Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Vokacja spisana pomiędzy Radą Parafialną w Międzyrzeczu a Pawłem Pustówką-12.05.1889r.
data dodania: Środa 2 maja 2012

Vokacja spisana pomiędzy Radą Parafialną a kandydatem teologii Pawłem Pustówką- Międzyrzecze 12.05.1889r.

Powołanie
 

W dniu 28 kwietnia 1889 roku zgromadzenie wyborców parafii ewangelickiej augsburskiego wyznania w Międzyrzeczu podług zasad ewangelickiej konstytucji kościelnej wybrało Pana, Panie kandydacie teologii Pawle Pustówka, na proboszcza tejże parafii. Powiadamiając o dokonanym wyborze, wystawiamy Panu niniejsze świadectwo powołania i prosimy, aby zechciał Pan pisemnie zadeklarować jego przyjęcie.

 

I. Parafia oczekuje od Waszej Wielebności głoszenia czystego i niezafałszowanego, prawdziwego Słowa Bożego, tak jak zawarte jest ono w Piśmie Świętym, wiernego zarządzania świętymi sakramentami, a także wykonywania wszelkich innych posług podług obyczaju zaprowadzonego w naszym kościele, ochoczego nawiedzania chorych o każdej porze dnia i nocy, skrupulatnego zajmowania się wszystkimi szkołami w parafii, starannego nauczania prawd chrześcijańskich, a przy objęciu urzędu także przystąpienia zarówno do śląskiego ewangelickiego Instytutu Pensyjnego dla Księży, Wdów i Sierot , jak i do Zakładu Pensyjnego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii, a także, w każdym czasie, wzorowego postępowania połączonego z dokładnym przestrzeganiem obowiązków urzędowych. Wasza Wielebność winien reprezentować parafię ewangelicką na zewnątrz i wewnątrz, wspierać instytucje szkolne i dobroczynne, popierać odpowiednie do czasu reformy i powstrzymywać nadużycia, bronić wizerunku parafii, każdej niezgodzie w tejże przeciwdziałać, w szczególności zapewnić w parafii pokój narodowy i wyznaniowy, a także w ogólności dobro tejże we wszystkich kierunkach popierać i wzmacniać. Wasza Wielebność nie może przyjmować także żadnego dodatkowego urzędu bez uzyskania zgody większego Zgromadzenia Parafialnego , natomiast powinien wspomagać parafię przy prowadzeniu i sporządzeniu rachunków parafialnych.

Nabożeństwa niedzielne oraz świąteczne włącznie ze zwyczajowymi popołudniowymi nabożeństwami w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Świąt, oraz w Nowy Rok, a także nauki chrześcijańskie i dla dziatwy winien Wasza Wielebność prowadzić podług wprowadzonego tutaj zwyczaju.

 

II. Z kolei co do Pańskiego utrzymania zobowiązuje się parafia ewangelicka w Międzyrzeczu do następujących świadczeń:

a) otrzymuje Pan mieszkanie w budynku parafialnym, w którym jednak parafia zastrzegła sobie do własnego użytku dwa pokoje znajdujące się na parterze po prawej stronie.

b) w przybliżeniu jeden mórg gruntu do swobodnego użytkowania,

c) jako pensję stałą 500 guldenów waluty austriackiej rocznie, gotówką w ratach kwartalnych z kasy kościelnej;

d) zboża na chleb 20 garnców [1]/,
e) ziemniaków 20 garnców,

f) trzy sążnie [2]/ miękkiego i pięć sążni twardego drewna opałowego oraz 40 cetnarów [3]/ węgla kamiennego

g) 4 kopy [4] słomy i 16 cetnarów [5] siana, które to naturalia parafia zobowiązuje się dostarczać co roku w listopadzie, jednorazowo i w całości;

h.) opłaty stoli przy ślubach, od kmiecia pięć guldenów, od zagrodnika i wielkiego chałupnika trzy guldeny, od drobnego chałupnika i komornika dwa guldeny; przy pogrzebach: za pobłogosławienie 1 gulden, za mowę na cmentarzu 2 guldeny, za kazanie w kościele 5 guldenów; za każdy wystawiony dokument 1 gulden.

i ) ofiary przy spowiedziach, chrztach, wprowadzeniach i ślubach

k) dobrowolnie uiszczane opłaty za chrzty, wprowadzenia i nawiedzanie chorych, wreszcie

l) składka na ofiarę w trzy wielkie dni świąteczne od gminy niemieckiej i polskiej.

 

Wasza Wielebność może z ufnością liczyć na należne poważanie, szacunek i uczynność zarówno ze strony prezbiterium, jak i wszystkich członków parafii.

 

Niech Pan żniwa, który wybrał Waszą Wielebność na robotnika w swojej winnicy, obdarzy Was z wysokości siłą do błogosławionej w niej pracy i poprowadzi wszystko tak aby jego chwała wzrastała, jego królestwo zbudowanym, a prawdziwe dobro naszego kościoła ewangelickiego osiągniętym zostało. Na świadectwo tego prezbiterium parafii ewangelickiej w Międzyrzeczu ten dokument powołania podpisało i pieczęcią kościelną potwierdziło. Działo się w Międzyrzeczu 12 maja 1889 roku.

 
Johann Solich mp.

Andreas Scharek mp.

Paul Kukucz mp.

Paul Niesyt mp.

Georg Twardzik mp.
Andreas Niesyt mp.
Johann Krysta mp.
Andreas Berke kurator mp.
Bartholomäus Mickler mp.
Georg Krysta mp.
Paul Lenert mp.
Rudolf Gasch mp.

Powyższy dokument powołania przyjmuję. Paul Pustowka.

    W/w tekst powstał w oparciu o dokument którego oryginał znajduje się w Bibliotece Tschammera w Cieszynie, a dzięki pomocy proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej w Międzyrzeczu ks. Witolda Grzomby został przetłumaczony z języka niemieckiego przez Pana Piotra Keniga z Bielska-Białej.

opracował: Mariusz Fender


 


 

   


[1] 1 garniec austr. (Metzen) = 61,5 l.
[2] 1 sążeń austr. (Klafter Holz) = 3,41 m3
[3] 1 cetnar (Meterzentner) = 100 kg
[4] 1 kopa (Schock) = ???
[5] 1 cetnar (Zentner) = 56 kg

powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015