Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Jubileusz 100-lecia Szkoy Ewangelickiej w Mazacowicach
data dodania: Czwartek 11 sierpnia 2011

Jubileusz 100-lecia Szkoy Ewangelickiej w Mazacowicach

(1894 Rok)

      W czwartek 30. sierpnia odchodzono w Mazacowicach przy Bielsku przy zakoczeniu szkoy na ten rok oraz i stuletni jubileusz zaoenia szkoy ewangelickiej. Szkoa ta na ten dzie bya piknie przystrojona a muzyka miejscowa przygrywaa przy tej uroczystoci. Po ukoczeniu egzaminu, wypowiedzeniu dzikczynienia przez jednego ucznia wystpujcego ze szkoy za odebrane nauki i odpiewaniu hymnu ludowego podniós przewielebny pan pastor Pustówka w jdrnej mowie w obecnoci licznie zebranej ludnoci tutejszej, e jako kronika tutejsza przez nauczyciela Jana Chudob zaoona a teraz przez obecnego nauczyciela Pawa Kukucza dalej prowadzona, wspomina, do wyfundowania  tej szkoy pewien urzdnik ksicy z Bielska, który by katolickiej religii, przez co da zachcenie, i radzi ewangelikom, aby, gdy dwory ksice na kawaki sprzedawano, te sobie kawaek pola do wystawienia szkoy kupili; co si te stao a w roku 1794, w którym to roku ta szkoa wyfundowana zostaa, od którego roku prawie lato sto lat upyno a co wyjania znaczenie tejto uroczystoci.

Dalej mówi tene: Pierwszym nauczycielem tejto szkoy by Jerzy Mendrok, rodem z Pogórza, którego gwoli tego, e od c.k. cyrkuu porzdnie osdzony nie by, na wojn oddano. Drugim nauczycielem by Mateusz Jany, rodem z Simoradza a do roku 1804.Trzecim nauczycielem by Jan Chudoba rodem z Grodziszcza a do swojej mierci 13. padziernika roku 1853. Po nim nastpi Jan Kottas, pochodzcy z Rzeki przy Cieszynie i by tu nauczycielem a do roku 1858. Od roku 1858 a dotd jest tu nauczycielem Pawe Kukucz pochodzcy z Trzyciea. Dozorcami, wzgldnie kuratorami przy tej szkole a to w owym przecigu czasu, który ze wspomnianych kronik wynika byli kolejno: 1.Micha Mendrok z Nr 115, 2.Andrzej Zipser a do swojej mierci w roku 1859, 3. Jan Fender z Nr 79, który zostawa w urzdzie a do roku 1862, 4. Pawe Stokosa, który zastpowa ten urzd do 29. maja 1888 roku, 5. Jerzy Antonik, który ten urzd peni przez 4 lata, 6. Jan Mendrok z nr 18 znajdujcy si w urzdzie dla swego przesiedlenia si do Komorowic tylko przez 1 rok, a teraz, 7. Pawe Lennert, obecny burmistrz z Mazacowic. Dobrodziejami tej szkoy stali si, co si te z wdzicznoci wspomina: 1. Bielski ksi który za proba na budow starej drewnianej szkoy w roku 1794 wszystko drzewo darowa. 2. Pruski król, który na prob zrobion przez nauczyciela Jana Chudob, w roku 1838, 100 talarów  na wyfundowanie szkoy z twardego materiau. 3.Ksia Schönburg, ze Saksonii który na poparcia szkoy w roku 1838 równie 40 z. darowa a okrom tego ten sam wspaniaomylny ksi fundacy zrobi, z której fundacyi, tutejszy nauczyciel poczwszy od roku 1854 przez wysok rad kocieln we Wiedniu rocznej stypendyi wynoszcej 42 z. w.a. pobiera. 5.Jan Oleownik, mynarz tutejszy, który na cele szkolne ofiarowa 1000 z. 6.Jan Lenert, Nr 58, który take na cele szkolne przeznaczy 30 z.  Po zakoczeniu mowy i odpiewaniu pieni dzikczynnej ,,Nue Bogu dzikujmy” nastpio pokrzepienie dla dziatwy szkolnej, którego koszta zebrani przy tej uroczystoci czonkowie gminy chtnie pokryli. Gdy rozpuszczono dziatw szkoln do domu, odbya si uczta, przy której muzyka wesoo przygrywaa, a toasty wznoszono, a to: na cze Najjaniejszego pana Cesarza; na mówc przy tej uroczystoci przewielebnego pana pastora Pustówk, na przodków naszych, którzy przed stu laty t szko zaoyli a tak dzisiaj 100. Jubileusz zaoenia tej szkoy umoebnili; na burmistrza tutejszego Pawa Lenerta, na nauczyciela tutejszego i jego maonk; na obecnych czonków gminy, których onki si przyczyniy, aby szko ku tej uroczystoci tak piknie przyozdobi, a oni za datkami swoimi znaczn cz kosztów tej uroczystoci pokryli; jako te i na tutejsz kapel, która swoje usugi dla tej uroczystoci bezpatnie ofiarowaa. Okrom tego tez si jeszcze dodawa e p.A.Lippus i p. Wohlfeiler tutejszy restaurator ku tej uroczystoci, po ¼ hktl piwa darowali, za co si im na tem miejscu osobno serdeczne podzikowanie skada. Daby Bóg, aby ta szkoa na ten czas o jednej klasie si znajdujca, a która ju teraz 99 dziatek do niej uczszczajcych posiada, na przyszo rosa i kwita a nim za 200. rocznica zaoenia tej szkoy nastpi, aby si przynajmniej na 2. klasy rozszerzya.

W/w artyku ukaza si w  gazecie Nowy Czas Nr 18 z dn. 16 wrzenia 1894 r.- pisownia oryginalna

Opracowa: Mariusz Fender

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015