Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziœ
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
Przedszkole Marcinek
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
Ośrodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesišca
Strona główna
powrót

Kazanie na 124 pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła w Międzyrzeczu-15.07.1990r.
data dodania: Poniedziałek 5 marca 2012

124 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła w Międzyrzeczu- 15.07.1990

kazanie- ks. radca Ryszard Janik

– proboszcz w Jaworzu

,, Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was,

I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.

A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.

Co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziecie.

Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.”         2 Tes 3,1-5

 

      To radosne wydarzenie dla chrześcijan, móc uczestniczyć w tak pamiętnym dniu narodzin tych sieni Pańskich i otwarcia ich bram, aby w nie przez ponad 120 lat wchodzić mogli ci wszyscy, w których sercu odzywa się ów piękny Psalm; ,,Uradowałem się, gdy mi powiedziano: do domu Pana pójdziemy.” (Ps 122,1)

      Tak też uradowany waszym zaproszeniem na dziś, chcę na wstępie tego kazania podziękować drogiemu Ks. Proboszczowi i zacnej Radzie Parafialnej!

Wypiękniałe wasze sienie i przyodziane w nową szatę zachęcającą do przyjścia tu po błogosławieństwo radości i pokoju, których trwałości Wam jako Zborowi życzę. A życzenie to pomaga mi ap. św. Paweł sformułować w szczególny sposób, abyście nieustannie doznawali,  że    

„Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego”. (w.3)

A chyba wszyscy rozumiemy, co w takim życzeniu jest zawarte.

                                          

      To wspaniałe, że nam chrześcijanom jest powiedziane: Wy macie Pana -„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” On Was miłuje. On was strzeże. On jest tu dla Was! i nawet jeśli Zycie tak się potoczy, że dokucza nam źli i fałszywi, gdy przeszkody i przeciwności wycisną się na codzienności, gdy niewiara i bałwochwalstwo otoczenie stawiać będzie wiarę pod wątpliwość, bądź nawet prześladowanie nastanie, patrzcie wówczas na waszego Pana, na cierpliwość Chrystusową, na Jego krzyż. On w największym cierpieniu skryty był w miłości Bożej. To potwierdziła Wielkanoc.

      Tylko tak nie przeoczymy tego, co wielu ludzi przeocza, mianowicie co Kościół czyni Kościołem. Co w tym przewrotnym i upadającym świecie czyni zbór miejscem zaproszenia i miejscem posilenia: „Pójdźcie do mnie wszyscy Ja wam sprawię ukojenie.”

      Dlatego ap. św. Paweł daje nam najpotrzebniejszą radę i pomoc, aby zbór mógł „trwać niewzruszenie”, „ czynić dobrze”, i „nieść dobre słowo.” (2,17)

      On nam wskazuje drogę, która do tego prowadzi.

 

MODLITWA O KRZEWIENIE I ROZSŁAWIANIE SŁOWA

1. MODLITWA O KOŚCIÓŁ W JEGO POSŁANIU

Ap. św. Paweł dobrze o tym wie. On wie , że Kościół musi przejść swoje drogi dziejów, które zanim osiągną swój cel, bywają drogami między przewrotnością i złem a wiernością i opatrznością Pańską. Powtarzam ap. Paweł to dobrze zna. sam tą historię tworzył i przez nią przeszedł. Bowiem dążył do zadania cierpień Kościołowi Chrystusowemu i sam przez nie musiał przejść, wiele dla Chrystusawycierpiawszy!

A to wpisane jest również w nasze dzieje Kościoła, jako też i dzieje Waszego zboru. Bo między biegunami wiary a przewrotności ludzkiej przebiegały.

Ks. Marcin Luter zgoła w proroczej formie powiada – „Choć diabłów pełen byłby świat, co połknąć nas by chcieli, My nie boimy się ich zdrad, będziemy triumf mieli.” – ale „Niech słowo wzruszać strzegą się!”

Dziś ludzie głośno zadają pytanie – „Jaka jest przyszłość Kościoła?” I to nie tylko tu… w Kościele diaspory… to także tam, gdzie obok liczebnie większych kościołów chrześcijańskich, wyrastają meczety rosnących w potęgę mahometan!

My musimy zdawać sobie sprawę, że kościół jeszcze żyje i działa w czasie. Ale ap. Paweł wskazuje Kościół przyszłości! I jakby powiada: chcecie przyszłości, która żyje z przyszłości Bożej – to módlcie się za Kościół Słowa! Bądźcie w nim, bo w nim jest Słowo!

Świat jest polem bitewnym, a gdzie Słowo Ewangelii jest zwiastowane, tam Chrystus mocom wrogim, przewrotnym, złym – wyrywa człowieka! Jezus Słowem nie walczy przeciw człowiekowi, lecz o człowieka!

To w Jego naśladowaniu mamy walczyć my – duchową zbroją! A w szczególności modlitwą! Bowiem jak wyraził to Luter „najtrudniejsze boje staczają chrześcijanie na klęczkach.” Wierzymy – „Wiele może modlitwa wierzącego.”

Ku temu Kościołowi dany jest czas. Choć nieraz w doświadczeniu.

 

2. MODLITWA O KOŚCIÓŁ W OBECNOŚCI TEGO ŚWIATA

 

To w pierwszym rzędzie chodzi o świadomość, że kto nie ma stosunku do konkretnego zboru i konkretnej chrześcijańskiej osobowości, ten się niczego nie może spodziewać. A więc chodzi o dojrzewanie w słowie.

Zbór , który tu przed dziesiątkami lat narodził, rodzi się nieustannie! Lecz on musi dojrzewać, nie starzeć się!

Dla przyszłości Kościoła jest niezmiernie ważna, że choć nas nieraz mało, to jednak „jest jeszcze wystarczająco żaru pod popiołem” bo „Wierny jest Pan, który utwierdza.” A ewangelia nie jest rozgłaszana po pustkowiu. Bóg każe ją nieść do świata przewrotnego…

Ale to najpierw z naszej strony w naszym Kościele konieczne jest więcej respektu wobec Słowa Bożego! Tu trzeba być! nie musimy się lękać odchrystianizowania społeczeństwa, ale nie należy lekceważyć wielu stojących na uboczu, spróbujmy ich zaprosić…

 

3. MODLITWA O KOŚCIÓŁ W JEGO ZACHOWANIU I UTWIERDZANIU

 

Nie ap. Paweł wzmacnia zbór. On może sprawić tylko tyle, co mu polecił Pan. Przede wszystkim wskazuje na Jezusa – On wierny, On spolegliwy!

To On powiada – „prawda was wyswobodzi!” Ta Chrystusowa wolność ma i nas uwiarygodnić, że żyjemy jako Kościół, bo żyjemy Słowem, w którym obecny jest Chrystus. On też „Niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej”, abyście zachowali wierność Słowu i zachowani zostali jako Kościół przyszłości!... Amen

 Przepisałem zgodnie z oryginałem- Mariusz Fender
 
 
powrót
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015