Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Tu sóm moji korzynie –impreza plenerowa w Międzyrzeczu

Tu sóm moji korzynie”- pod takim tytułem odbyła się w niedzielę 27 maja w Międzyrzeczu Górnym obok Strażnicy OSP impreza plenerowa kończąca grant Rzeczpospolitej Internetowej.

Dla przypomnienia należy podać, że w ramach tego grantu Lokalna Grupa Działania zorganizowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu otrzymała kwotę 50 tys. zł, komputery i sprzęt multimedialny na realizację projektu pt. „Popularyzacja wartości regionalnych i kulturowych oraz tradycji i gwary Śląska Cieszyńskiego z wykorzystaniem zbiorów Izby Regionalnej w Międzyrzeczu Górnym”.

Niedzielna uroczystość była podsumowaniem całego przedsięwzięcia. Już od godziny czternastej wszystkich przybywających witała orkiestra dęta OSP z Międzyrzecza Dolnego. Przed piętnastą zebrani mogli usłyszeć fragmenty wywiadów, w których najstarsi i najbardziej zasłużeni mieszkańcy wspominają dawne Międzyrzecze. W tym czasie panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały kołaczem wszystkich przybyłych.

Część oficjalną uroczystości poprowadzili: Władysława Fedyczkowska, dyrektor szkoły w Międzyrzeczu oraz Leszek Mroczko, radny i jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. W szczególny sposób przywitano seniorów, którym wręczono kwiaty, nagrania wywiadów i laurki z podziękowaniami za podzielnie się swoimi wspomnieniami z młodzieżą. O realizacji tych wywiadów opowiedział ks. Andrzej Dyczek, odpowiedzialny za tą część przedsięwzięcia.

Po przywitaniu przybyłych gości, a byli wśród nich m.in. poseł Stanisław Szwed, radny sejmiku śląskiego Karol Węglarzy, wicestarosta bielski Mirosław Szemla, wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, radni gminy Jasienica z przewodniczącym Jerzym Czudkiem, Piotr Krośniak z programu „Rzeczpospolita Internetowa”, radna Rady Powiatu Urszula Bujok, poeta Juliusz Wątroba, księża, sołtysi i rady sołeckie, strażacy, panie z KGW, seniorzy, sponsorzy i przedstawiciele mediów lokalnych, a także wszystkich międzyrzeczan i mieszkańców sąsiednich miejscowości, kierownik grantu Krzysztof Wieczerzak omówił całość założeń i realizację poszczególnych jego działań.

Głównym punktem imprezy plenerowej była inscenizacja o tematyce regionalnej przygotowana przez Grażynę Biernot i innych nauczycieli szkoły. Występowali w niej w roli gospodarzy Jan Chmiel – poeta ludowy, Józef Niesyt – uczestnik konkursów gwarowych, Genowefa Kopeć i Elżbieta Szczyrbowska – członkinie Zespołu Regionalnego „Międzyrzeczanie”. Program „Tu sóm moji korzynie” oparty był na tekstach gwarowych, prezentowały je oprócz dorosłych uczennice klasy czwartej Kasia Żyła i Kinga Byrdy. Wiersze przeplatały się z tańcami, przyśpiewkami i piosenkami ludowymi naszego regionu. Występowały dzieci z zerówki, dziewczynki z klasy pierwszej z goiczkiem, uczniowie klasy trzeciej oraz gimnazjaliści. Humorystycznym akcentem był występ Krzyśka Kramarza w roli koguta, z pierwszaczkami – kurczątkami. Ubrane w śląskie stroje dzieci wyglądały przepięknie. W programie swoje miejsce miały tańce i przyśpiewki w wykonaniu międzyrzeckiego Zespołu Regionalnego.

Ważnym elementem przedstawienia były stare śląskie pieśni wykonane przez Chór Ewangelicki z Międzyrzecza oraz „Międzyrzeczan”. Na początku zaśpiewali „Płyniesz Olzo" a na koniec hymn Śląska Cieszyńskiego „Ojcowski Dom”, do odśpiewania którego włączyli się wszyscy uczestnicy tego spotkania .

Stronę muzyczną programu opracował Janusz Kobza, który wraz ze swoją kapelą przygrywał w czasie całego przedstawienia. Piękną dekorację sceny wykonały Małgorzata Drzewicka i Teresa Gluza.

Po części artystycznej wrócono do podsumowania grantu. Osoby odpowiedzialne za poszczególne przedsięwzięcia przedstawiały realizację i efekty pracy swojej grupy.

L. Mroczko omówił tworzenie dla Międzyrzecza serwisu internetowego, który w tym dniu został oficjalnie otwarty, co obwieszczono dźwiękiem trąbity. Na tej stronie mają swoje miejsce wszystkie działające na terenie Międzyrzecza instytucje, parafie, organizacje, kluby ...

Panie W. Fedyczkowska i M. Drzewicka poinformowały o publikacji o Międzyrzeczu, która została opracowana i ukaże się wkrótce.

K. Wieczerzak przedstawił działania, których efektem było otwarcie w „Chacie Międzyrzecze” Izby Regionalnej nowej, kilkuizbowej ekspozycji będącej imitacją chaty wiejskiej naszych przodków.

Również goście powiedzieli kilka słów. Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Jasienica – Janusza Pierzyna, później Piotr Krośniak z „Rzeczpospolitej Internetowej”, następnie poseł Stanisław Szwed oraz wicestarosta bielski – Mirosław Szemla, wszyscy gratulowali osobom pracującym przy projekcie i życzyli dalszych sukcesów w pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

Przy realizacji grantu zrodziło się wiele nowych pomysłów. Jednym z nich było zaproszenie do współudziału w projekcie w charakterze Sponsora różnych urzędów, jednostek samorządu lokalnego, instytucji, firm i osób z naszego regionu. Z tytułu sponsoringu nadano specjalne tytuły honorowe:

  • Mecenasa i Przyjaciela Międzyrzecza

  • Dobrodzieja i Przyjaciela Międzyrzecza

  • Miłośnika i Przyjaciela Międzyrzecza

  • Przyjaciela Międzyrzecza.

Powyższe tytuły wraz z pamiątkowymi dyplomami i talerzami, wykonanymi przez miejscowych artystów – Józefa i Marię Chowaniec, wręczali proboszczowie miejscowych parafii: katolickiej ks. Witold Grzomba i ewangelickiej ks. Andrzej Dyczek. Chcemy jeszcze raz podziękować tym, którzy wspomogli prace lokalnej grupy i umożliwili kontynuowanie podjętych działań. Wspólna praca ludzi dobrej woli wsparta finansowo przez ludzi dobrego serca przynosi dobre efekty.

Inicjatywą panów Krzysztofa Wieczerzaka, Leszka Mroczko i Tomasza Osucha było przekształcenie Lokalnej Grupy Działania w Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza i takie poczynania zostały podjęte, o czym poinformowano zebranych na tej uroczystości.

Przyszedł moment na przedstawienie osób pracujących przy realizacji grantu, dokonała tego w sposób humorystyczny Genowefa Kopeć. Wszyscy zebrali się na scenie i zaśpiewali hymn Lokalnej Grupy Działania ułożony przez Elżbietę Szczyrbowską. Zrobiono pamiątkowe zdjęcie i zaproszono wszystkich do zwiedzenia Izby Regionalnej, a było warto... .

Gości do Izby zaprosili wierszem, napisanym również przez E. Szczyrbowską Anna Tymon i Ludwik Janik. Odwiedzający chatę mogli również obejrzeć wystawę zdjęć z realizacji grantu oraz dawnego i obecnego Międzyrzecza a także prace plastyczne międzyrzeckich uczniów oraz wyroby artystyczne pań z Kół Gospodyń.

W tym czasie na placu przed remizą do tańca przygrywali już Małgorzata i Józef Jęczko, rozpoczął się festyn majowy zorganizowany przez Radę Sołecką Międzyrzecza Górnego. Bawiono się do późnych godzin nocnych.

Był to wyjątkowy dzień dla Międzyrzecza i dla organizatorów tej uroczystości. Dopisali goście, międzyrzeczanie, nawet pogoda nam sprzyjała. Cieszymy się, że założenia grantu zostały osiągnięte, a te nowe rozpoczęte przedsięwzięcia chcielibyśmy kontynuować dla dobra naszej miejscowości i regionu.

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Rzeczpospolitej Internetowej
napisała Grażyna Biernot

foto: Krzysztof Wydra, Łukasz, Barbara i Leszek Mroczko, Bartek Gola

Najpierw wszystko trzeba było przygotować
Chata wiejska bez płotu byłaby niekompletna ...
Na piętrze tej chaty znajduje się Izba Regionalna
Na pocz±tek grała Orkiestra Dęta przy OSP Międzyrzecze Dolne
Były i inne instrumenty
Gości witały panie w strojach śląskich
Grupa Działania przygotowuje sie do rozpoczęcia imprezy ...
No i zaczynamy ...
Na początek kierownik projektu Krzysztof Wieczerzak informuje o grancie
ks. Andrzej Dyczek przedstawia część projektu związaną z rejestracją wspomnień o Międzyrzeczu
Barbara Mroczko, Grażyna Biernot i Tomasz Osuch wręczają kwiaty i pamiątkowe płyty CD
Gromkie 'Sto lat' dla naszych seniorów
Przedstawienie rozpoczął chór ewangelicki
oprawą muzyczną zajął się pan Janusz Kobza
Genowefa Kopeć, Kasia Żyła, Kinga Byrdy, Jan Chmiel, Elżbieta Szczyrbowska i Józef Niesyt w trakcie występu
Józef Niesyt
Jan Chmiel
Zespół dziecięcy z międzyrzeckiej szkoły
Kinga Byrdy i Józef Niesyt
Panie z KGW częstowały gości tradycyjnym kołaczem
Wszystko dokładnie obfotografowaliśmy i sfilmowaliśmy
W trakcie inscenizacji nie zabrakło humorystycznych scen
Kasia Żyła
Inscenizacja zakończyła się intonacją pieśni 'Ojcowski dom'
Leszek Mroczko prezentuje nowy serwis internetowy Międzyrzecza
Trombita oznajmił oficjalne uruchomienie serwisu www.miedzyrzecze.org.pl
Oficjanie serwis otworzyli Piotr Krośniak z Rzeczpospolitej Internetowej i Krzysztof Wieczerzak
Nową publikację o Międzyrzeczu zaprezentowały Władysława Fedyczkowska i Małgorzata Drzewicka
Przy pisaniu publikacji pomocą służyła Janina Kubaczka (z prawej)
Tytuły honorowe dla sponsorów wręczali ks. Witold Grzomba, Krzysztof Wieczerzak i Tomasz Osuch
Mecenasi, Dobrodzieje, Miłośnicy i Przyjaciele Międzyrzecza
Mecenasom i Dobrodziejom wręczono pamiątkowe talerze, wykonane przez Józefa i Marię Chowaniec
Piotr Krośniak bardzo pozytywnie ocenił nasz projekt
Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna wysoko ocenił pracę kierownika naszego grantu
Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed gratulował i życzył dalszych sukcesów
Wicestarosta bielski Mirosław Szemla gratulował Grupie Działania pomysłu i ludzi
Genowefa Kopeć humorystycznie 'obgadała' wszystkich członków naszej Grupy Działania
Krzysztof Wieczerzak - zastępca wójta i kierownik projektu
Na podsumowanie swojej pracy Grupa Działania zaśpiewała własny 'hymn'
i poprosiła do wspólnego zdjęcia gości
Izba Regionalna przed otwarciem
Młodzi 'komputerowcy' przy komputerach otrzymanych w ramach grantu
Wystawę koronek zaprezentowały panie z KGW
Symboliczne przecięcie wstęgi ...
... i już można zwiedzić nasz± piękną Izbę Regionalną
Chcemy by nasza Izba służyła wszystkim pokoleniom
Juliusz Wątroba z małżonką nie ukrywali swojego zachwytu ...
Po zwiedzeniu Izby na gości czekała pamiątkowa księga
Imprezie towarzyszyło kilka okolicznościowych wystaw
Było też wiele okazji do nieoczekiwanych spotkań. Tu były proboszcz parafii katolickiej ks. Piotr Polaczek wśród członków orkiestry dętej
Nawet najstarsi mieszkańcy spróbowali swoich sił w tańcu
Uśmiechnięte twarze to dowód, że impreza się udała
Na zakończenie panie z KGW poczęstowały gości swoimi specjałami
Rada Sołecka zorganizowała festyn. Były kiełbaski, frytki, krupnioczek, było piwko, do tańca grali Małgosia i Józek Jęczko ale nikt im zdjęcia nie zrobił ...
Ta noc w Międzyrzeczu była ciepła, pogodna i wesoła
A już wkrótce kolejna okazja - otwarcie 'Chaty Międzyrzecze'
Pan Józef Chowaniec prezentuje swoje najnowsze dzieło - dwa piękne herby sołectw Międzyrzecza Górnego i Międzyrzecza Dolnego będ± zdobić portal nad wejściem do chaty
powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015