by dla Kocioa Ewangelickiego na lsku tragiczny w skutkach . Tylko w okrgu cieszyskim zamknito- w wyniku dziaania komisji cesarskich- w marcu i kwietniu 40 kocioów ewangelickich, a mienie ich przekazano kocioowi katolickiemu. Ten gorzki los spotka równie parafi ewangelick w Midzyrzeczu, gdy i do niej trafia cesarska komisja dnia 17.04.1654. Jednak gdy zapytano o kielich , okazao si, i ten znikn. Lata cae trway jego poszukiwania, za jego odnalezienie odpowiedzialnym uczyniono waciciela Bielska hrabiego von Sunnegk i nastpc pastora ewangelickiego w Midzyrzeczu Wenzela Weissa, spisano dugie protokoy, kielicha jednak nie odnaleziono i nikt nie wiedzia, co z nim si stao. By kto, kto wiedzia: waciciel ziemski Mikler. Kiedy ten czowiek wielkiej wiary dowiedzia si, i komisja cesarska udaje si take do Midzyrzecza, zabra kielich noc z kocioa, ukry go w skrzyni, a t zakopa pod progiem domu. Nikt go nie widzia i nikomu o tym nie opowiedzia. Dopiero po latach, gdy stary ju i schorowany czu blisko mierci, powierzy tajemnic najstarszemu synowi i zobowiza go do przekazania jej w godzinie ostatniej swemu potomkowi. Wierno wyznaniu ewangelickiemu trwaa w Midzyrzeczu z pokolenia na pokolenie, równie  w czasach kontrreformacji i przeladowa ewangelików za wiar, a w domu Miklerów przetrwaa take tajemnica o zakopanej pod progiem skrzyni i przechodzia z ojca na syna. Kiedy cesarz Józef II. wyda w roku 1781 patent tolerancyjny i w ssiednim Jaworzu wzniesiono ewangelicki dom modlitwy, waciciel starego domu uwierzy, i oto nadszed waciwy czas, by opowiedzie przyjacioom i ssiadom histori o kielichu zakopanym pod progiem. Radosny by to moment, gdy poszli wespó kopa i wnet natrafili na pó zgni drewnian skrzyni, a w niej na od tak dawna poszukiwany drogocenny kielich. Wierni z Midzyrzecza przynieli ten stary kielich do ewangelickiego domu modlitwy w Jaworzu, który by teraz równie ich domem, w dniu jego powicenia. To wite naczynie uywane byo w Jaworzu do 1.11.1866, kiedy to odbyo si powiecenie nowo wybudowanego kocioa zboru w Midzyrzeczu, który usamodzielni si krótko przed tym wydarzeniem. Wród tysicy goci, którzy przybyli do Midzyrzecza z daleka i bliska, pieszo i powozami, szli w pochodzie czonkowie macierzystego zboru z pastorem Hermanem Kotschy na czele, by ukochanej córce, rozpoczynajcej samodzielne ycie, zwróci star i jake drog jej pamitk. Parafia ewangelicka w Midzyrzeczu- odzyskawszy drogocenne naczynie- przechowuje je jak swój najwikszy skarb. Tylko raz w roku, podczas konfirmacji, kielich ten- jake cenny, a nadgryziony ju zbem czasu- uywany jest jako wiadek ewangelickiej wiernoci wierze w czasach ucisku i jako wezwanie do takiej niezomnej postawy i w dniu dzisiejszym.
w/w artyku ukaza si w czasopimie Neue Evangelische Kirchen-Zaitung nr 11 dnia 15 listopada 1926 roku.
opracowa: Mariusz Fender
tumaczenie: Joanna Bieniek (Bielsko-Biaa)
powrt
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020