Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Bdzmy yczliwi i otwarci na potrzeby osb niepenosprawnych.
data dodania: Pi±tek 20 marca 2015

Jak nakazuje tradycja poprzednich dziesicioleci Zarzd Gówny Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów inicjuje obchody wiatowego Dnia Inwalidy.
W roku 2015 obchody rozpoczn si w trzeciej dekadzie miesica marca pod hasem:
Bdzmy yczliwi i otwarci na potrzeby osób niepenosprawnych.
Spoeczestwo to nie tylko zdrowi jego przedstawiciele lecz take ludzie z rónymi niepenosprawnociami. Twórzy im take warunki by mogli funkcjonowa jak zdrowa cz spoeczestwa. To proces trudny i dugotrway, wymagajcy pokonywania barier zarówno psychicznych jak i spoecznych.
Dowiadczenia wielu lat wskazuj, e zaszy zauwaalne zmiany postaw wobec osób niepenosprawnych. Dostrzeono, e Ci ludzie maj autentyczn potrzeb realizowania si w róznych dziedzinach ycia, maj swoje zainteresowania i pasje, które stanowi ródo radoci, likwiduj negatywne stresy i dowartociowuj psychicznie.
Dzisiaj obecno osób niepenosprawnych w spoecznym yciu jest naturalna. Ci ludzie pozbywszy sie kompleksów, nie boj si wiata. Osoba niepenosprawna jako pracownik czy student wyszej uczelni nie jest niczym wyjtkowym.
Ksztatowanie pozytywnych postaw spoecznych wobec osób niepenosprawnych jest jednym z wanych wyzwa naszych czasówi wymaga zaangaowania wielu podmiotów. Przeamanie barier spoecznych i tworzenie warunków godnego ycia uwzgldniajcego potrzeby osób niepenosprawnych, naley do obowizków zdrowej czci spoeczestwa. Wszelkie inicjatywy i podejmowane przedsiwzicia, pomagajce rozumie czym jest niepenosprawno, zasuguje na pene uznanie poniewa umoliwiaj znalezienie wspólnych rozwiza wsparcia w codziennym trudnym yciu.
Istotn rol w tym zakresie maj do spenienia lokalne samorzdy. To od ich zaangaowania i wasciwej diagnozy potrzeb zaley zakres oferowanej pomocy.
starajmy si w miar wasnych moliwoci nie wsparcie osobom niepenosprawnym, obdarza radoci i ciepem pyncym z gbi serca, na które tak czekaj.
Bdmy tolerancyjni, wraliwi i serdeczni w obcowaniu z osobami niepenosprawnymi, podchodmy do ich problemów bez uprzedzenia, ze wiadomoci, e wszyscy mamy równe prawa, cho odmienne moliwoi.
Przewodniczca PZERiInw Elbiea Ostrowska

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020