Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

Boe zaproszenie
data dodania: Czwartek 8 lutego 2007

Bóg stworzy nas i nas kocha. Chce, abymy byli szczliwi. Poniewa jednak odeszlimy od Boga i idziemy wasn drog, Jego plan w stosunku do nas nie moe si urzeczywistnia. Nie przeywamy równie mocy Jego mioci. Nasze oddalenie od Boga
w Biblii nazwane jest grzechem, za który czeka nas kara - mier wieczna.
"Przeto jak przez jednego czowieka grzech wszed na wiat, a przez grzech mier, tak i na wszystkich ludzi mier przysza, bo wszyscy zgrzeszyli."
Rz 5,12
"Kocioy nasze nauczaj take, i po upadku Adama wszyscy ludzie wydani na wiat w sposób naturalny - rodz si z grzechem, tj. bez bojani Boej, bez ufnoci ku Bogu i ze zymi podaniami, i ta uomno... prawdziwie jest grzechem cigajcym wieczne potpienie..."

 

Czowiek odczuwa cigle brak Boga i chciaby czym wy­pe­ni sw yciow "pustk", ale nie jest w stanie nic sam zrobi. Nawet nasze najlepsze uczynki, nie s w stanie "dosign" Boga.
"I wszyscy stalimy si podobni do tego, co nieczyste,
a wszystkie nasze cnoty s jak szata splugawiona."
Iz 64,6a
"Wierzymy, nauczamy i wyznajemy równie, i nie odrodzona jeszcze wola czowieka jest nie tylko odwrócona od Boga, lecz jest take Jego przeciwniczk, tak, e woli
i wybiera to, co jest ze i co sprzeciwia si woli Boej."

 

Bóg jednak z nas nie zrezygnowa. Sta si czowiekiem
w osobie Jezusa Chrystusa, poniós konsekwencje naszego grzesznego ycia i umar za nas na krzyu. Przez to, gdy jeszcze sami tkwilimy w grzechu, On sam usun
z drogi wszystko to, co oddzielio nas od Boga. Bóg potwierdzi to przez zmartwychwstanie Jezusa.
"Bóg za daje dowód swej mioci ku nam przez to, e kiedy bylimy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umar." Rz 5,8
Wierz, e ani przez wasny rozum, ani przez siy swoje
w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzy ani z Nim poczy si nie mog, ale e mnie Duch wity przez Ewangeli powoa, darami swymi owieci, w praw­dzi­wej wierze powici i utrzyma.
Boy dar zbawienia zosta nam dany bez naszych zasug. Dlatego te chrzest jako sakrament nie jest dzieem czo­wie­ka, ale jest to Boe dziaanie. Chrystus umierajc na krzyu otworzy nam drog do Ojca. To samo dzieje si kiedy chrzcimy nasze dzieci - Bóg wyciga do nas swoje rce, cho my na to nie za­su­gu­je­my. On jako suwerenny Pan przejmuje inicjatyw, a od nas oczekuje zaufania. Bez wiary nie moemy Mu si podoba, ani y z Nim
w wiecznoci.
"Zbawi nas nie dla uczynków sprawiedliwoci, które speni­li­my, lecz dla mio­sier­dzia swego przez kpiel odrodzenia oraz od­no­wie­nie przez Ducha witego." Tt 3,5
"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, bdzie zba­wio­ny, ale kto nie uwierzy, bdzie potpiony." Mk 16,16
"...w kogó innego wierz, jeeli nie w Boga,... który daje nam t zewntrzn rzecz, abymy w niej mogli pochwyci ten drogocenny skarb? Przez to, i pozwolie pola si wod, nie przyje jeszcze i nie otrzymae chrztu w taki sposób, aby by dla ciebie poyteczny... w to musi uwierzy serce."

 

Jezus zachca ci do pojednania si z Bogiem przez pokut (gr. metanoia -
w Biblii tumaczone jako nawrócenie), wyznanie twoich grzechów, przez prob o przebaczenie i powierzenie Mu swojego ycia. To pojednanie jest Boym darem. Biblii nazwana go ask.
"Albowiem ask zbawieni jestecie przez wiar, i to nie
z was: Boe to dar: Nie z uczynków, aby si kto nie chlubi." Ef 2,8-9
"Poniewa tak wierzy naley, a nie mona tego [od­ku­pie­nia] inaczej dostpi i osign adnym uczynkiem, przez Zakon, czy zasug, jest tedy pewne i oczywiste, i jedynie ta wiara nas usprawiedliwia."

 

Wtedy twoje ycie ulega przemianie. Dlatego, tylko jako czo­wiek pojednany z Bogiem, moesz pro­wa­dzi nowe ycie; odwróci si od popenianych grzechów i codzienne postpowa zgodnie z Boym Sowem.
"Tak wic jeeli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przemino, oto wszystko stao si nowe." 2 Kor 5,17
"Bo jak ciao bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa." Jk 2,26
"Dobre uczynki wyrastaj bez wtpienia z prawdziwej wiary (jeeli ta nie jest martwa, lecz ywa) jak owoc
z dobrego drzewa."

 

powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021