Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

W dniu 5 grudnia 2012 roku w remisie OSP Międzyrzecze Górne odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Międzyrzecze Górne. Zebranie zostało zwołane przez Sołtys Marię Głuc-Mrzyk.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Zastępca Wójta Krzysztof Wieczerzak, Sekretarz Gminy Jasienica Małgorzata Pietras, Radny Rady Powiatu Sławomir Masny, Radni Rady Gminy Leszek Mroczko i Tomasz Osuch, Dyrektor Zakładu Komunalnego w Jasienicy Katarzyna Buła-Muszyńska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Elżbieta Gucwa. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy. 

Na wstępie Sołtys Maria Głuc-Mrzyk przywitała gości i mieszkańców przybyłych na Zebranie, a następnie przedstawiła porządek Zebrania, który po głosowaniu Zebranie przyjęło bez uwag. Następnie Zebranie jednogłośnie wybrało  Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:  Anna Zipser, Piotr Beruś, Tomasz Urbaniec. Na protokolanta wybrano Janusza Kędziorę.
 
Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa za okres od poprzedniego zebrania do dnia dzisiejszego
 
Następnie głos zabrali goście:
- Wójt podziękował pani sołtys za dotychczasową pracę, a W-ce Wójtowi i Radnym Gminnym za współpracę. W uzupełnieniu przedstawił również sprawozdanie z otrzymanych przez Sołectwo za lata 2011 i 2012 środków finansowych, omówił również kwestię powstania Zbiornika Retencyjnego. Następnie wójt szerzej omówił sprawy związane z budową kanalizacji (przywracanie terenu do stanu poprzedniego, dofinansowanie przyłączy do budynków – orientacyjny koszt ok. 1000 zł) omówił również sprawę powstania Strefy Ekonomicznej.
- Wicewójt poinformował o zasadach działania ustawy śmieciowej, Gmina ma do końca roku ustalić stawki oraz zasady naliczania opłat za wywóz śmieci.
- Radny Powiatowy Sławomir Masny omówił sprawy związane z pracą powiatu – remonty dróg, w tym szczególnie konieczność dokończenia remontu ul. Bielskiej. 
- Radny Leszek Mroczko poinformował o przekazaniu w dzierżawę terenu „Prochowni" dla Straży Pożarnej i wykorzystaniu go dla mieszkańców, poprosił również Wójta o podjęcie współpracy ze Starostą Bielskim w sprawie dokończenia remontu drogi Bielskiej.
- Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego poinformowała o możliwości uzyskania wszelkich informacji dot. wykonywania przyłączy i poprosiła mieszkańców o indywidualny kontakt z GZK.
- Radny Tomasz Osuch prosił mieszkańców o wyrozumiałość i udzielanie z zgody na przejście kanalizacji, tak aby wszyscy chętni mieli możliwość przyłączenia się. 
 
Kolejnym punktem Zebrania było omówienie projektu nowego Statutu Sołectwa Międzyrzecze Górne, w tym punkcie głos zabrała Sekretarz Gminy Małgorzata Pietras, która szczególną uwagę zwróciła na zmiany w stosunku do poprzedniego statutu. Radny L. Mroczko złożył wniosek o przyjęcie Statutu.

Następnym punktem Zebrania było przedstawienie planu pracy na rok 2013.

W dyskusji poruszono tematy dotyczące m.in. braku właściwego oznakowania i numeracji ulic, powodujących problemy z szybkim dotarciem służb ratunkowych pod wskazany adres, konieczności wykonania barier ochronnych przy ulicy Strażackiej oraz Jasienickiej, problemów z właściwym odwodnienie niektórych posesji, terminu rozpoczęcia budowy zbiornika, utrudnień podczas budowy kanalizacji w sołectwie, uszkodzeń na kompleksie "Orlik" oraz remontu chodnika przy RSP.

W kolejnym punkcie Zebranie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sołtysa, planu pracy na rok 2013 oraz pozytywnego zaopiniowania projektu nowego Statutu Sołectwa.  

Na zakończenie p. Sołtys podziękowała przybyłym gościom oraz mieszkańcom i zamknęła zebranie.

Opracował na podstawie protokołu zebrania: LeM

 

 

powrót
Komentarze
  • Środa 19 grudnia 2012,22:33:31
    ~ bp
    To co w końcu z tym zbiornikiem?

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015