Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Vokacja spisana pomidzy Rad Parafialn w Midzyrzeczu a Pawem Pustwk-12.05.1889r.
data dodania: ¦roda 2 maja 2012

Vokacja spisana pomidzy Rad Parafialn a kandydatem teologii Pawem Pustówk- Midzyrzecze 12.05.1889r.

Powoanie
 

W dniu 28 kwietnia 1889 roku zgromadzenie wyborców parafii ewangelickiej augsburskiego wyznania w Midzyrzeczu podug zasad ewangelickiej konstytucji kocielnej wybrao Pana, Panie kandydacie teologii Pawle Pustówka, na proboszcza teje parafii. Powiadamiajc o dokonanym wyborze, wystawiamy Panu niniejsze wiadectwo powoania i prosimy, aby zechcia Pan pisemnie zadeklarowa jego przyjcie.

 

I. Parafia oczekuje od Waszej Wielebnoci goszenia czystego i niezafaszowanego, prawdziwego Sowa Boego, tak jak zawarte jest ono w Pimie witym, wiernego zarzdzania witymi sakramentami, a take wykonywania wszelkich innych posug podug obyczaju zaprowadzonego w naszym kociele, ochoczego nawiedzania chorych o kadej porze dnia i nocy, skrupulatnego zajmowania si wszystkimi szkoami w parafii, starannego nauczania prawd chrzecijaskich, a przy objciu urzdu take przystpienia zarówno do lskiego ewangelickiego Instytutu Pensyjnego dla Ksiy, Wdów i Sierot , jak i do Zakadu Pensyjnego Kocioa Ewangelickiego Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii, a take, w kadym czasie, wzorowego postpowania poczonego z dokadnym przestrzeganiem obowizków urzdowych. Wasza Wielebno winien reprezentowa parafi ewangelick na zewntrz i wewntrz, wspiera instytucje szkolne i dobroczynne, popiera odpowiednie do czasu reformy i powstrzymywa naduycia, broni wizerunku parafii, kadej niezgodzie w teje przeciwdziaa, w szczególnoci zapewni w parafii pokój narodowy i wyznaniowy, a take w ogólnoci dobro teje we wszystkich kierunkach popiera i wzmacnia. Wasza Wielebno nie moe przyjmowa take adnego dodatkowego urzdu bez uzyskania zgody wikszego Zgromadzenia Parafialnego , natomiast powinien wspomaga parafi przy prowadzeniu i sporzdzeniu rachunków parafialnych.

Naboestwa niedzielne oraz witeczne wcznie ze zwyczajowymi popoudniowymi naboestwami w pierwszy dzie Boego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych wit, oraz w Nowy Rok, a take nauki chrzecijaskie i dla dziatwy winien Wasza Wielebno prowadzi podug wprowadzonego tutaj zwyczaju.

 

II. Z kolei co do Paskiego utrzymania zobowizuje si parafia ewangelicka w Midzyrzeczu do nastpujcych wiadcze:

a) otrzymuje Pan mieszkanie w budynku parafialnym, w którym jednak parafia zastrzega sobie do wasnego uytku dwa pokoje znajdujce si na parterze po prawej stronie.

b) w przyblieniu jeden mórg gruntu do swobodnego uytkowania,

c) jako pensj sta 500 guldenów waluty austriackiej rocznie, gotówk w ratach kwartalnych z kasy kocielnej;

d) zboa na chleb 20 garnców [1]/,
e) ziemniaków 20 garnców,

f) trzy snie [2]/ mikkiego i pi sni twardego drewna opaowego oraz 40 cetnarów [3]/ wgla kamiennego

g) 4 kopy [4] somy i 16 cetnarów [5] siana, które to naturalia parafia zobowizuje si dostarcza co roku w listopadzie, jednorazowo i w caoci;

h.) opaty stoli przy lubach, od kmiecia pi guldenów, od zagrodnika i wielkiego chaupnika trzy guldeny, od drobnego chaupnika i komornika dwa guldeny; przy pogrzebach: za pobogosawienie 1 gulden, za mow na cmentarzu 2 guldeny, za kazanie w kociele 5 guldenów; za kady wystawiony dokument 1 gulden.

i ) ofiary przy spowiedziach, chrztach, wprowadzeniach i lubach

k) dobrowolnie uiszczane opaty za chrzty, wprowadzenia i nawiedzanie chorych, wreszcie

l) skadka na ofiar w trzy wielkie dni witeczne od gminy niemieckiej i polskiej.

 

Wasza Wielebno moe z ufnoci liczy na nalene powaanie, szacunek i uczynno zarówno ze strony prezbiterium, jak i wszystkich czonków parafii.

 

Niech Pan niwa, który wybra Wasz Wielebno na robotnika w swojej winnicy, obdarzy Was z wysokoci si do bogosawionej w niej pracy i poprowadzi wszystko tak aby jego chwaa wzrastaa, jego królestwo zbudowanym, a prawdziwe dobro naszego kocioa ewangelickiego osignitym zostao. Na wiadectwo tego prezbiterium parafii ewangelickiej w Midzyrzeczu ten dokument powoania podpisao i pieczci kocieln potwierdzio. Dziao si w Midzyrzeczu 12 maja 1889 roku.

 
Johann Solich mp.

Andreas Scharek mp.

Paul Kukucz mp.

Paul Niesyt mp.

Georg Twardzik mp.
Andreas Niesyt mp.
Johann Krysta mp.
Andreas Berke kurator mp.
Bartholomäus Mickler mp.
Georg Krysta mp.
Paul Lenert mp.
Rudolf Gasch mp.

Powyszy dokument powoania przyjmuj. Paul Pustowka.

    W/w tekst powsta w oparciu o dokument którego orygina znajduje si w Bibliotece Tschammera w Cieszynie, a dziki pomocy proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej w Midzyrzeczu ks. Witolda Grzomby zosta przetumaczony z jzyka niemieckiego przez Pana Piotra Keniga z Bielska-Biaej.

opracowa: Mariusz Fender


 


 

   


[1] 1 garniec austr. (Metzen) = 61,5 l.
[2] 1 se austr. (Klafter Holz) = 3,41 m3
[3] 1 cetnar (Meterzentner) = 100 kg
[4] 1 kopa (Schock) = ???
[5] 1 cetnar (Zentner) = 56 kg

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020