Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
MiędzyrzeczePozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa 30.05.1907r.
data dodania: Czwartek 11 sierpnia 2011

ZGROMADZENIE lsk. STOWARZYSZENIA GUSTAWA ADOLFA                       

w MIDZYRZECZU w 1907 roku

 

Odbyo si dnia 30 maja. Nastrój panujcy by radosny z rónych wzgldów. Pogoda dopisaa. Goci zjechaa si spora liczba, od Cieszyna i Bielska. Wozami dostarczonymi przez gocinny zbór zawieziono przybyych z dworca na miejsce uroczystoci. Lud miejscowy i z ssiednich zborów zebra si licznie. Poszlimy, eby wspólnie dzikowa Bogu i krzepi ducha.

Dzwony odezway si, a wkrótce z wiey kocielnej popyny w cztery strony potne dwiki, Grodem mocnym jest Bóg wieczny i tym razem budzc w piersiach ufno i pewno zwycistwa. W kociele w kazaniu niemieckim ks. Muhr, wikary z Ostrawy, mówi o zbroi Stowarz. Gustawa Adolfa (Ef.6,10-17). Ks. Kubaczka z Bdowic przedstawi dwa pytania dotyczce Stow. Gustawa Adolfa, mianowicie jakie s sprawy Stowarzyszenia i jakiej mocy sprawuje je (Ew. Jana 14,12). Na placu kocielnym ks. K. Michejda, wikary sen. ze Skoczowa, pod koron starych lip a pod przewodnictwem sów II Tes.3,13 stawi w kazaniu pytanie Czy yje jeszcze Gustaw Adolf?- odpowiadajc e yje duch jego w sercach naszych i y bdzie, bo y powinien.

Do spotgowaniu nastroju radosnego przyczyniy si wiadomoci o rozwoju Stowarzyszenia. Po zagajeniu obrad przez ks. seniora Krzywonia, miejscowy ks. pastor Pustówka przywita zgromadzonych dajc wyraz yczeniu , eby i tegoroczne zebranie w Midzyrzeczu, wzmocnio zamiowanie do sprawy Stow. Gustawa Adolfa i w ogóle do sprawy ewangelickiej, nadto eby obrady w dwu jzykach, jako w zborze dwujzycznym, toczyy si w duchu zgody i jednomylnoci. Nastpnie modzie zborowa zoya 9 darów na cele ewangelickie w kwocie 304,20 K dajc chlubne wiadectwo swego ducha.

Ks. Modl z Bielska zda w jzyku niemieckim spraw z rozwoju i stanu Stowarzyszenia, nastpnie ks. senior Glajcar powtórzy referat w jzyku polskim. Majtek centralnego Stowarzyszenia wynosi z kocem 1905 roku 1,700.000 marek, zapomóg udzielio ono 1.688,000 marek, gdyby si wliczyy dary poszczególnych zwizków, byyby 2 miliony marek, blisko trzecia cz powyszej sumy tj.503,000 marek pynie do Austryi, w caoci 9000 austryackich zborów i gmin wzio dotd z Centralnego Stowarzyszenia od pocztku jego istnienia 13.700,00 marek. Na lsku zebrano w biecym roku 13.244 K 62 h (w roku zeszym 12.940 K 16h) dar konfirmantów wynosi 273,67K, ofiara w dzie zgromadzenia 309K, 31h razem zoono 14.690 K, 68h, o 560 K wicej ni w roku minionym. Zna postp pocieszajcy. lsk dostaje corocznie ok.30.000 K.

Po uchwaleniu projektu Dyrekcyji, dotyczcego podziau zapomóg wybrano Pawa Hoinkesa z Bielska w miejsce zmarego ojca kasyerem.

Projekt Styryjskiego Stowarzyszenia, eby Gówne Stowarzyszenie udzielao mniej zapomóg ale za to wikszych (100K) odrzucono. Zgromadzenie Gównego Stowarzyszenia Austryackiego odbdzie si we wrzeniu w Steyer w Rakusach Górnych, zgromadzenie lskiego Stowarzyszenia w przyszym roku odbdzie si w Karniowie dokd zaprosi je kurator Kittel.

W/w fragment relacji zamieszczony w gazecie Przyjaciel Ludu nr 12 z dn. 16.06.1907 roku –pisownia oryginalna

Opracowa: Mariusz Fender

 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2015