Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

'Masz gos, masz wybr' w Mazacowicach
data dodania: Sobota 18 stycznia 2014

spot1W pitek 17 stycznia w sali Gminnego Orodka Kultury w Mazacowicach odbyo si spotkanie inauguracyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz gos, masz wybór”. Podczas spotkania odbyy si prelekcje i dyskusja, w której gównym tematem by fundusz soecki.

Spotkanie zostao zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Rozwoju Gmina Jasienica oraz Stowarzyszenie Przyjació Mazacowic. Miao ono na celu przyblienie mieszkacom akcji „Masz gos, masz wybór”, w tym szczególnie tematyki aktywizacji spoeczestwa lokalnego.

Na pocztku spotkania prezes SPM Wojciech Zawada przywita wszystkich uczestników, a nastpnie przybliy tematyk i zasady akcji „Masz gos, masz wybór”, której gównym organizatorem w skali kraju jest Fundacja im. Stefana Batorego. spot2

Nastpnie Sawomir Masny zaprezentowa prelekcj na temat znaczenia trzeciego sektora, czyli organizacji pozarzdowych w funkcjonowaniu spoeczestwa obywatelskiego. spot5

Dr Tadeusz Ku przedstawi zagadnienia zwizane z Kart Praw Mieszkaca, przytaczajc podstawy prawne, dajce mieszkacom moliwo wpywania na funkcjonowanie organów administracji samorzdowej. Szczegóowo omówi takie prawa mieszkaców jak prawo do informacji, prawo wstpu na sesje oraz posiedzenia komisji oraz rejestracji ich przebiegu, prawo do spotkania z wójtem oraz radnym, prawo do wyraania opinii, skadania wniosków oraz skarg a take prawo odwoania do sdu.

Dr Leszek Mroczko przedstawi tematyk aktywizacji mieszkaców poprzez spot6aktywny udzia samorzdowców w inicjatywach lokalnych. Na przykadzie konkretnych projektów i grantów w soectwie Midzyrzecze Górne wykaza, e przedstawiciele samorzdu wspólnie z mieszkacami mog realizowa ciekawe pomysy i inicjatywy. Podkreli ogromne znaczenie wolontariatu dla lokalnego rozwoju spoecznego, uwarunkowa to jednak dostpem do rodków finansowych – gminnych, powiatowych oraz unijnych, uzupenionych o rodki wasne oraz darowizny. Wskaza te na fundusz soecki, który mógby znakomicie uzupeni finansowanie inicjatyw grup mieszkaców, szczególnie niezrzeszonych w stowarzyszenia i fundacje. spot4

Ostatni prelekcj powicono sprawie Funduszu Soeckiego. Sawomir Masny przedstawi zaoenia i idee wprowadzonej w 2009 ustawy o funduszu soeckim. Podkreli, e wiele gmin w Polsce wykorzystuje to narzdzie jako dobry sposób na aktywizacje mieszkaców. W zwizku z tym, e w gminie Jasienica nie zosta do tej pory uchwalony fundusz soecki, Leszek Mroczko przedstawi jego funkcjonowanie na przykadzie ssiadujcej z Jasienic Gminy Skoczów. Zaprezentowa te interesujc symulacj, w której zaprezentowa, w jaki sposób byby skonstruowany fundusz soecki w Gminie Jasienica, gdyby zosta utworzony wg zasad obowizujcych w Gminie Skoczów.

W przygotowanych materiaach prelegenci przekazali uczestnikom spotkania tre wywiadu, jaki Stowarzyszeniu WIR Gmina Jasienica udzieli pan Jerzy Ciao – skarbnik tej gminy. Wywiad, który zosta uzupeniony o list zada, jakie z Funduszu Soeckiego bd realizowali mieszkacy 10 soectw gminy Skoczów, wkrótce opublikujemy. spot3

Po wystpieniach prelegentów odbya si ponad godzinna dyskusja, w której aktywny udzia brali przybyli na spotkanie mieszkacy. Wikszo pyta dotyczya szczegóów zwizanych z funkcjonowaniem funduszu soeckiego oraz przyczyn, dlaczego to ustawowe rozwizanie nie funkcjonuje on w Gminie Jasienica.    

 

 

spot7spot8spot9spot10  

za: www.jasienica24.pl

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020