Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Ordynacja i instalacja Pawa Pustwki 22.08.1889r.
data dodania: Pi±tek 19 sierpnia 2011

Ordynacja i instalacja Pawa Pustówki

 

Midzyrzecze. (Ordynacya i instalacya pastora) W czwartek dnia 22. sierpnia br. odbya si ordynacya i instalacya nowo wybranego kandydata teologii p. Pawa Pustówki z Drogomyla na ksidza i duszpasterza zboru w Midzyrzeczu. Jak wiadomo zosta na miejsce x. Andrzeja Krzywonia, seniorem wybranego, p.Pawe Pustówka 182 gosami na pastora zboru tutejszego wybrany, a zaraz po odejciu wielce zasuonego seniora do Skoczowa obj p. Pawe Pustówka urzd pasterski. Byo bowiem serdecznem yczeniem zboru, aby suba Boa bez wszelkiej przerwy si odbywaa. Poniewa atoli p. Pawe Pustówka jeszcze nie by osign penoletnioci, dlatego musiano ordynacy do czasu penoletnioci odoy. Dnia 3. sierpnia zosta p. Pustówka penoletnim, a wskutek rozporzdzenia szlskiego senioratu odbya si na dniu 22. sierpnia jego uroczysta ordynacya i instalacya. W zastpstwie mor.-szl. superintendentury dopeni przewielebny x. senior Andrzej Krzywo aktu instalacyi w obecnoci wieleb. pp. pastorów  Modla i Lisztwana z Bielska, Kotschy’go z Jaworza i lika z Cieszyna. Z fary udali si duchowni, a w ich porodku wywici si majcy pan kandydat Pawe Pustówka do kocioa, w którym si ju bya liczna ludno ze zborów ssiednich bya zgromadzia. W polskiej i niemieckiej przemowie opowiedzia przew. p. senior Krzywo znaczenie obrzdku instalacyi a modlitw i woeniem rk na modego duszpasterza przez p. seniora i obecnych pastorów dopeniono wywicenia, przez wrczenie za dekretu wysokiej rady kocielnej sprawy instalacyi. Po odpiewaniu pieni wystpi nowo ordynowany  pastor p. Pustówka  na ambon i wygosi kazanie na podstawie tekstu wyjtego 1.Piotr 5,2-4, skrelajc zacno urzdu pastorskiego. Niechaj praca tego nowego sugi kocioa wyjdzie Bogu na chwa a zborowi na poytek.

 W/w artyku ukaza si w gazecie Nowy Czas nr 17 dn. 1 wrzenia 1889r.- pisownia oryginalna.

Midzyrzecze.(Ordynacya i instalacya pastora) Dnia 22 sierpnia odbya si w Midzyrzeczu podwójna uroczysto w zborze ewangelickim: ordynowano tam na duszpasterza kandydata teologii p. Pawa Pustówk a oraz wprowadzono go  w urzd pasterski. Uroczystoci tej dopeni przewielebny. ks. senior p. Andrzej Krzywo w asystencyi ksiy p. Koczego z Jaworza, p. lika z Cieszyna, p. Lisztwana ze Starego Bielska i p. Modla z Bielska. Kocio by, pomimo e uroczysto odbywaa si w dzie roboczy, przepeniony. Instalowany wypowiedzia kazanie wstpne na tekst 1. Listu w. Piotra w r.V w.2-4: ,,Pacie trzod Bo, która jest midzy wami, dogldajc jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla spronego zysku, ale ochotnym umysem itd.” Gdy ordynujcy odezwa si do ordynowanego i do zboru sowy pisma w.: ,,Jestecie sol ziemi, jestecie wiatoci wiata” wskazujc duszpasterzowi powinnoci jego trudnego i wielce odpowiedzialnego urzdu, za do zboru, eby by sol ziemi i wiatoci wiata, tedy ordynowany w duszej przemowie wskaza na swoje obowizki duszpasterskie, jako ma by opiekunem swego zboru, o niego si wiernie stara i jemu jemu dobrym przykadem przywieca. Kazanie to w jzyku polskim wygoszone, wywaro na uwanych suchaczach gbokie wraenie. Po instalacyi zgromadzili si przew. ks. senior Krzywo, inni ksia, dalej nauczyciele, presbyterowie i krewni ordynowanego w plebani, gdzie przy obiedzie wnoszono toasty na cze Najj. Pana, na ks. seniora, na nowego proboszcza ks. Pustówk, na jego ojca, na nauczycieli, na presbyterstwo itd. Niech Bóg zborowi i duszpasterzowi bogosawi!

 W/w artyku ukaza si w gazecie Nowy Czas nr 19 dn. 6 padziernika 1889r.- pisownia oryginalna.

Midzyrzecze.(Ordynacya i instalacya) Nowowybrany pastor ks. Pawe Pustówka, rodem z Drogomyla, zosta ordynowanym i instalowanym na swoj posad w czwartek 22. sierpnia. Ordynacyi i instalacyi   dokona w asystencyi  5 pastorów Wiel. ks. senior Krzywo. Pikna uroczysto zgromadzia w kociele midzyrzeckim wielkie zebranie ludu, nie tylko z midzyrzeckiego, ale take z ssiednich zborów. Szcz Boe nowemu sudze Boemu i jego zborowi.

W/w artyku ukaza si w gazecie Przyjaciel Ludu nr 17 dn. 1 wrzenia 1889r.- pisownia oryginalna.

Opracowa: Mariusz Fender


 

 

 
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015