Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Przetarg na przyłącza kanalizacyjne - wątpliwości
data dodania: Sobota 1 marca 2014

Podczas Zebrania Wiejskiego w Międzyrzeczu Górnym, które miało miejsce w dniu 10 lutego br. poruszona została m.in. kwestia wyłonienia wykonawcy w przetargu na przyłącza kanalizacyjne.

Radny Leszek Mroczko przedstawił swoje wątpliwości co do zasadności wyboru wykonawcy, który przedstawił ofertę na 4.907.700zł oraz wykluczenie z przetargu oferenta, który przedstawił ofertę na 2.375.130zł, czyli niższą o 2.532.570zł. Radny stwierdził, że po zapoznaniu się z dokumentami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej inwestora - Zakładu Komunalnego w Jasienicy oraz wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, inwestor, zgodnie ze sztuką zarządzania, powinien przy ponownym rozstrzygnięciu przetargu wybrać firmę tańszą, czego nie uczynił, wybierając ponownie firmę znacznie droższą, oferującą wykonanie robót po cenach znacznie wyższych od cen rynkowych (uzasadnienie tego stwierdzenia w dalszej części niniejszego tekstu).

W efekcie 527 przyłączy kanalizacyjnych, które były objęte przetargiem zostało wykonanych za kwotę 4.907.700 zł. Średnia cena jednego przyłącza wyniosła ponad 9.300zł.
Zebranie Wiejskie ustaliło, że dokumenty dotyczące tego przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Międzyrzecza.

Przetarg dotyczył zaprojektowania i wykonania robót budowlanych "Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica" w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy za przyłącze wpłacali ryczałt w kwocie 1.000zł, resztę pokrywała gmina ze środków własnych oraz dotacji i pożyczki z NFOŚiGW.

W dniu 28 maja 2013 r. przetarg został rozstrzygnięty na korzyść konsorcjum "Aqua System" sp. z o.o. za wspomniana kwotę 4.907.700zł, jednocześnie oferta firmy "Kan-Eko" z Ustronia za cenę 2.375.130zł została wykluczona. W rozstrzygnięciu przetargu podano uzasadnienie, z którego wynika, że firma z Ustronia nie uiściła na czas wadium.

Pełna treść dokumentu zamieszczonego w BIP Zakładu Komunalnego:

Zawiadomienie o wyborze.pdf

Firma z Ustronia nie zgodziła się z uzasadnieniem Inwestora i odwołała się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.
W dniu 17 czerwca 2013 roku KIO ogłosiła wyrok w tej sprawie
, uznając odwołanie firmy z Ustronia i nakazując Zakładowi Komunalnemu w Jasienicy unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu.

Pełny tekst wyroku KIO wraz z uzasadnieniem:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 17.06.2013

(w tym miejscu warto dodać, że Dyrektor Zakładu Komunalnego mimo złożonego wniosku dokumentu tego nie udostępniła radnemu, wyrok ten został odszukany w sieci Internet).

Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku KIO, w którym bardzo dokładnie przedstawiona została ocena sądu, dotycząca nieuzasadnionego wykluczenia firmy tańszej.

W dniu 9 lipca 2013 roku Zakład Komunalny poinformował o ponownym wyborze oferenta, ponownie wybierając firmę droższą i wykluczając firmę tańszą.

Ponowne zawiadomienie o wyborze.pdf

Uzasadnienie wyboru jest niezwykle lakoniczne. W szczególności nie ma w nim żadnego zapisu wskazującego na niezdolność wykonawcy do wykonania zadania, co obecnie jest podnoszone przez inwestora oraz Wójta Gminy Jasienica (m.in. w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 27 listopada, str.3). Radny Mroczko uważa, że jeżeli powodem wykluczenia oferenta była niezdolność wykonawcy do wykonania zadania, informacja taka powinna być zawarta w uzasadnieniu wykluczenia oferenta. Wówczas oferent miałby możliwość odwołania sie od tej decyzji. Nic takiego w uzasadnieniu wykluczenia oferenta nie wpisano.

W związku z ponownym wyborem firma z Ustronia, która złożyła ofertę tańszą o ponad 2.500.000zł ponownie odwołała się od decyzji Inwestora do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie to zostało odrzucone. W uzasadnieniu KIO stwierdziła m.in., że odwołujący powołał się na te same okoliczności, które już były przedmiotem rozstrzygnięcia Izby. KIO stwierdziła, że odwołujący nie może dwukrotnie wnieść odwołania, powołując się na te same okoliczności.

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 22.07.2013

Z zawartych w uzasadnieniu informacji wynika, że Inwestor pozyskał dodatkowe dokumenty z banku, do którego wpłacone zostało wadium. Jednocześnie podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Jasienica wskazał, że wg niego odpowiedzialnym za nieterminowe przeksięgowanie na konto gminy środków wpłaconego w przetargu wadium odpowiedzialny jest bank (protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27.11.2013, str. 3). Wypowiedź Wójta: "To Bank nie przeksięgował środków w odpowiednim czasie, dlatego wina nie jest po stronie Urzędu czy Zakładu Komunalnego, tylko Banku". Na pytanie, czy w związku z tym Urząd lub Zakład Komunalny wystąpiły z odpowiednim roszczeniem wobec banku wójt nie udzielił żadnej odpowiedzi.

Przedstawiona sprawa nie jest jednoznaczna. Radny Leszek Mroczko podczas Zebrania Wiejskiego powiedział: "Prawnie prawdopodobnie wszystko jest w porządku, natomiast jeśli chodzi o poziom (sposób) zarządzania i wyboru oferty najkorzystniejszej dla gminy, mam wątpliwości".

Wątpliwości radnego wynikają m.in. z zapytań mieszkańców, którzy w umowach wykonania przyłączy kanalizacyjnych mają wpisane bardzo wysokie kwoty za ich wykonanie. Przykładowo za wykonanie przyłącza o długości 4,5 mb wpisany w umowie koszt wynosi 2918 zł, czyli 650 zł/mb. Jest to kwota znacząco wyższa od cen rynkowych. Przy wyborze oferty tańszej koszt ten wyniósłby ok. 315 zł/mb. Byłaby to również cena wyższa od stosowanych obecnie cen rynkowych (150 - 300 zł/mb).

Na potwierdzenie swoich opinii radny podaje przykładowe artykuły zajmujące się tym tematem:

 

System SORBNET:

http://www.ekontobankowe.pl/przelew-bankowy

 

Ceny przyłączy:

http://www.jaw.pl/2013/09/wysokie-ceny-przylaczy-do-kanalizacji

http://cennik-budowlany.remontuj.pl/cennik/kanalizacja

http://www.fakt.pl/Sprawdz-ile-zaplacisz-za-kanalizacje,artykuly,98372,1.html

http://www.siedemdni.pl/index.php/sieradz/48-wiadomosci/4212-przycza-opornie-przyczane

forum.muratordom.pl/showthread.php

 

powrót
Komentarze
 • Wtorek 18 marca 2014,21:08:50
  ~ jAN
  Zawsze problem w MG
 • Niedziela 9 marca 2014,21:45:15
  ~ elektryk
  Może byś jakiś konkret napisał Franio bo to wcale nie jest śmieszne jak gmina buduje kilka razy drożej niż powinna za ciężkie miliony. Ośmieszył to sie Pierzyna za wszystkie sznurki ciągnie a nie ma odwagi się podpisać tylko innych wystawia. Taki z niego bohater
 • Niedziela 9 marca 2014,19:44:58
  ~ Franio
  Przeczytałem wyjaśnienia zakładu komunalnego i wg mnie się ten nasz radny Mroczko ośmiesza
 • Piątek 7 marca 2014,12:18:20
  ~ mieszkaniec
  No i Zakład Komunalny się tłumaczy z zaistniałej sytuacji na stronie UG.
 • Poniedziałek 3 marca 2014,21:39:43
  ~ Tomasz
  przypomnę gdyby ktoś miał jakieś zaniki pamięci w trakcie budowy kanalizacji fachowcy osypywali pierwsze rurę piaskiem , następnie szedł do wykopu czarny kamień - łupek , następniez rzeczna pospułka - pospolity żwir z rzeki a na koniec kamień z kamieniołomy , proszę to teraz porównać z wypowiedzią LeM kiedy mówi , że Pani dyr Zakłądu Komunalnego obiecała , że ten czarny kamień to tylko czasowo i będzie wymieniony . przecież te prace robili w mroźne dni i nikt niczego nie wykopywał kanapki z różnego kamienia jak zostały usypanae tak są do dzisiaj
 • Poniedziałek 3 marca 2014,09:14:27
  ~ pytam
  Z takiego taniego dziadostwa robicie to czemu tak drogo?
 • Poniedziałek 3 marca 2014,08:52:03
  ~ rura
  Marian łupek a łupek jest różnica to co rzucili u nas to trucizna nawet na drogi w polach tego nie dawali ale w gminie Jasienica to wszystko można jak się podzielą z kim trzeba a więc odpowiedzialny za to gotuj sobie krupnik i nie bron się gdyż jesteś takim znawca co ci wcisną ciemnotę a znasz się tylko na wypłacie a nie robocie.
 • Poniedziałek 3 marca 2014,08:42:51
  ~ Marian
  Droga Małgosiu.Zamiast pisać bzdury zajmij się lepiej gotowaniem krupniku.Okazuje się,że wszędzie można używać łupka ale w Międzyrzeczu jest już z tego afera.
 • Poniedziałek 3 marca 2014,07:55:00
  ~
  Drogi Marianie jak będziesz wiedział różnicę między aprobatą techniczną a atestem budowlanym to możesz pisać że to co pisałeś , i jak uważasz że to to samo to zrób sobie z tego krupnik i skosztuj jak to smakuje może wtedy zrozumiesz różnicę między jednym i drugim
 • Niedziela 2 marca 2014,22:33:33
  ~ ORMO
  Coś Międzyrzecze ma pecha na przekręty kanalizacja i niewypał finansowy strefa widzę że to jest robota na złość myślącym radnym aby pokazać kto tu rządzi choć podatnicy stracą miliony.
 • Niedziela 2 marca 2014,22:09:03
  ~ Marian
  Ej "fachowcy"-łupek przywęglowy nieprzepalony od dawna używa się przy budowie dróg,kanalizacji itp. i spełnia normy.Można poczytać choćby tutaj - http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/gddkia-materialy-budowlane-uzyte-do-budowy-wezla-sosnica-sa-prawidlowej-jakosci_68702.html albo tu :http://m.nettg.pl/news/18172/produkcja-kruszyw-pkw-w-poludniowym-koncernie-weglowym-sa
 • Niedziela 2 marca 2014,21:02:44
  ~ LeM
  Wielokrotnie z dr Osuchem zadawaliśmy pytania, dlaczego wykonawca stosuje ten czarny lasujący się kamień? Zapewniano nas, że jest to podbudowa tymczasowa, która przed asfaltowaniem będzie wymieniona (są na to dokumenty). Przed asfaltowaniem rzeczywiście wymieniono wierzchnią warstwę kamienia kopalnianego, ale reszta została. Decyzje podejmował wójt oraz dyrektor Zakładu Komunalnego.
 • Niedziela 2 marca 2014,20:27:55
  ~
  Drogi Max jeśli gmina zatrudnia urzędników płacąc im w granicach 10 tys miesięcznie , żeby doglądali tych inwestycji gminnych to kto to ma robić jak nie oni , jeśli tego nie robili to znaczy , że nas okradali , ciebie też .
 • Niedziela 2 marca 2014,20:26:04
  ~ z dolnego
  max zapomniałeś o pani Kopeć czy wg ciebie ona nie jest zaangażowana w rozwój Międzyrzecza? Ona też widziała ten kamień, tak?
 • Niedziela 2 marca 2014,20:17:28
  ~ max
  dziwi mnie to dlaczego nikt wcześniej nie zareagował na taki przekręt.Z tego co piszecie to ludzie widzieli co się dzieje(składowane hałdy czarnego kamienia),dodatkowo mamy 2radnych w Międzyrzeczu + radnego powiatowego,wszyscy bardzo zaangażowani w rozwój Międzyrzecza i nikt wcześniej nie sprawdził jak przebiegają prace??? wszystko wyszło dopiero po fakcie??? to wszystko wina Tuska i wÓjta;)
 • Niedziela 2 marca 2014,19:59:21
  ~
  Drogi panie LeM jak poruszał się Pan po Międzyrzeczu Górnym w okresie budowy kanalizacji i widział Pan składowane hałdy czarnego kamienia wzdłuż rzeki to był ten nie przepalony łupek kopalniany itym kamieniem zasypywano do polowy tą kanalizację to wierzy pan własnym oczom , czy temu co podaje pani dyr zakładu komunalnego , ze używano tylko materiał z atestem , czyu mam to zgłoscić do UE i do służb ochrony środowiska by to sprawdzono
 • Niedziela 2 marca 2014,17:46:28
  ~ kierowca
  http://www.transbud-wulkan.pl/kruszywa
 • Niedziela 2 marca 2014,17:44:50
  ~ kierowca
  dziwicie się że sypali nie przepalony łupek ? ten syf kosztuje 4 złote za tone a porządny kamień prawie 30 a przy takiej ilości ton to róznica co nie?
 • Niedziela 2 marca 2014,11:14:59
  ~ rura
  Ta kanalizacja to największy przekręt naszego [usunięto - proszę nie używać określeń obraźliwych] z jakiej racji dostał dotacje jak kręcił ile ludzi będzie korzystało z niej na 1 km czy nikt tego nie kontrolował albo pokazali całkiem co innego mam nadzieje że kiedyś ten przekręt odbije się wszystkim na czele z p.ZG i naszym nieomylnym zarozumiałym rozrabiaczem a lud który się podłączy będzie płacił coraz większe opłaty aby starczyło na wypłaty po 10000 - 15000zł tak niestety jest
 • Niedziela 2 marca 2014,10:30:23
  ~ LeM
  Dyrektor Zakładu Komunalnego zapewniała wielokrotnie, że na wszystkie użyte materiały posiada odpowiednie atesty. Ostatnie oświadczenie z Komisji Budownictwa i ochrony Środowiska: http://bip.jasienica.pl/BIP.aspx?Sel=5621&ident=16463
 • Niedziela 2 marca 2014,09:41:50
  ~ Mc
  Nie ma tu żadnego szkalowania tekst wyważony poparty dokumentami nawet zbyt lakoniczny. Bardzo ciekawy wyrok KIO z czerwca każdy powinien przeczytać
 • Niedziela 2 marca 2014,09:30:30
  ~ max
  a ja się pytam gdzie jest ten gminny komisarz co miał przejąc urząd 4 lata temu:)gmina nadal istnieje,dalej się rozwija,nikt nie zamierzał jej podzielic ani też sprzedac;) portali "zaprzyjaźnionch" i artykułów szkalujących przed wyborami przybywa jak grzybów po deszczu. Sytuacja analogiczna jak przed zeszłymi wyborami,całe 3 lata nic a ostatni rok pomyje na głowe wójta...byle by tylko przejąc władze
 • Niedziela 2 marca 2014,08:52:51
  ~ agk
  Całemu zamieszaniu z kanalizacją w gminie powinna przyjrzeć sie prokuratura, kwoty przyłączy są zawyżone kilkukrotnie faktycznie cena pojedynczego przyłącza kształtuje się w okolicach 180 zl mb, a jesli firma ma okazję zrobić ich ponad 500 śmiało zejdzie z ceną do 120 zł, prawo wolnego rynku, ponadto jesli posiada pani informacje o tak poważnym nadużyciu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Zachęcam do społecznego zaangażowania.
 • Niedziela 2 marca 2014,07:03:41
  ~ Krystyna
  A jaki ten ług będzie miał wpływ na wody gruntowe i tym samym wodę w naszych studniach? Czy ktoś w zakładzie Komunalnym w Jasienicy zastanowił się nad tym tolerując takie barbarzyństwo toć to nasze studnie nie będą się do niczego nadawały
 • Niedziela 2 marca 2014,06:59:22
  ~ Zosia
  Pal licho ceny za przyłącza , ale większym problem jest jakość wybudowanej kanalizacji , bowiem plastikowe rury były obsypywane kamieniem czarnym z kopalni nieprzepalonym , który powinien trafić na tzw hałdy górnicze i tam być przepalony , tylko wówczas mógłby być używany. ten czarny kamień w połączeniu z wodą gruntową wytwarza ług , który jest zasadą i powoduje bardzo szybkie rdzewienie stali a w kontakcie z plastikiem wytrąca z niego toluen , który jest spoiwem w plastiku bez niego plastik staje się kruchy . Jeśli ktoś ma wyobraźnie to proszę sobie wyobrazić za 10-15 lat jak rury zaczną się kruszyć . a poza tym materiał ten nie posiada żadnych atestów i jak mógł być używany przy inwestycji publicznej za tak ogromne pieniądze co na to urzędnicy z gminy jasienica , no chyba , ze chodzić tylko o to ile da się wyciągnąć z tej inwestycji pod stołem . jeśli ktoś pamięta okres budowy to przypomnijcie sobie ogromne hałdy tego czarnego kamienia wzdłuż rzeki w Międzyrzeczu Górnym , które tiram

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015