Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

W pitek, 11 maja 2012, w obiekcie przy boisku sportowym w Midzyrzeczu Dolnym odbyo si Walne Zebranie czonków KS Midzyrzecze. Miao ono charakter sprawozdawczy i gównie z tej przyczyny nie cieszyo si zapewne zbyt wielkim zainteresowaniem wród osób zrzeszonych w midzyrzeckim klubie. Oprócz Zarzdu i czonków KS Midzyrzecze na zebraniu obecni byli zawodnicy zespoów modzieowych i seniorskiego, a take Radni Gminy Jasienica z terenu Midzyrzecza: Pani Genowefa Kope oraz Panowie Leszek Mroczko i Tomasz Osuch.

Ju na pocztku zebrania, wanie ze wzgldu na zbyt nisk frekwencj jasne okazao si, i tego dnia niemoliwe bdzie przyjcie nowego statutu, prezentowanego od kilku tygodni na klubowej stronie.

Zebranie rozpocz Prezes Bogdan Madok, który przywita wszystkich goci i delegatów, a take przedstawi porzdek obrad. Nastepnie wybrano przewodniczcego zebrania, którym zosta Pan Leszek Mroczko oraz powoano Komisj Uchwa i Wnisków w skad, której weszli: Konrad Czarnecki, Patryk Mikoajczyk i Kamil Folek. Kolejnym punktem zebrania byo przedstawienie sprawozda z rocznej dziaalnoci klubu. Sprawozdanie ogólne przedstawi Prezes Bogdan Madok, sprawozdanie finansowe zaprezentowali Skarbnik – Bogusaw Mikoajczyk oraz Wiceprezes Sawomir Masny. Wojciech Sygut – Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej, zaprezentowa jej sprawozdanie za miniony rok pracy klubu. Komisja Rewizyjna nie stwierdzia adnych uchybie w pracy Zarzdu. W punkcie dotyczcym dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami gos zabra Pan Leszek Mroczko, który z uznaniem wypowiedzia si o tym, co zostao wypracowane przez klub w ostatnim roku oraz yczy dalszych sukcesów sportowych i organizacyjnych. Wszystkie przedstawione sprawozdania zostay jednogonie przyjte przez Walne Zebranie. Równie jednogonie przyjto nowe logo, którym nasz klub posuguj si ju prawie rok. Na zakoczenie ponownie Sawomir Masny przedstawi strategi rozwoju klubu na najblisze lata, która bdzie pewnym planem dziaania Zarzdu realizowanym wspólnie z Radami Soeckimi. Zakada ona przede wszystkim rozwój bazy klubowej – ogrodzenie obiektów i pyty boiska, budow trybuny dla kibiców, budow boiska treningowego oraz parkingów. Strategia ta spotkaa si równie z pen aprobat wszystkich zgromadzonych na sali. Na koniec Pani Genowefa Kope podzikowaa za zaproszenie na zebranie i poprosia wszystkich o pomoc w utrzymaniu caej przestrzeni wraz z obiektami i boiskiem, bdcej pod wspóln opiek KS Midzyrzecze oraz Rady Soeckiej.

Zebranie zakoczyo si po niespena godzinnej dyskusji. Ju w przyszym roku zebranie wyborcze, zatem frekwencja bdzie z pewnoci wysza, co pozwoli równie zatwierdzi nowy statut KS Midzyrzecze.

Jarosaw Pniok

Foto: Tomasz Osuch, Leszek Mroczko

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015