Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Jubileusz 50-lecia Parafii E-A w Midzyrzeczu - 1916 r.
data dodania: Czwartek 8 wrze¶nia 2011

Jubileusz 50-lecia Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Midzyrzeczu

 

Midzyrzecze. ( Jubileusz 50-letni.) Z okazji wita reformacyjnego, dla polskiej czci zboru 29. padz., dla niemieckiej czci zboru 5. listopada b. r. odchodzcego, przypominali sobie zborownicy te 50. rocznic istnienia swego kocioa. Który na dzie 1. listopada 1866 roku powicony zosta. Ze wzgldu na powane czasy wojenne obchodzono uroczysto skromnym sposobem. Zbór midzyrzecki utworzy si w r. 1864 z gmin, po czci ze zboru bielskiego, po czci ze zboru jaworskiego wydzielonych. Dnie 8 wrzenia 1864 pooono kamie wgielny pod budow kocioa. Mimo wojny prusko-austr. dokonano w r. 1866 szczliwie budowy i powicono koció wród bardzo licznego udziau ewangelików ze lska. Aktu powicenia dokona ówczesny superintendent ks. Karol Samuel Schneider, kazanie niem. wygosi póniejszy superintendent . p. ks. dr. Teodor Haase, kazanie polskie proboszcz z Goleszowa, póniejszy senior lski ks. Pawe Terlitza. Pierwszym proboszczem zborowym wybrano ówczesnego wikaryusza  superintendencyalnego w Bielsku ks. Andrzeja Krzywonia, który dopiero 29. czerwca 1868 r. w urzd wprowadzony zosta, gdy jeszcze nie liczc 24 lata nie móg obj urzdu. Szczerze powaany i kochany .p. ks. Krzywo w Midzyrzeczu z wielkim bogosawiestwem a do roku 1889, w którym przeniós si do Skoczowa, gdzie sprawowa urzd proboszcza i seniora lskiego a póniej superintendenta mor.-lskiego. Od r. 1889 pracuje w Midzyrzeczu proboszcz ks. Pawe Pustówka, cieszc si zaufaniem i przywizaniem swych zborowników.

W/w artyku ukaza si w gazecie Nowy Czas nr 49 dn. 3 grudnia 1916 r.- pisownia oryginalna.

Opracowa: Mariusz Fender

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2020