Linki »
Serwis »
Forum »
Firmy »
Kontakt »
Strona główna »
Strona Główna
Bocian biały on-line
Wyszukiwarka
Wczoraj i dziś
Międzyrzecze
Samorzad
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Szkolno Przedszkolny
Międzyrzecze
GOK
Międzyrzecze
Biblioteka
Międzyrzecze
O¶rodek Zdrowia
Międzyrzecze
Parafie
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza
Międzyrzecze
OSP
Międzyrzecze
Międzyrzecze
KGW
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Zespół Międzyrzeczanie
Międzyrzecze
Emeryci
Międzyrzecze
Kluby sportowe
Międzyrzecze
Międzyrzecze
Koło łowieckie
Międzyrzecze
Pozdrowienia    dodaj
Temat miesiąca
Strona główna
powrt

„Za Twe lskiego ludu ukochanie
liczne obrazki, które jego gwar
Krelisz mój drogi i kochany Panie
Cze Ci! Szcz Boe! Serca pen czar ycz
ycz by twoim tak talentnym piórem
lskiego ludu dusz i natur
Kreli, a caa dla Ciebie Ojczyzna
Cze, hod, uznanie i wdziczno Ci przyzna
A wic Ci ycz chopskim sercem szczerze
Ludu lskiego TY bd Tetmajerem,
Krelij jak on o Skalnem Podhalu
O ludu lskim – Walenty z Witalu!”
Jantek z Bugaja (A. Kucharczyk), Gwiazdka Cieszyska, 1919
 
W ostatnich dniach maja 2009 roku odbyo si uroczyste podsumowanie obchodów 50-lecia mierci Walentego Krzszcza. W dniu 30 maja w Midzyrzeczu Górnym miaa miejsce impreza plenerowa oraz festyn. Dzie póniej w Górkach Wielkich odprawiona zostaa msza w. w intencji pisarza i zoone zostay wizanki kwiatów na jego grobie.  
 
Impreza plenerowa odbya si w otoczeniu „Chaty Midzyrzecze”. Rozpocza si koncertem Orkiestry Dtej przy OSP Midzyrzecze Dolne. Po przywitaniu goci i krótkim zagajeniu Prezesa Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza Krzysztofa Wieczerzaka bardzo ciekawy wykad na temat twórczoci Walentego Krzszcza wygosia dr ucja Dawid z Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Zosta on bardzo ciepo przyjty przez suchaczy.
W kolejnym punkcie programu wystpili piszcy gwar lsk poeci Juliusz Wtroba oraz Jan Chmiel, a take dzieci z Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Midzyrzeczu. Na okoliczno jubileuszu pan Juliusz Wtroba wygosi napisane na t okazj wiersze „Walenty Krzszcz (w 50-lecie mierci” oraz „Lekcja z kierownikym Krzszczym”. Fragmenty z „Ksigi ycia” Walentego Krzszcza przedstawiy dzieci z naszej szkoy.
 
Wanym momentem obchodów byo odsonicie pamitkowej kamiennej tablicy, powiconej pamici Walentego spod Witalusza. Dokonali tego: pose na Sejm RP Stanisaw Szwed, wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, prezes Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza Krzysztof Wieczerzak, dyrektor  Zespou Szkolno Przedszkolnego Wadysawa Fedyczkowska, proboszczowie obu midzyrzeckich parafii – ks. Witold Grzomba i ks. Andrzej Dyczek. Autorem tablicy jest artysta Krzysztof Czader.
 
W kolejnym punkcie programu z ciekaw aranacj sztuki teatralnej Walentego Krzszcza „Wesele Cieszyskie” wystpi oparty o czonków Zespou "Midzyrzeczanie"oraz Grup Teatraln przy GOK Jasienica Zespó Teatralny pod kierunkiem Damiana Laszczaka. Gwara cieszyska, piewy i tace wypeniy na czas spektaklu ganek midzyrzeckiej chaty. Publiczno rzsistymi brawami nagrodzia wykonawców tej ciekawej sztuki ludowej.
 
W trakcie uroczystoci mielimy okazj wysucha pieni „Gaude Mater Polonia”, „Szumi Jawor” oraz „Ojcowski Dom” w wykonaniu Chóru Parafii Ewangelickiej w Midzyrzeczu. Wykonane w bardzo pikny sposób utwory podkreliy uroczysty charakter obchodów.
 
Na zakoczenie imprezy wystpiy kapela góralska „Dudoski” oraz ponownie Orkiestra Dta.
 
Gocie mieli te sposobno zwiedzi otwart wczeniej okolicznociow wystaw.
 
Impreza plenerowa zakoczya si trwajcym niemal do biaego rana festynem, podczas którego goci znakomicie bawi zespó muzyczny Magorzaty i Józefa Jczko.
 
W niedziel 31 marca po uroczystej mszy w. w kociele parafialnym w Górkach Wielkich na grobie Walentego Krzszcza zoone zostay wizanki kwiatów przez Wójta i Przewodniczcego Rady Gminy Brenna, Wójta Gminy Jasienica oraz delegacje Stowarzyszenia Przyjació Midzyrzecza i Stowarzyszenia Rozwoju I Promocji Wsi Górki Wielkie i Górki Mae. Tym akcentem zakoczone zostay obchody 50-lecia mierci Walentego Krzszcza.
 
Obchody miay bardzo uroczysty charakter. Zostay  zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjació Midzyrzecza, Ochotnicz  Stra Poarn w Midzyrzeczu Górnym oraz Gminny Orodek Kultury w Jasienicy. Rozpoczy si msz w. w intencji pisarza i powiceniem pamitkowej tablicy. Kolejnym elementem obchodów bya konferencja popularno-naukowa oraz okolicznociowa wystawa, powicone yciu i twórczoci Walentego spod Witalusza. Zwieczeniem obchodów bya impreza plenerowa przy ”Chacie Midzyrzecze” oraz msza w. w Górkach Wielkich.
 
Spotykalimy si w tych dniach przede wszystkim po to, by uczci pami Walentego Krzszcza,  wspaniaego czowieka – gawdziarza wsi cieszyskiej, pisarza ludowego, malarza, patrioty, nauczyciela wielu lskich szkó, wieloletniego kierownika naszej midzyrzeckiej szkoy, organisty naszej parafii.
Spotykalimy si te po to, by starszym przypomnie a modym ukaza posta czowieka prawego, który yjc w bardzo trudnych czasach dwóch wojen wiatowych y i pracowa dla Polski, dla lska Cieszyskiego i dla Midzyrzecza”
 
Leszek Mroczko
 
 
Organizatorzy serdecznie dzikuj wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji uroczystoci. Dziki wspópracy wielu instytucji, organizacji, grup artystycznych i wolontariuszy miay one bardzo uroczysty charakter. Dzikujemy za przekazane dokumenty, zdjcia, obrazy i inne archiwalia, dziki którym moliwe byo przygotowanie okolicznociowej wystawy.
Serdecznie dzikujemy take pomysodawcy organizacji obchodów - panu Arkadiuszowi Paszek.
Oficjalnymi sponsorami obchodów byli: Wójt Gminy Jasienica, Starosta Bielski, Bank Spódzielczy w Jasienicy oraz Rady Soeckie Midzyrzecza Górnego i Midzyrzecza Dolnego.
 
Foto: Barbara Mroczko, Tomasz Osuch
Walenty Krzszcz
(w 50-lecie mierci)
 
Walenty Krzszcz – syn naszej piknej ziemi.
Pisa dla ludu, bo z ludu pochodzi,
Niejedn dusz wiatem opromieni,
Niejedno serce miechem rozpogodzi.
 
A w Górkach Wielkich wdrówk rozpocz,
a potem szkoy w Skoczowie i Bielsku,
w zotym Cieszynie, gdzie czu si anielsko,
bo go przygarn prawd i dobroci.
 
Potem za praca w Rychwadzie – ta pierwsza –
poród rolniczej i górniczej braci,
gdy si samotno wkradaa do serca,
lecz i samotno syci i bogaci.
 
Póniej Piaseczna koo Jabonkowa,
pena uroku pikna okolica,
gdzie w gbi duszy swe marzenie chowa
o tym, e bardzo, bardzo chciaby pisa …
 
Z kolei praca w Bedowicach Dolnych,
Gdzie yo mu si mio i wesoo,
Cho ju wisiaa groba pierwszej wojny,
Nad nim, nad dziemi, nad wiatem, nad szko …
 
Póniej Kisielów – najpikniejsze lata,
z cudnym widokiem góry jak na doni.
Pierwsze nowele, gdy wizje skrzydlate
przela na papier, by czasu nie trwoni.
 
Wreszcie oenek, miodowe miesice,
na wiat przychodzi córeczka kochana,
cho niepokojem lni zamione soce …
Jaka mu przyszo jest, bdzie pisana?
 
Wojna! Tuaczka. Etat w Górnej Lesznej.
40 dzieci. Spory o granice.
Zbiera manatki, duej tam by nie mie,
Na dwa miesice w ce zakotwiczy.
 
W 22 osiad w Midzyrzeczu,
gdzie polsk szko obj w posiadanie,
- ile tu pracy, zwtpie, marze, przeczu,
ile dobrego i zego si stanie?
 
Pokocha ludzi, lubili go ludzie,
yo si cicho, spokojnie (jak pisze),
i w dobrobycie po tuaczki trudzie,
cho chora córka tak rania ycie.
 
Wtem druga wojna! I tuaczka nowa,
o bliszej oraz dalszej okolicy.
Gdzie si tu schroni, gdy wiat zwariowa
jak przey w piekle i na kogo liczy?
 
Szkoa w Lipowcu wród ludzi poczciwych,
i strach przed mierci w czasie nienawici.
Lecz, dziki Bogu, przey dni straszliwe,
aby si w pracy znów na nowo zici.
 
Wraca do swojej midzyrzeckiej szkoy,
Która zniszczona przeraa i straszy,
aby próbowa z podniesionym czoem,
zaczyna wszystko od nowa, inaczej.
 
Poród niesnasek, intryg, zawirowa,
Suy tu ludziom najlepiej jak umia,
z dnia na dzie uczy, gra, tworzy, budowa,
by ludzi poj, by wiat go zrozumia.
 
I nic co ludzkie nie byo mu obce,
rado  z beztrosk, zwtpienie i gorycz,
ale nie zeszed nigdy na manowce,
niosc krzy ycia, pracy i pokory.
 
A mia Walenty rozliczne talenty:
pisa, malowa, gra, poucza, mieszy …
I wiem, na pewno, e dzisiaj wród witych
sw obecnoci cae niebo cieszy.
 
I patrzy na nas z umiechem z wysoka,
na ludzi, którzy id jego drog,
na lsk Cieszyski, który tak ukocha,
e inni z niego dzi przykad bra mog …
 
Juliusz Wtroba, 05.2009
Lekcja z kierownikym Krzszczym
 
Kierownik z nami w klasie dzisio,
Walenty Krzszcz, jeli nie wiycie,
cosik móndrego bydzie piso,
Moe o swoim ywobyciu?
 
Drepsi po klasie tam i nazo,
a w gorci trzcinke na nas dziery,
Chciobych sie spyta: - Có tak aóm,
nale ni mogym, bo mie mierzi.

Stany, jakby go tyrpó gdosi,
Naroz do okna sie podziwo,
Sóm sie do siebie mieje cosi,
i ae gowóm se pokiwo.

Isto o ksiónkach se rozmylo,
coby przepiykno bya mowa,
abo co by tu jeszcze wymio,
jako tu jeszcze poboznowa.

coby czytali to po chapach,
coby nóm cieplij grzoo soce,
nó bo opica to je mapa,
a chop opicóm po warzónce!

Mioech to szczyci e mie uczy,
tó naszkroboech to w zeszycie,
A er tak dzisio baamucym,
Tó mylym, e mi wyboczycie ...
                  
              Juliusz Wtroba, 05.2009

 
 
 
 
powrt
Komentarze

W celu dodania komentarza musisz być zalogowany na forum serwisu miedzyrzecze.org.pl. Jesli posiadasz konto kliknij w link i zaloguj się.
Copyright ⓒ Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza 2007-2021